Uutinen

11. kesäkuuta 2024

Peppol-sanomien hyödyntäminen materiaalivirtojen ja toimitusketjujen hallinnassa

Digitalisaatio ja rakenteellisen tiedon virtauttaminen ovat avainasemassa Firan rakentamisen teollistamisessa ja läpimenoajan lyhentämisessä.

Tahtituotannon myötä toimitusketjun ja materiaalivirran hallinnan vaatimukset ovat kasvaneet. Materiaalivirtojen sujuvan kulun varmistamiseksi on tärkeää johtaa tilaus- ja toimitusprosessia rakenteellisen tiedon avulla tehokkaasti eri sidosryhmien järjestelmien kesken. Olemme Firalla koeponnistaneet erilaisia sähköisen tilaamisen standardeja ja osallistuneet aktiivisesti Peppol-kehitystyöhön Valtiokonttorin johdolla, varmistaen rakennusalan tarpeiden huomioinnin.

Firan tie Peppol-yhteensopivuuteen

Peppol (Pan-European Public Procurement On-Line) tuli Firalla esille vuonna 2022, kun arvioimme sähköisen tilaamisen vaihtoehtoja. Peppol erottui edukseen hallinnollisen verkostonsa ja kansainvälisen hajautetun verkon, sekä osoitteisto- ja kyvykkyystietopalveluiden ansiosta. Peppol tarjoaa selkeät ohjeet tiedonvaihdon prosesseille ja sisällöille. Tulevaisuuden sähköisen tilaamisen ratkaisun tulee perustua avoimeen kansainväliseen standardiin, jolla on laaja kattavuus ja toimivuus. Suomen valtion sitoutuminen Peppol-standardiin ja sen odotettu laajentuminen julkiselle ja yksityiselle sektorille vahvisti päätöstämme. Olemme osallistuneet Peppol-viranomaisen kehitystoimintaan ja testanneet sanomaprosesseja ja -sisältöjä käytännön kokeiluissa. Peppol on myös yhteensopiva tuotetiedon vakioinnin ja GS1:n kanssa, joiden käyttöä olemme osaltamme ajaneet tarmokkaasti alalla. Olemme iloisia, että GS1 ja viivakoodit ovat saavuttaneet valta-aseman kansallisissa tuotetietorekistereissä.

Peppol soveltuu erinomaisesti tilaus-toimitusketjuihin, jotka perustuvat katalogituotteisiin. Se ottaa huomioon rakennusalan vaatimukset täsmätoimituksista ja setittämisestä, mahdollistaen tarkemman toimituspäivän ja -ajan sekä pakkausmerkintätoiveiden välittämisen tilaussanomilla. Peppol on hyödyllinen myös ei-katalogipohjaisten tuotteiden, kuten tilauksesta konfiguroitavien tai suunniteltujen tuotteiden, sekä kotiinkutsutilausten tilaus-toimitusketjuissa. Rakennusalan on vielä tarkennettava parhaita käytäntöjä näiden osalta, jotta toimitaan yhtenäisin menetelmin. Fira on aktiivisesti mukana näissä määritystöissä, ja Rakennusteollisuus RT on jo aloittanut määritystyöt betonielementtitoimitusketjun osalta.

Peppol avaa viimeinkin mahdollisuudet ottaa käyttöön sähköinen vastaanotto työmailla sekä erityisesti koneluvun. Haluamme että työmaillakin alkaa kuulua iloinen piippaus materiaaleja vastaanotettaessa! Toimitusketjun materiaalivirtojen haltuunotto on osaltaan kiinni Peppol:n käyttöön saamisesta. Sen jälkeen pääurakoitsijan järjestelmiin saadaan tieto sekä tilausten sisällöistä että kuljetuksista kotiinkutsuja myöten.

Firan ja Onnisen Peppol-verkon käyttöönotto

Sähköinen tilaaminen lisää tehokkuutta ja mahdollistaa tiedon uudelleenkäytön, parantaen myyjän ja ostajan prosesseja sekä automatisoiden laskunkäsittelyä.

On hienoa, että voimme Onnisen kanssa hyödyntää Peppol- tilaussanomia.

On hienoa, että voimme Onnisen kanssa hyödyntää Peppol-tilaussanomia. Kumppanivalinnoissamme arvioimme toimijoiden kyvykkyyttä myös tilaus- ja toimitusprosessien näkökulmasta. Kun tilaus- ja toimitustiedot saadaan luotettavasti järjestelmään, pystymme hyödyntämään tietoa edelleen toimitusten vastaanotossa toimitusilmoitus- ja tilaustietoa vasten. Pystymme mittaamaan reaaliaikaisesti toimitusten täydellisyyttä toimitustäsmällisyyden ja tilausta vastaavan toimitussisällön näkökulmista (OTIF – on-time-in-full), ja tätä voidaan automatisoida. Kaikki voittavat, kun saamme toimitusketjut digitalisoitua.

Digitalisoinnin tuomat hyödyt tilaus- ja toimitusketjuille

Digitalisointi tuo Firalle lukuisia etuja. Sähköinen järjestelmä nopeuttaa tilausten ja tilausvahvistusten käsittelyä, mahdollistaa toimitustietojen kokonaisvaltaisen hallinnan, ja luo edellytykset saldo- ja varastohallinnalle sekä laskutuksen automatisoinnille. Kun saamme laskusanomalla laskurivitiedon, joka viittaa tilausten tilausrivitietoon, voimme nostaa koneellisen laskunkäsittelyn astetta. Sähköinen tilaaminen mahdollistaa myös muuttaa nykyisiä hyväksyntäkäytäntöjä. 

Lisäksi digitalisointi tukee ympäristöraportointia, kelpoisuuden varmistamista ja luovutusaineiston hallintaa. Otamme reippaan askeleen kohti tilannetta, jossa rakennusalan hiilijalanjälkitieto muuttuu jälkikäteen toteavasta toimintaa etukäteen ohjaavaksi. Kaiken kaikkiaan digitalisoimalla tilaus- ja toimitusprosessiamme varmistamme osaltamme parhaat edellytykset menestyä rakentamisen teollistamisessa. 

Jaa artikkeli

Kysy lisätietoja

Mikko Anttila

Mikko Anttila

Hankintajohtaja

+358 40 137 4035 mikko.anttila@fira.fi