Asumisoikeusasuntoja Asuntorakentaminen

ASO Capella

ASO Capella

Tilaaja

Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti

Vuosi

‍10/2017-12/2018

Laajuus

2352 asm² / 49 asuntoa

Sijainti

Helsinki

Pääsuunnittelija

POOK Arkkitehtitoimisto Oy, Pentti Raiski

Urakkamuoto

KVR-urakka

Yhdessä tehty koti

Fira toimi KVR-urakoitsijana Kalasatamaan rakentuvassa kerrostalossa Capellassa. Tilaajan saappaissa seisoo Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti. Hanke muodostuu kolme- ja seitsemänkerroksisesta ullakollisesta asuinkerrostalosta ja pysäköintikannesta. 

Kohteeseen valmistuu asumisoikeusasuntoja, joihin yhteen muuttaa Vilja. Uutta asuntoa suunniteltiin yhdessä Firan palveluinsinöörin kanssa. Kalasatamaan Viljalle valmistuu yksiö, sellainen, jonka valinnoista hän itse päätti.

Hankkeen alkuvaiheessa talon tuleville asukkaille järjestettiin asukasiltoja, joissa muun muassa kohteen arkkitehti kertoi valitsemistaan ratkaisuista. Asukasilloissa Vilja pääsi tutustumaan tuleviin naapureihinsa. Iltamissa pihatoimikuntaan valikoituivat halukkaat osalliset, kehittämään pihapiiriä asukkaiden näköiseksi terasseineen ja muine ratkaisuineen.  

Tahtiaikatuotanto, digitaalisuus ja työnjohto avainroolissa 

Capellan hankkeessa suurimmat vaikutukset saatiin aikaan tahtiaikatuotannon ja digitaalisten palvelujen käyttöönoton avulla.  

”Ne ovat nopeuttaneet toimintaa ja parantaneet laatua. Uudet työkalut ja tavat paransivat myös työmaan logistiikkaa. Työmaalla on ollut siis vähemmän rojua, johon kompastua. Edestakaisia siirtymisiä on ollut myös vähemmän, jolloin onnettomuuksien riski ja niiden määrä on pienentynyt”, Firan kehitysjohtaja Otto Alhava kertoo. 

Työmaa testialustana 

Tahtiajan ja digitaalisten työkalujen lisäksi Fira testasi Capellassa muun muassa työmaan olosuhdeseurantaa. Lisäksi Capella toimi kokeilualustana myös muille toimijoille. Mukana testaamassa on ollut tutkijoita ja startupeja. Kerätyn tiedon ja oppien avulla Fira jatkaa uusien ratkaisujen kehittämistä seuraavilla työmailla ja vie opit lopuksi käyttöön kaikille työmailleen. 

Firan tavoitteena on tuoda kehitetyt palvelut ja tuotteet muiden rakennusalan toimijoiden käyttöön, jolloin hyödyistä pääsee osaksi mahdollisimman laaja joukko ihmisiä, niin Suomessa kuin ulkomailla.  

Nopeammin, laadukkaammin ja turvallisemmin  

Firan Capella-työmaalla pilotoitujen ratkaisujen avulla rakentamisesta tehtiin nopeampaa, laadukkaampaa ja turvallisempaa sekä kustannuksiltaan helpommin hallittavaa.  

Capella oli valmis luovutettavaksi alkuperäistä aikataulua aiemmin. Aikaa säästettiin esimerkiksi tahtiaikatuotannolla saavutetun tehokkuuden, digitaalisten työkalujen ja toteutuslähtöisen suunnittelun avulla. 

Lupaukset täytetty ja vähän enemmänkin

Asiakastyytyväisyys

4,8/5

Kokonaistyytyväisyys

4,7/5

Helppous ja vaivattomuus

+100

Suositteluaste NPS

Tila

1 Suunnitteilla
2 Rakenteilla
3 Valmis

Jaa referenssi

Ota yhteyttä

Topi Laine

Johtaja | Asuntorakentaminen

+358 400 792 492 topi.laine@fira.fi