Tiedote

22. helmikuuta 2021

Uuden sukupolven oppimisympäristö tulevaisuuden tekijöille – Fira ja Caverion toteuttavat Helsinkiin uuden kampuksen elinkaarihankkeena

Fira on allekirjoittanut Helsingin kaupungin kanssa sopimuksen Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen elinkaarihankkeen toteuttamisesta yhdessä Caverionin kanssa. Kampus on laajuudeltaan noin 9 700 bruttoneliömetriä.

Fira vastaa uudisrakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta ja Caverion talotekniikan kokonaistoimituksesta suunnitteluineen. Rakennus valmistuu kesällä 2023, minkä jälkeen Caverion vastaa 20 vuotta kiinteistön huollosta ja kunnossapidosta sekä tavoitteen mukaisesta energiankulutuksesta. Kyseessä on Suomessa ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettava ammattiopisto.

Havainnekuva: P&R Arkkitehdit Oy

”Kaupungin tavoitteena on luoda maailman fiksuin rakennusalan kampus, joka on kansainvälisestikin kiinnostava. Nyt rakennettava kampus muodostaa Metropolian kampuksen kanssa täysin uudenlaisen rakennusalan osaamiskeskittymän, jossa tulevaisuuden työnantajat ja -tekijät kohtaavat. Olemme tästä erittäin innoissamme, sillä tällä on laajempaakin merkitystä kotimaisen rakennusalan kehitykselle. Uuden tiedon, tutkimuksen ja käytäntöjen myötä saadaan parannettua rakentamisen menetelmiä ja laatua sekä hyödynnettyä digitalisaatiota”, kertoo Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen.

Kampus toimii rakentamisen ja talotekniikan oppimisympäristönä

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksella opiskellaan rakennus- ja talotekniikkaa. Tilojen valmistuttua noin 1 100 opiskelijaa aloittaa siellä rakennusalan tai talotekniikan perustutkintoon tähtäävät opintonsa. Tärkeä osa hanketta on oppilaiden osallistaminen rakennusvaiheeseen sekä rakennuksen toimiminen osana oppimisympäristöä. Opiskelijat pääsevät perehtymään tietomallin avulla esimerkiksi rakennus- ja talotekniikan järjestelmiin, jotka ovat osin näkyvissä myös lasiseinien takana.

”Kyseessä on ensimmäinen elinkaarihankkeemme, jota lähdemme suurella innolla toteuttamaan yhteistyössä Caverionin ja Helsingin kaupungin kanssa. Koulun rakentaminen rakentajille tuntuu erityisen mieluisalta tehtävältä ja on luontevaa jatkoa hyvälle yhteistyölle, jota olemme Caverionin kanssa tehneet lukuisissa hankkeissa. Tuomme tähän hankkeeseen myös moderneimmat digitaaliset työkalut, joilla varmistamme laadukkaaseen dataan perustuvan tiedolla johtamisen ja hankkeen onnistumisen”, Fira Oy:n toimitusjohtaja Jari Koivu sanoo.

Havainnekuva: P&R Arkkitehdit Oy

”Meille on erittäin mieluista päästä rakentamaan ja ylläpitämään kampusta oman alamme tulevaisuuden tekijöille. Olen vakuuttunut siitä, että heille syntyy erinomaiset puitteet saada hyvät valmiudet ammattiinsa ja päästä perehtymään alamme moderniin teknologiaan omassa opinahjossaan. Elinkaarihankkeessa korostuu toteuttajien yhteistyö ja olemmekin yhdessä Firan kanssa kehittäneet hyviä ratkaisuja hankkeen toteutukseen”, Caverion Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen sanoo.

Hankkeen toteutukseen osallistetaan myös oppilaita koulutus- ja oppisopimuksin. Oppilaitoksen kanssa yhteistyössä suunnitellaan ja toteutetaan opetustilaisuuksia sekä järjestetään erillisiä työmaakäyntejä. Opetuksessa käsitellään käytännönläheisiä aiheita, kuten työmaalla toimimista sekä turvallista nostotyötä rakennuksen opetuskäyttöön tulevalla kerrosrakentamisen alueella.

Elinkaari huomioitu suunnittelussa, energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käyttö huippuluokkaa

Rakentamiseen käytettävissä materiaaleissa on panostettu niiden pitkäikäisyyteen sekä ylläpitoon ja valituissa ratkaisuissa on pyritty huomioimaan ammattioppilaitoksen toiminnan asettamat vaatimukset materiaalien kestävyydelle.

Rakennus suunnitellaan ja toteutetaan A-energialuokkaan ja suomalaisen RTS-ympäristöluokituksen 4 tähden tasoon. Kiinteistön teknisten järjestelmien energiatehokkuus on korkeaa tasoa ja yli 15 % kiinteistön kokonaisenergiantarpeesta tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Rakennukseen tulee viherkattoja ja energiantuotannossa käytetään myös aurinkosähköä ja lämpöpumpputekniikkaa.

Lisätiedot:

Jari Koivu, toimitusjohtaja, Fira Oy, jari.koivu@fira.fi, puh. +358 40 502 4268

Ville Tamminen, divisioonajohtaja, Caverion Suomi, ville.tamminen@caverion.com, puh. +358 50 390 0129

Kari Pehkonen, projektinjohtaja, Kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupunki, kari.pehkonen@hel.fi, puh. +358 40 334 5179

Maria Sarkkinen, ammatillisen koulutuksen päällikkö, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki, maria.sarkkinen@hel.fi, 09 310 23149

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Jari Koivu

Toimitusjohtaja

+358 40 502 4268 jari.koivu@fira.fi