Vastuullisuus Firassa

Kohti parempaa ja kestävämpää rakentamista

Rakennetulla ympäristöllä on suuri merkitys ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnille.

Tavoitteenamme on mahdollistaa kestävä rakennettu ympäristö, jossa sekä ihmiset, että luonto voivat hyvin vielä vuosikymmenienkin kuluttua. Pyrimme muuttamaan rakentamista sujuvammaksi ja kestävämmäksi. Se, että tehdään nopeammin ja kerralla oikein, säästää ympäristöä, lisää viihtyvyyttä ja parantaa rakentamisen tuottavuutta. 

Kohokohtia vuodelta 2021

10,07

Tapaturmataajuus

+41

Työntekijätyytyväisyys (eNPS)

66,5%

Jätteiden hyötykäyttöaste

Vastuullisuusohjelmamme

Vastuullisuus on keskeinen osa strategiaamme. Samalla kun kehitämme ratkaisuja rakentamisen virtauksen parantamiseksi, muutamme rakentamista kestävämmäksi ja pienennämme sen aiheuttamaa ilmastokuormaa. Vastuullisuus tarkoittaa meille myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun kantamista sekä hyvää hallintotapaa.

Sen viisi olennaista pääteemaa kattavat ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun sekä hallinnollisen ja taloudellisen vastuun. Kullekin osa-alueelle on määritelty keskeiset tavoitteet, joiden toteutumista mittaamme. Vastuullisuustyötämme ohjaavat Firan strategia, eettinen ohjeistus ja ympäristöpolitiikka. Ohjelmamme perustana on myös olennaisuusanalyysi, jonka toteutimme syksyllä 2020. Teetimme tutkimuksiin erikoistuneen kumppanin kanssa sidosryhmäkyselyn, joka auttoi meitä lisäämään omaa ymmärrystämme sidosryhmiemme toiveista ja odotuksista vastuullisuutemme suhteen.

Firan vastuullisuusohjelmassa on viisi pääteemaa

  • Rakentamisen ja kiinteistöjen ilmastovaikutusten pienentäminen
  • Materiaali- ja energiatehokkuuden sekä kiertotalouden kehittäminen
  • Hyvinvoiva henkilöstö sekä turvallinen ja tasa-arvoinen työpaikka
  • Vastuullinen ja läpinäkyvä toimitusketju
  • Kannattava liiketoiminta ja hyvä hallinto

Vastuullinen rakentaminen
on hyvää palvelua

Ekologisuus ei saa jäädäkuluttajan valintojen varaan, vaan se tulisi tarjota automaattisesti. Asiakkaiden mukaan ottaminen ja tekno-logian hyödyntäminen tekevät rakentamisesta entistäläpinäkyvämpää.

Green Building Council Finland

Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Fira Group Oy:n jäsenekseen vuonna 2020. FIGBC on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä ja hiilineutraali rakennettu ympäristö, joka toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille kestävän ja laadukkaan elämän.

Laaja-alainen yhteistyöverkosto tarjoaa Firalle erinomaiset mahdollisuudet jatkaa oman vastuullisuustyönsä kehitystä erityisesti rakennetun ympäristön
hiilineutraaliuuteen ja kiertotalouteen liittyen.

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta on Firalle erittäin tärkeä painopiste. Vuonna 2020 otimme käyttöön toimittajarekisterin, joka ohjaa keskittämään hankintoja luotettaville ja hyväksi havaituille kumppaneille. Lisäksi teimme huolellisen arvioinnin prosesseista, joiden avulla torjumme harmaata taloutta.

Toimintamme on kokonaisuutena hyvällä tasolla. Kehityskohteiksi tunnistimme harmaan talouden torjuntaa tukevien järjestelmien kehittämisen sekä henkilöstön kouluttamisen.