Ratkaisuja rakentamisen ja
asumisen muutokseen

Me uskomme, että ainoa mahdollinen lähtökohta rakentamiselle on ihminen.

Fira

Fira on rakentamisen palveluyhtiö, joka keskittyy laadukkaisiin hankeratkaisuihin kasvavilla rakentamisen osa-alueilla erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Liiketoimintamme jakautuu neljään palvelualueeseen:
asuntorakentamiseentoimitilarakentamiseen, modernisointiin ja putkiremontteihin.

Kehitämme asumisen ja rakentamisen ratkaisuja, jotka huomioivat ympäristön, ilahduttavat ja auttavat asiakasta ylittämään tavoitteensa.

Dun-Bradstreet-alhaisin-riskiluokka

Alhaisin riskiluokka

Dun & Bradstreet on myöntänyt Firalle alhaisimman riskiluokituksen myös vuonna 2023.

Arvomme

Olemme yhdessä kumppaneidemme kanssa onnistuneet luomaan Firasta kasvavan ja menestyvän yrityksen.
Arvomme ovat perusta kaikelle tekemisellemme.

Välittäminen

Osoitamme sanoin ja teoin huolenpitoa. Kannamme vastuun siitä, mitä lupaamme ja pyrimme toiminnassamme oikeudenmukaisuuteen.

Luottamus

Luottamus on ydinarvomme, johon Firan koko liiketoiminta perustuu. Meille on tärkeää, että Firaan voi luottaa kaikissa tilanteissa – kumppanuudessa, laadussa ja palvelussa.

Läpinäkyvyys

Uskomme, että läpinäkyvyys ja avoimuus luovat pohjan yhdessä oppimiselle, luottamukselle ja välittämiselle. Ponnistelemme lisätäksemme yhdessä tekemistä ja vuorovaikutusta hankkeiden eri osapuolten ja firalaisten välillä parhaiden lopputulosten saavuttamiseksi.

Building Movement

Asiakas ja ihmisten välinen vuorovaikutus ovat Firan toiminnan ytimessä. Arvoa luodaan parhaiten kun asiakas on mukana ja vuorovaikutus toimii. Haluamme saada kaupunkilaiset, kumppanit ja muut alan yritykset mukaan muutokseen ja kehittämään kanssamme tulevaisuuden rakentamisen ja asumisen ratkaisuja. Uskomme, että fiksumpaa ja kestävämpää kaupunkia rakennetaan yhdessä.

#buildingmovement

Missiomme

Olemme rakennusalan rohkea uudistaja

Maailma muuttuu koko ajan ja uskomme, että rakennusalan tulee muuttua sen mukana. Haluamme olla rohkea rakentamisen edelläkävijä ja ravistella alan tapoja ja käsityksiä.

Rakentaminen voi olla fiksumpaa, kestävämpää ja ihmislähtöisempää.

Visiomme

Tarjoamme ylivoimaista palvelurakentamista

Mielestämme rakentaminen tulee muuttaa palveluksi, jonka keskiössä on asiakas – sekä tietysti ihmiset, jotka tiloja käyttävät.

Kehitämme asumisen ja rakentamisen ratkaisuja, jotka huomioivat ympäristön, ilahduttavat ja auttavat asiakasta ylittämään tavoitteensa.

Strategiamme

Asiakas ja ihmisten välinen vuorovaikutus ovat Firan toiminnan ytimessä. Arvoa luodaan parhaiten, kun asiakas on mukana ja vuorovaikutus toimii. Haluamme saada kaupunkilaiset, kumppanit ja muut alan yritykset mukaan muutokseen ja kehittämään kanssamme tulevaisuuden rakentamisen ja asumisen ratkaisuja.

Rakentamisen palvelumme luo enemmän arvoa ja varmistaa mielenrauhan asiakkaillemme. Kanssamme ei tarvitse murehtia, takaamme läpinäkyvän rakentamisen kokemuksen alusta loppuun saakka.

Hankkeiden ja rakentamisen läpimenoaika on meillä alan nopein. Johdamme tiedolla, hyödynnämme tahtituotantoa, digitaalisia työkaluja, vakiointia ja modulaarisuutta.

Emme voi tyytyä vähempään kuin hiilineutraaliuuden tavoittelemiseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään ja vähennämme omaa ympäristökuormaamme, askel kerrallaan.

Rakennusalaa uudistetaan vain osaavien ja innostuneiden ihmisten voimin.
Henkilöstön kehittäminen, hyvinvointi ja turvallisuus ovat meille ykkösasioita. Kulttuurissamme kaikkia kuunnellaan ja asioita edistetään yhdessä.

Firan palvelulähtöinen liiketoimintamalli on ainutlaatuinen, sillä se ei sido juuri lainkaan pääomaa.

Firan strategia

Parantamalla rakentamisen virtausta pienennämme hiilijalanjälkeä ja viemme rakentamista kohti hiilineutraaliuutta

Vastuullisuus on keskeinen osa strategiaamme. Samalla kun kehitämme ratkaisuja rakentamisen virtauksen parantamiseksi, muutamme rakentamista kestävämmäksi ja pienennämme sen aiheuttamaa ilmastokuormaa. Vastuullisuus tarkoittaa meille myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun kantamista sekä hyvää hallintotapaa.

Fira Oy:n vastuullisuusohjelma luotiin loppuvuodesta 2021. Sen viisi olennaista pääteemaa kattavat ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun sekä hallinnollisen ja taloudellisen vastuun. Kullekin osa-alueelle on määritelty keskeiset tavoitteet, joiden toteutumista mittaamme.

Eettinen toiminta on Firan yrityskulttuurin perusta. Kannustamme ilmoittamaan epäkohdista ja huolehdimme, ettei ilmoituksen tekijälle koidu minkäänlaista harmia. Uskomme, että menestyvien yritysten taustalla on läpinäkyvä keskustelukulttuuri, jossa epäkohdista ilmoittamista tuetaan.

Tutustu Speak up -kanavaan

Tunnusluvut | 2023

318,2 M€

Liikevaihto

8,9 M€

Rakentamisen EBITDA

218,6 M€

Tilauskanta

281

Työntekijöitä (kauden lopussa)

-174,6 %

Nettovelkaantumisaste

28,4 %

Omavaraisuusaste

38

Vuoden aikana käynnissä olleita työmaita

+50

Asiakastyytyväisyys (NPS, B2B-asiakkaat)

10,62

Tapaturmataajuus lkm/miljoona työtuntia
(oma henkilöstö ja aliurakoitsijat)

Fira Oy:n hallitus

Tero Luoma (puheenjohtaja)
Jussi Aho
Saara Suurla
Mikko Kettunen
Antti Savilampi