Vastuullisuus Firassa

Kohti fiksumpaa ja kestävämpää rakentamista

Rakennetulla ympäristöllä on
suuri merkitys ihmisten ja
ympäristön hyvinvoinnille.

Tavoitteenamme on mahdollistaa kestävä rakennettu ympäristö, jossa sekä ihmiset, että luonto voivat hyvin vielä vuosikymmenienkin kuluttua. Pyrimme muuttamaan rakentamista sujuvammaksi ja kestävämmäksi. Se, että tehdään nopeammin ja kerralla oikein, säästää ympäristöä, lisää viihtyvyyttä ja parantaa rakentamisen tuottavuutta. 

Firan vastuullisuus 2022 Firan vastuullisuus 2022

Vastuullisuusraportti 2022

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat strategiamme ja liiketoimintamme ytimessä. Tehokkaammilla ja vähemmän ympäristöä kuormittavalla ratkaisuilla autamme asiakkaitamme saavuttamaan omia ympäristö- ja hiilineutraaliustavoitteitaan ja pienennämme omaa hiilijalanjälkeämme.

Vastuullisuuden kohokohtia vuodelta 2022

Vastuullisuusohjelmamme

Firan ensimmäinen vastuullisuusohjelma laadittiin loppuvuodesta 2021. Ohjelman teemoja täydennettiin vuonna 2022 toteutetun vastuullisuuden tiekarttatyön pohjalta.

Vastuullisuusohjelmamme teemat kattavat ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon. Vuonna 2022 toteutetun vastuullisuuden tiekarttatyön 2023–2025 pohjalta lisäsimme vastuullisuusohjelmamme teemoihin luontovaikutusten hillinnän arvoketjussa sekä tyytyväiset asiakkaat.

Vastuullisuusohjelmamme pohjalta olemme luoneet tarkemmat vastuullisuustavoitteet ja -mittarit, joita kehitämme jatkuvasti. Ne on kuvattu tarkemmin vastuullisuusraportissamme sivulta 22 alkaen.

Vastuullinen rakentaminen
on hyvää palvelua

Green Building Council Finland

Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Fira Group Oy:n jäsenekseen vuonna 2020. FIGBC on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä ja hiilineutraali rakennettu ympäristö, joka toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille kestävän ja laadukkaan elämän.

Laaja-alainen yhteistyöverkosto tarjoaa Firalle erinomaiset mahdollisuudet jatkaa oman vastuullisuustyönsä kehitystä erityisesti rakennetun ympäristön hiilineutraaliuuteen ja kiertotalouteen liittyen.

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta on Firalle erittäin tärkeä painopiste. Vuonna 2020 otimme käyttöön toimittajarekisterin, joka ohjaa keskittämään hankintoja luotettaville ja hyväksi havaituille kumppaneille. Lisäksi teimme huolellisen arvioinnin prosesseista, joiden avulla torjumme harmaata taloutta.

Toimintamme on kokonaisuutena hyvällä tasolla. Kehityskohteiksi tunnistimme harmaan talouden torjuntaa tukevien järjestelmien kehittämisen sekä henkilöstön kouluttamisen.

ympäristövastuu

Säästämme ympäristöä suunnittelemalla ja rakentamalla tehokkaasti

Hyvän suunnittelun ja sujuvan toteutuksen avulla on mahdollista pienentää merkittävästi rakentamisen aiheuttamaa ympäristökuormaa. Kun rakennus ja tilat on suunniteltu tehokkaasti ja käyttäjien tarpeet huomioiden, kestävät ne aikaa, jolloin myös rakennuksen koko elinkaaren aikainen ympäristökuorma pienenee.

Rakennusten ylisuunnittelusta ja -mitoituksesta aiheutuva hukka kasvattaa merkittävästi sekä rakentamisen kustannuksia että hiilijalanjälkeä. Firan toimitilarakentamisen palvelutarjoomaan kuuluu ratkaisukehitys, jossa asiakkaalle tuotetaan sekä kustannustehokkuuden että hiilijalanjäljen kannalta optimaalisin ratkaisuvaihtoehto rakennushankkeen toteuttamiseksi.

Asuntorakentamisessa tavoitteenamme on ollut lyhentää läpimenoaikoja viisi prosenttia joka vuosi ja tässä on myös onnistuttu. Samalla virheiden ja puutteiden määrä on vähentynyt ennätysalhaiselle tasolla (0,26 virhettä asuntoa kohden luovutusvaiheessa vuonna 2022). Myös modernisoinnissa ja putkiremonteissa on kehitetty läpimenoaikoja ja saavutettu hyviä tuloksia.

Mukana #buildinglife-hankkeessa

Sitouduimme loppuvuodesta 2021 Green Building Council Finlandin (FIGBC) koordinoiman rakennetun ympäristön hiilineutraaliuuteen tähtäävän Buildinglife-hankkeen kannattajaksi. Vuoden 2022 aikana työstimme vastuullisuuden tiekarttaa, joka viitoittaa meille tietä kohti hiilineutraaliutta. Vuoden aikana firalaisia osallistui aktiivisesti FIGBC:n toimikuntien työskentelyyn, ja saimme verkoston kautta syötettä ympäristövastuumme kehittämiseen.

Fira ympäristövastuu 2022

sosiaalinen vastuu

Hyvinvoivat firalaiset ja arvostava kulttuuri ovat erinomaisen asiakastyytyväisyyden perusta

Ihmiset ensin on strategiamme ytimessä. Tavoittelemme parasta työntekijäkokemusta niin työmailla kuin toimistossa ja uskomme siihen, että rakennusalaa uudistetaan vain osaavien ja innostuneiden ihmisten voimin. Erinomainen työntekijäkokemus on myös ylivoimaisen asiakaskokemuksen perusta.

Etsimme rohkeasti uusia toimintatapoja ja panostamme ihmisiin, sillä arvo asiakkaillemme rakentuu ihmisten kautta. Osaamisen kehittäminen, hyvinvointi ja turvallisuus ovat meille ykkösasioita. Kulttuurissamme kaikkia kuunnellaan ja asioita edistetään yhdessä.

Firalaisen kulttuurin ja johtamisen ydin on toimintamme tunnistettavuus eli yhtenäiset toimintatavat ja työn laadukkuus, oli sitten kyse omasta henkilökunnastamme tai työstä, jota kumppanimme kanssamme tekevät. Toimimme ammattitaitoisesti verkostoissamme ja meillä on erinomaiset tekniset ja digitaaliset ratkaisut tukenamme. Työnjohtomme kautta vaikutamme välillisesti yli tuhannen ihmisen elämään päivittäin työmaillamme. Vuonna 2022 käynnistimme vuoden kestävän ihmisten, liiketoiminnan ja prosessien johtamiseen keskittyvän Firan johtamisakatemian. Sen tavoitteena on kehittää johtamiskäytäntöjämme alan parhaimmiksi sekä mahdollistaa tiedolla johtaminen inhimillistä näkökulmaa unohtamatta.

Firalla on välittämisen kulttuuri, jota haluamme vaalia. Meillä ihmiset kohdataan yksilöinä

Mervi Leikas, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Fira

Hyvä hallinto

Vahvat eettiset periaatteet ovat aina kuuluneet Firan tapaan toimia

Eettisyys on osa kulttuuriamme ja luo yhdessä arvojemme kanssa kestävän perustan kaikelle tekemisellemme. Firan arvoja ovat välittäminen, luottamus ja läpinäkyvyys. Kannamme vastuumme siitä, minkä lupaamme ja pyrimme toiminnassamme oikeudenmukaisuuteen.

Meille on tärkeää, että Firaan voi luottaa kaikissa tilanteissa. Uskomme, että läpinäkyvyys ja avoimuus luovat vahvan pohjan hyvälle yhteistyölle ja vuorovaikutukselle niin henkilöstömme kesken kuin asiakkaiden ja kumppanien kanssa toimiessa.

Eettisten periaatteiden toteutuminen mitataan aina tekoina, ei puheina. Vastuullisuus alkaa meistä jokaisesta.

Jari Koivu, toimitusjohtaja, Fira

Hyvä hallinto