Vuosikatsaus ja vastuullisuusraportti
2023

FIRA LYHYESTI

Fira – rakennusalan rohkea uudistaja

Maailma muuttuu koko ajan ja uskomme, että rakennusalan tulee muuttua sen mukana. Tavoitteenamme on tarjota ylivoimaista palvelurakentamista, jonka keskiössä on asiakas – sekä tietysti ihmiset, jotka tiloja käyttävät. Siksi kehitämme rakentamisen ja asumisen ratkaisuja, jotka huomioivat ympäristön sekä ilahduttavat ja auttavat asiakasta ylittämään tavoitteensa. Olemme merkittävä rakentaja pääkaupunkiseudulla. Palvelualueitamme ovat asuntorakentaminen, toimitilarakentaminen, modernisointi ja asuntokorjaukset.

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2023

Tehokkaammin, paremmin ja kilpailukykyisemmin

Firan vahva tilauskanta sekä oman kehitystyön tuoma kilpailukyky siivittivät Firan ennätykselliseen liikevaihtoon haastavassa markkinatilanteessa. Kasvun veturina toimi toimitilarakentaminen, jonka osaaminen korostui erityisestivaativissa logistiikkahankkeissa, pysäköintilaitoksissa sekä elinkaarihankkeissa.

Jari Koivu, Firan toimitusjohtaja

2023 | Vahva vuosi monella mittarilla

318,2 M€

Liikevaihto

8,9 M€

Rakentamisen EBITDA

218,6 M€

Tilauskanta

281

Työntekijöitä (kauden lopussa)

-174,6 %

Nettovelkaantumisaste

28,4 %

Omavaraisuusaste

+50

NPS (suositteluaste)

38

Vuoden aikana käynnissä olleita työmaita

94 %

Rakennus- ja purkujätteiden kierrätysaste (sivuvirtojen kanssa)

10,62

Tapaturmataajuus lkm/miljoona työtuntia
(oma henkilöstö ja aliurakoitsijat)

strategia ja liiketoimintamalli

Strategiamme

Rakentamisen palvelumme luo enemmän arvoa ja varmistaa mielenrauhan asiakkaillemme. Kanssamme ei tarvitse murehtia, takaamme läpinäkyvän rakentamisen kokemuksen alusta loppuun saakka.

Firan B2B-asiakkaiden suositteluindeksi (NPS) pysyi korkealla tasolla ollen +50 vuonna 2023. Firassa on jaettu Kvartaalin asiakasteko -tunnustuksia neljän vuoden ajan. Tunnustuksilla tuodaan tietoon asiakkaiden arkea tai liiketoimintaa tukeneita tekoja, joista jokainen firalainen voi ottaa oppia.

Vuonna 2023 tunnustuksen saivat asuntorakentamisen takuutiimi ihmisten auttamisesta haastavassa toimintaympäristössä, Postipuisto kotipäivän järjestäjät asuinalueen lämminhenkisestä vuorovaikutuksesta, Opaalikujan ja asuntokorjauksien Juna 2 teollisen rakentamisen hyötyjen konkretisoimisesta sekä DHL Bastukärr-projekti.

Hankkeiden ja rakentamisen läpimenoaika on meillä alan nopein. Johdamme tiedolla, hyödynnämme tahtituotantoa, digitaalisia työkaluja, vakiointia ja modulaarisuutta.

Jatkoimme vuonna 2023 panostuksiamme rakentamisen läpivirtauksen parantamiseksi teollisen rakentamisen teeman alla. Hankkeiden läpivirtaus parani asuntorakentamisessa jälleen yli viisi prosenttia ja asuntokorjauksissa niin ikään neljä prosenttia.

Investoimme tilikaudella muun muassa asuntokorjaustehtaan kehittämiseen, jossa saneeraushankkeiden tehokkuutta parannetaan esivalmistusasteen nostamisella.

Emme voi tyytyä vähempään kuin hiilineutraaliuuden tavoittelemiseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään ja vähennämme omaa ympäristökuormaamme, askel kerrallaan.

Jatkoimme systemaattista ja tavoitteellista työtä kestävän kehityksen edistämiseksi. Vuonna 2023 käynnistimme oman toiminnan päästölaskennan GHG-protokollan mukaisesti. Laskimme vuoden 2023 osalta
scope 1 ja 2 -päästöt ja aloitimme myös scope 3 päästöjen laskentakyvykkyyden rakentamisen. Oman
toiminnan päästölaskenta luo pohjan päästövähennystavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelylle vuonna 2024.

Aloitimme myös valmistautumisen tulevien lainsäädännön muutosten, kuten taksonomiatarkastelun ja kestävyysraportointidirektiivin (CSRD), vaatimien prosessien ja toimintamallien kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi. Kuvasimme ja päivitimme myös vastuullisuuspalveluiden palvelutarjoaman, jonka avulla viemme vastuullisuustarjoaman ja -osaamisen osaksi prosessejamme.

Rakennusalaa uudistetaan vain osaavien ja innostuneiden ihmisten voimin. Henkilöstön kehittäminen, hyvinvointi ja turvallisuus ovat meille ykkösasioita. Kulttuurissamme kaikkia kuunnellaan ja asioita edistetään yhdessä.

Vuoden 2023 aikana Firalla alkoi Kehitysakatemia, joka tarjoaa mahdollisuuden kehittyä ja valmentautua haasteellisempiin vastuutehtäviin. Kehitysakatemia on jatkoa vuonna 2022 alkaneelle ja viime vuonna jatkuneelle Johtaja-akatemialle, joka oli suunnattu esihenkilöille.

Osallistumusprosentti akatemioissa oli vuoden aikana 98 prosenttia ja niissä oli mukana yhteensä 82 firalaista.

Firan palvelulähtöinen liiketoimintamalli on ainutlaatuinen, sillä se ei sido juuri lainkaan pääomaa.

Tuottava ja pääomakevyen kasvun tarkoituksena on parantaa Firan kilpailukykyä ja kannattavuutta pitkällä aikavälillä. Tavoitteenamme on toimia jatkuvasti tehokkaammin ja kevyellä taserakenteella.

Investoimme jatkuvasti uusiin teknologioihin sekä prosessien kehittämiseen, jotta pysymme ketterinä ja pystymme sopeutumaan nopeasti muuttuviin markkinoihin.

Firan oman pääoman tuotto parani jälleen ja oli 29,2 prosenttia (2022: 26,3 %:a).

Strategia ja liiketoiminta

Toimintaympäristö

Vuoden 2022 lopulla alkanut voimakas inflaatiokehitys jatkui vuonna 2023 ja johti ohjauskorkojen nousuun euroalueella. Kaiken rakentamisen volyymi laski Suomessa kuluneena vuonna arviolta 6–8 %, laskun painottuessa etenkin asuntorakentamiseen. Firan päämarkkina-alueella, pääkaupunkiseudulla lasku on ollut muuta maata maltillisempaa.

Rakentamisen volyymin ennustetaan kääntyvän lievään kasvuun vuonna 2024. Sekä kysynnän elpyminen että kustannuspaineiden helpottaminen ovat edellytyksenä rakentamisen volyymin kasvamiseen. Rakentamisen raaka-aineiden nousun taittumisesta oli jo viitteitä syksyn 2023 aikana ja odotamme suotuisan kehityksen jatkuvan alkuvuonna 2024. Yleisesti kohonneiden kustannusten takia projektien käynnistyksiin liittyy epävarmuutta ja ne odottavat lopullista investointipäätöstä.

Firan rakentaminen 2023

firan asuntorakentaminen 2023

 • Vuonna 2023 luovutimme 819 asuntoa.
 • Tapaturmataajuus pysyi erinomaisella tasolla ollen 6,45
 • Rakentamisen läpimenoaika parani jälleen viisi prosenttia.
 • Luovutusvaiheen virhekeskiarvo koko asuntokannassa oli 0,16 virhettä per asunto
 • Laskimme kaikkien tarjottujen kohteiden hiilijalanjäljen

Läpimenoaika entistä lyhyemmäksi – Postipuistoon nousee yhdeksän kuukauden kerrostalo

Fira on tehnyt määrätietoisesti kehitystyötä asuntorakentamisen läpivirtauksen parantamiseksi. Vuosittainen viiden prosentin parannus rakentamisen läpimenoajassa jatkuu edelleen. Vuonna 2023 sisätehtaan rinnalle otettiin käyttöön runkotehdas tehostamaan runkovaiheen läpivirtausta.

Fira aloitti kesällä 2023 rakentamaan Helsingin Pohjois-Pasilan Postipuistoon toista kortteliaan. Ensimmäisenä talona Postiaukiolle nousee TA-yhtiöille rakentuva As Oy Rullakkotori, jossa läpivirtausta on saatu kehitettyä niin, että kahdeksankerroksinen 61 asunnon talo rakennetaan valmiiksi yhdeksässä kuukaudessa.

Asiakastyytyväisyys

4,8/5

Kokonaistyytyväisyys

+ 100

NPS mittaus

firan toimitilarakentaminen 2023

 • Ennätyskorkea liikevaihto, kasvua +72 % vuoteen 2022 verrattuna.
 • Vuonna 2023 käynnissä 13 hanketta.
 • Elinkaarihankkeena toteutettavan Rykmentinpuiston kampuksen rakentaminen käynnistyi. Neljän tähden RTS-luokitukseen tähtäävässä rakennuksessa tavoitellaan 29 % pienempää hiilijalanjälkeä kuin vertailukiinteistöllä.

DHL Bastukärr – kohti hiilineutraalisuutta

Firan toimitilarakentamisen vuosi oli jälleen vahva. Ratkaisukehityksen osaamisella ja hankkeiden optimoinnilla on ollut merkittävä rooli logistiikkakeskushankkeissa. Viimeisen vuoden aikana Fira on luovuttanut yli 100 000 neliömetriä logistiikkatilaa asiakkailleen.

Fira ja logistiikka-alan maailmanlaajuinen markkinajohtaja DHL Sipoon allekirjoittivat keväällä 2022 sopimuksen 44 000 neliömetrin logistiikkakeskuksen rakentamisesta Sipoon Bastukärriin. Projektin alusta asti hankkeessa on vaadittu erityistä ratkaisukehityksen osaamista sekä hankkeen optimoinnissa että ympäristöystävällisten ratkaisuiden löytämisessä. DHL Bastukärriä on kehitetty alusta asti hiilineutraalina rakennuksena.

Asiakastyytyväisyys

4,5/5

Kokonaistyytyväisyys

+ 58

NPS-mittaus

DHL-case-kuva.jpg

firan modernisointi 2022

 • The Hotel Marian esimmäinen vaihe valmistui loppuvuodesta.
 • Modernisoinnilla oli käynnissä useampi hankekehitysprojekti.
 • Fira lanseerasi Moderni+-palvelun, joka palvelee kiinteistösijoittajia alkaen kiinteistöjen hankinnasta lähtien.

17 kerrosta uuteen uskoon tahtituotannon avulla

Helsingin Pasilassa Kirjurikatu 3:n peruskorjaus valmistui kesällä 2023. Suuritöisessä urakassa pystyttiin hyödyntämään tahtituotantoa merkittävällä tavalla.

Alueen maamerkkinä tunnetussa, vuonna 1976 valmistuneessa rakennuksessa on kaikkiaan 26 960 bruttoneliötä 17:ssa kerroksessa. Kirjurinkatu oli ensimmäinen modernisointikohde, jossa käytettiin tahtituotantoa laajemmassa mittakaavassa. Kohde sopi tahtituotantomallille erityisen hyvin toistuvien tilojen ansiosta. Talossa suoritettiin sisätilojen uusimisen lisäksi myös mittavat talotekniikan parannustyöt, vesikaton korjaus sekä ikkunoiden kunnostus.

Asiakastyytyväisyys

3,6/5

Kokonaistyytyväisyys

+ 23

NPS-mittaus

Firan putkiremontit 2022

 • Asuntokorjaus toteutti kylpyhuonesaneerauksen 588 asuntoon
 • Fira lanseerasi teollista rakentamista tukevan Kettärä Vakio -urakkamallin asuntokorjauksiin.
 • Asuntokorjauslinjassa aloitettiin hiilijalanjäljen laskeminen.

Putkiremonttilive teki putkiremontista läpinäkyvän

Loka-marraskuussa 2023 Fira avasi putkiremonttiliven Kannelmäen Halsuantiellä sijaitsevasta putkiremonttikohteesta. Kahden viikon ajan videokamera kuvasi suoraa lähetystä yhdestä kohteen kylpyhuoneesta. Myös remontin aikataulu oli julkinen, jotta katsojat pystyivät tarkistelemaan, valmistuuko työ aikataulussa.

Asukkaiden yksi suurimmista huolenaiheista putkiremonteissa on, pitääkö suunniteltu aikataulu. Oispa putkiremontti -kampanjalla Fira halusi osoittaa läpinäkyvästi, että hyvin suunniteltu linjasaneeraus pysyy sovitussa aikataulussa. Kampanjassa videokamera sijoitetiin kylpyhuoneen ovelle kuvaamaan kylpyhuoneen valmistumista. Suora lähetys oli katseltavissa Firan internetsivuilla ja kampanja toteutettiin yhdessä ohjelmistoyhtiö Sitedriven kanssa. Lähetys keräsi tuhansia katsojia.

Asiakastyytyväisyys

4,5/5

Kokonaistyytyväisyys

+ 58

NPS

VASTUULLISUUS

Vastuullisuusraportti 2023

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat strategiamme ja liiketoimintamme ytimessä. Tehokkaammilla ja vähemmän ympäristöä kuormittavalla ratkaisuilla autamme asiakkaitamme saavuttamaan omia ympäristö- ja hiilineutraaliustavoitteitaan ja pienennämme omaa hiilijalanjälkeämme.

Vastuullisuuden kohokohdat 2023

vastuullisuus

Vastuullisuusohjelmamme

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat strategiamme ja liiketoimintamme ytimessä ja osa arjen tekemistämme. Vastuullisuusohjelmamme kokoaa yhteen kestävän kehityksen tavoitteemme, joiden toteutumista seuraamme.

Vastuullisuusohjelmamme teemat kattavat ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon. Vuonna 2022 toteutimme vastuullisuuden tiekarttatyön vuosille 2023–2025, jonka pohjalta lisäsimme vastuullisuusohjelmamme teemoihin luontovaikutusten hillinnän arvoketjussa sekä tyytyväiset asiakkaat.

Firan vastuullisuusohjelman teemat

 • Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen
 • Materiaali- ja energiatehokkuuden sekä kiertotalouden kehittäminen
 • Luontovaikutusten hillintä arvoketjussa
 • Vastuullinen ja läpinäkyvä toimitusketju
 • Hyvinvoiva henkilöstö sekä turvallinen ja tasa-arvoinen työpaikka
 • Kannattava liiketoiminta ja hyvä hallinto
Vastuullisuusohjelmamme

ympäristövastuu

Hillitsemme ilmastonmuutosta suunnittelemalla ja rakentamalla tehokkaasti ja laadukkaasti

Rakentamisen aiheuttamaa ympäristökuormaa on mahdollista pienentää huolellisen suunnittelun ja laadukkaan toteutuksen avulla. Tilaajan ja käyttäjien tarpeet huomioiden suunniteltu rakennus ja sen tilat kestävät aikaa, jolloin rakennuksen elinkaaren aikainen ympäristökuorma pienenee. Tehokas ja laadukas toteutus puolestaan varmistetaan teollisen rakentamisen menetelmillä, kuten tehdasolosuhteissa tapahtuvalla esivalmistuksella.

Firan ympäristövastuun kehittäminen tähtää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Kehitämme toimintaamme kohti ilmastovastuullisempaa rakentamista ja keinoinamme ovat esimerkiksi päästöttömän työmaan toimenpiteet. Jatkamme myös materiaali- ja energiatehokkuutemme kehittämistä.

Tavoitteemme on olla rakennusalan edelläkävijä ilmastopäästöjen vähentämisessä. Lisäksi pyrimme hallitsemaan luontovaikutuksia arvoketjussamme ja luomaan uusia toimintatapoja rakentamisen luontovaikutusten pienentämiseksi. Rakentamisessa huomioimme luontovaikutuksia hankekohtaisesti,
erityisesti ympäristöluokitelluissa kohteissa. Hyödynnämme ja haemme oppeja toimintaamme Rakennusteollisuus RT:n vuonna 2023 tuottamasta biodiversiteettikartasta, joka näyttää suuntaa rakennusalan luontopositiiviselle siirtymälle.

Case: Vähähiilisen rakennustyömaan konsepti

Olemme pilotoineet vähähiilisen työmaan konseptia, jossa on tutkittu ja testattu erilaisia kehittämistoimenpiteitä, joiden tavoitteena on mennä kohti päästövapaata työmaata. Työmaillamme esimerkiksi hyödynnettiin aktiivisesti fossiilittomia lämmitysmuotoja, kuten pellettilämmitystä.

Rykmentinpuiston kampus

sosiaalinen vastuu

Haastavina aikoina ihmisistä huolehtiminen on entistäkin tärkeämpää

Kulunut vuosi oli rakennusalalle haastava. Myös Fira joutui sopeuttamaan toimintaansa, vaikka vakavaraisena yhtiönä tilanteemme pysyi hyvänä. Ihmiset ensin on strategiamme ytimessä ja haastavina aikoina ihmisistä huolehtiminen on meille entistäkin tärkeämpää. Vuoden aikana jatkoimme panostuksia firalaisten osaamisen kehittämiseen ja hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Vuosi 2023 oli Firalle kaksijakoinen. Liiketoimintamme kehittyi kannattavasti etenkin toimitilarakentamisessa, mutta vaikeutunut markkinaympäristö vaikutti myös meihin. Siirtyneiden hankealoitusten ja asuntorakentamisen merkittävästi pienentyneen volyymin johdosta jouduimme käymään muutosneuvotteluita sopeuttaaksemme toimintaamme muuttuneeseen markkinaan. Ihmisten osaamisen joustava hyödyntäminen on ollut toiminnan sopeuttamisessa avainroolissa. Vuoden aikana Firassa tehtiin esimerkiksi paljon työnkiertoa. Kokonaishenkilöstömäärä pieneni vuoden aikana 26 henkilöllä. Firan henkilöstöstä 96 prosenttia on kokoaikaisia ja vakituisia työntekijöitä.

Täällä on hyvä olla ja mukava tehdä töitä. On hienoa saada olla mukana uudistamassa meille kaikille rakasta rakennusalaa.

Avoin palaute henkilöstökyselystä
Sosiaalinen vastuu

Henkilöstön työkyky ja hyvinvointi hyvällä tasolla

Toteutimme keväällä yhdessä työeläkeyhtiö Ilmarisen kanssa työkykykyselyn, jonka avulla selvitettiin, millä tasolla työkykyyn liittyvät asiat Firassa ovat ja miten ne vaikuttavat arkeen sekä tuottavuuteen työssä. Kyselyyn vastasi 61 prosenttia henkilöstöstä ja jokainen vastaaja sai kyselyn päätteeksi henkilökohtaisen palautteen, joka sisälsi suosituksia sekä kysymyksiä, jotka auttavat pohtimaan, miten omaa työkykyä ja hyvinvointia voi edistää.

Tulokset osoittivat, että firalaisten työkyky kokonaisuudessaan on hyvällä tasolla, mutta ei aivan kaikkien osalta. Työkykykyselyn tuloksia on hyödynnetty Firassa johtamisen ja hyvinvointia tukevien palvelujen kehittämisessä. Keskeistä on hyvä esihenkilötyö ja mahdollisten haasteiden ennakointi sekä joustavat työskentelytavat.

Työntekijäkokemusindeksi oli 4,0 (4,1/5 vuonna 2022) ja suositteluindeksi eNPS +42 (+57 vuonna 2022).

sosiaalinen vastuu

Hyvää turvallisuuskulttuuria
yhteistyöllä

Liiketoiminnan ja rakentamisen prosessien kehittäminen tukee turvallisuuden parantamista. Turvallinen työmaa rakentuu yhteistyöstä ja avoimesta toimintakulttuurista.

Firan arvot välittäminen, luottamus ja läpinäkyvyys raamittavat turvallisuuskulttuuriamme. Olemme pitkäjänteisellä työllä saavuttaneet erinomaisia tuloksia prosessejamme ja yhteistyötä kehittämällä. Ylsimme mm. kaksoisvoittoon Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa, jossa palkittiin vuoden 2022 parhaat yritykset ja työmaat sekä yrityssarjan isojen talonrakennusyritysten sarjassa että talonrakennusalan työmaasarjan isojen rakennusyritysten sarjassa.

Suhtaudumme työturvallisuuteen vakavasti ja haluamme jatkuvasti parantaa työpaikan olosuhteita tapaturmien ja vammojen syntymisen ehkäisemiseksi. Keskeistä on yhteistyö liiketoimintamme ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Työturvallisuus on tärkeä osa työmaidemme tuotantoa, ja uskomme, että hyvällä työturvallisuusjohtamisella pystymme myös tehostamaan liiketoimintaamme.

Fira sai täydet pisteet ulkopuolisen auditoijan turvallisuusauditoinnista. Kiwa Inspecta teki asiakasyrityksen toimeksiannosta TurvallisuusKymppi- auditoinnin.

hyvä hallinto

Hyvä hallinto

Vahvat eettiset periaatteet ovat aina kuuluneet Firan tapaan toimia. Ne ovat osa kulttuuriamme ja luovat yhdessä arvojemme kanssa kestävän perustan kaikelle tekemisellemme.

Toimimme aina lakien ja säädösten sekä kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Huolehdimme ihmisistä ja olemme eettisissä toimintaohjeissamme (Code of Conduct) sitoutuneet kunnioittamaan YK:n ihmisoikeuksien julistusta sekä kansainvälisen työjärjestö ILOn kansainvälisiä työelämän yleissopimuksia. Edellytämme myös kumppaneiltamme sitoutumista ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Huolehtimalla hyvästä hallinnosta ja liiketoimintamme kannattavuudesta kannamme vastuuta niin työntekijöitämme, asiakkaitamme, yhteistyökumppaneita kuin omistajiammekin kohtaan. Kannattava liiketoiminta luo arvoa kaikille sidosryhmillemme henkilöstöstä osakkeenomistajiin. Fira maksaa kaikki veronsa Suomeen ja on sitoutunut noudattamaan liiketoiminnassaan Suomen verolakeja ja -säännöksiä. Firalla ei ole erillisistä verostrategiaa. Vuonna 2023 maksoimme 1,6 miljoonaa euroa tuloveroja.

hyvä hallinto

Tutustu koko vastuullisuusraporttiimme

Parantamalla rakentamisen virtausta pienennämme hiilijalanjälkeä
ja viemme rakentamista kohti hiilineutraaliuutta.

Arvomme

Olemme yhdessä kumppaneidemme kanssa onnistuneet luomaan Firasta kasvavan ja menestyvän yrityksen.
Arvomme ovat perusta kaikelle tekemisellemme.

Välittäminen

Osoitamme sanoin ja teoin huolenpitoa. Kannamme vastuun siitä, mitä lupaamme ja pyrimme toiminnassamme oikeudenmukaisuuteen.

Luottamus

Luottamus on ydinarvomme, johon Firan koko liiketoiminta perustuu. Meille on tärkeää, että Firaan voi luottaa kaikissa tilanteissa – kumppanuudessa, laadussa ja palvelussa.

Läpinäkyvyys

Uskomme, että läpinäkyvyys ja avoimuus luovat pohjan yhdessä oppimiselle, luottamukselle ja välittämiselle. Ponnistelemme lisätäksemme yhdessä tekemistä ja vuorovaikutusta hankkeiden eri osapuolten ja firalaisten välillä parhaiden lopputulosten saavuttamiseksi.

BUILDING MOVEMENT – UUDEN AJAN RAKENNUSLIIKE 
BUILDING MOVEMENT – UUDEN AJAN RAKENNUSLIIKE