Asuntorakentaminen
palveluna

Yhdessä vakioitua, asiakkaalle yksilöityä

 

Palvelut rakennuttajille
Palvelut ryhmärakennuttajille
Etsitkö uutta kotia? Katso myytävät asunnot

Hyvä asuntorakentaminen yhdistää
kannattavuuden ja asukkaan tarpeet

Meillä on ymmärrystä siitä, millainen kodin pitää olla. Asunto on hyvä, kun siinä on hyvä elää ja se vastaa asukkaan tarpeisiin. Mutta asuinrakennuksen rakennuttajan kannalta tärkeää on myös se, että rakennusprojekti on kannattava. Hyvässä asuntorakentamisessa pystytään yhdistämään sekä ihmislähtöisyys että kannattavuus.

Kehitämme, suunnittelemme ja rakennamme yhteistyössä asiakkaan tavoitteiden – niin taloudellisten, kuin laadullisten – mukaisen kerrostalon. Suosimme avoimia liiketoimintamalleja, jolloin yhdessä varmistumme siitä, että kaikkien osapuolien tavoitteet täyttyvät. Fiksu rakentaminen palvelee kaikkia.

Paras lopputulos tarkoittaa tilaajalle kannattavaa ja kustannustehokasta rakentamista ja loppukäyttäjälle viihtyisiä asuntoja.

Firan asuntorakentaminen pähkinänkuoressa

4605

Rakennettua asuntoa

60

Toteutettua hanketta

0,16

Laatuvirheiden määrä / asunto
2023

77

Hankekehityksen, rakentamisen ja
asumisen ammattilaista

Alan paras asiakastyytyväisyys

+70

Asiakastyytyväisyys (NPS) 2023,
B2B asiakkaat

4,4/5

Rakennuttaja-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys

4,4/5

Helppous ja vaivattomuus

Miksi kannattaa valita Fira kumppaniksi projektillesi?

Kun toteutat asuinkerrotalohankkeesi meidän kanssamme, hyödyt monella tapaa:

Yhdessä suunnittelemalla saatte juuri tarpeitanne, budjettianne ja tavoitteitanne vastaavan hankesuunnitelman.

Ensimmäisten luonnossuunnitelmien jälkeen saatte kustannustietokantoihimme perustuvan tarkan ja loppuun asti pitävän tiedon urakan kustannuksista ja kannattavuudesta. Sen avulla voitte helposti tehdä tietoon pohjautuvan päätöksen projektin aloittamisesta.

Firan asuntokirjaston avulla vaihtoehtojen tutkiminen ja suunnittelu ja on nopeaa.

Firan asuntokirjaston – ja sen perustana olevien teknisten ratkaisujen – avulla vaihtoehtojen tutkiminen ja suunnittelu on nopeaa.

Modulaarisesta asuntokirjastostamme löytyy jo yli 800 vakioitua asuntoa, joiden toteutettavuus ja toiminnallisuus on mietitty valmiiksi.

Asuntokirjastomme avulla voimme tehdä nopeasti luonnoksen kokonaisesta kerrostalosta. Jo muutaman tunnin työllä voimme ennakoida hankkeen hinnan muutaman prosentin tarkkuudella.

Lue lisää asuntokirjastosta.

Saat pääomasi tuottamaan 5-10 kk tavanomaista nopeammin.

Urakan pilkkominen tarkoittaa usein runsasta määrää erilaisia piilokuluja ja pullonkauloja hankkeen etenemisessä. Nopeimpaan läpivientiin ja parhaaseen kannattavuuteen päästään yhteistyöllä, jossa Fira vastaa sekä kehityksestä että toteutuksesta. Siksi suosittelemme asuntorakentamisessa aina kokonaisvastuu-urakkaa.

Hanke-, ehdotus- ja yleissuunnittelu pystytään toteuttamaan noin 2-4 kk tavanomaista nopeammin. Toteutussuunnitteluun, kilpailuttamiseen ja tuotannon valmisteluun vaadittavaa aikaa voidaan lyhentää noin 3-6 kk.

Esimerkiksi 80 asunnon kohde ideasta asumiseen voidaan toteuttaa noin 19 kuukaudessa

  • Massoittelu 1 viikko
  • KVR tarjous 3 viikkoa
  • Lupasuunnittelu – ja prosessi noin 6 kuukautta
  • Rakentaminen noin 12 kuukautta

Tilaajan työpöydän pitää olla ajan tasalla

Kukaan ei pidä epävarmuudesta miljoonien eurojen rakennusprojekteissa. Tarjouksemme perustuu tarkkoihin tietomalleihin, minkä vuoksi emme lipsu sopimuksistamme. Digitaalisilla työkaluillamme varmistamme, että koko projekti on kumppanillemme läpinäkyvä alusta loppuun saakka.

Onnistuneen hankkeen perustana on laadukas projektin johtaminen ja hyväksi havaitut toimintamallit. Reaaliaikaisen tilannekuva tukee projektinjohtoa. Johdamme työtämme hyödyntäen laajasti eri järjestelmiä sekä näiden tuottamaa tietoa. Kokoamme tiedot toiminnan johtamiseen työnjohtajasta yritysjohtoon asti, jolloin rakentamisen virtaus ja laatu paranevat.

Mietitkö mitä tekisit tontillasi tai kiinteistölläsi?

Tontillanne piilevä varallisuus kannattaa hyödyntää.
Tarjoa meille tonttia tai rakennusoikeutta – saat meiltä toimivan ratkaisun nopeasti.

Parempaa arvoa hankkeellesi vakioinnin ja teollisen rakentamisen keinoin

asuntokirjasto

Modulaarisella asuntosuunnittelulla yksilöllistä vakiointia

Jokainen koti on yksilöllinen, mutta onneksi ihmisten asumiseen liittyvissä tarpeissa ja toiveissa on paljon samaa. Asuntorakentamisen hankkeissa on mahdollista hyödyntää Firan kehittämää modulaarista asuntokirjastoa, joka on perinteistä luonnossuunnittelua huomattavasti nopeampi ja kustannuslaskelmiltaan tarkempi. Modulaarisen asuntosuunnittelun avulla pystytään joustavasti tuottamaan erilaisten asuntojakaumien mukaiset kerrostalosuunnitelmat erilaisille tonteille. Huolellisesti suunnitelluista asuntopohjista löytyy monia erilaisia kokoja ja pohjavariaatioita, joita hyödyntämällä varmistetaan, että asunnot ovat juuri sellaisia, joissa ihmisten on hyvä asua.

teollinen rakentaminen

Tahtituotanto on rakentamisen teollistamisen tärkein työkalu

Tahtituotanto on tehokas ja aikataulutettu lähestymistapa rakennusprojektien tuotannon läpivientiin. Se perustuu tarkkaan suunnitteluun, prosessien optimointiin ja aikataulujen tiukkaan noudattamiseen. Tahtituotannossa rakennustyöt jäsennellään suunnilleen saman kestoisiksi työpaketeiksi eli vaunuiksi. Jokaiselle vaunulle määritellään tarkka aikataulu ja tuotantotavoitteet. Työt suoritetaan jatkuvana virtana, ja eri työvaiheet limittyvät saumattomasti toisiinsa.

Tahtituotannolla saavutetaan useita hyötyjä rakennusprojekteissa. Se mahdollistaa tiukempien aikataulujen noudattamisen, mikä lyhentää projektin kokonaiskestoa. Tehokkaampi työskentely ja suunnitelmallisuus vähentävät hukkaa ja virheitä, mikä puolestaan parantaa projektin laatua. Tahtituotanto edistää myös kustannustehokkuutta, sillä aikataulun pitäminen vähentää ylimääräisiä kustannuksia. Lisäksi tahtituotannolla voidaan helpottaa monimutkaisten rakennusprosessien hallintaa ja lisätä yhteistyötä eri osapuolten välillä, mikä parantaa projektin sujuvuutta ja lopputulosta.

vastuullisuus asuntorakentamisessa 960x960

Vastuullisuus

Asuntorakentamisen ilmastovaikutusten pienentäminen

Firan tavoitteena on parantaa rakentamisen virtausta. Parempi virtaus hyödyttää niin tilaajaa kuin loppukäyttäjiäkin, mahdollistaa rakentamisen tuottavuuden kasvun ja säästää lisäksi ympäristöä, kun materiaali- ja energiatehokkuus paranevat ja ilmastovaikutukset pienenevät.

Tavoitteemme on parantaa rakentamisen tuottavuutta teollisen rakentamisen keinoin. Pyrimme kehittämään paitsi omaa toimintaamme, myös koko rakennusalaa. Optimoimme suunnittelua ja rakentamista ja vältämme ylisuunnittelusta ja -mitoituksesta aiheutuvaa hukkaa ja hiilijalanjälkeä. Toteutamme ympäristösertifioituja hankkeita ja elinkaarihankkeita sekä vähennämme työmaillamme syntyvän rakennusjätteen määrää ja parannamme sen kierrätystä.

Vuonna 2023 laskimme kaikkien tarjottujen asuntokohteiden hiilijalanjäljen

Vuonna 2023 jatkoimme rakentamisen tuotantosysteemin kehitystä asuntolinjassa, ja tulokset virtauksen parantamisessa olivat lupaavia. Toteutimme hiilijalanjälkilaskennan vuoden kaikkiin tarjoamiimme asuntokohteisiin (vuonna 2022 12 kohteelle), jotka olivat pääsääntöisesti Firan asuntokirjastokohteita. Sovellamme laskennassamme Ympäristöministeriön laskentamenetelmää.

Asiakkaita ja kumppaneitamme

Haluatko vaihtaa muutaman sanan hankkeestasi?

Sitoumuksetta tottakai – Jätä meille yhteystietosi ja lyhyet lisätiedot niin olemme sinuun pian yhteydessä.