Täydennysrakentaminen

Ota tontillasi piileskelevä varallisuus hyötykäyttöön

Pyydä ilmainen arvio tontistasi

Selvitetään yhdessä täydennysrakentamisen potentiaali

Varallisuus hyötykäyttöön

Monet vanhat taloyhtiöt on aikoinaan rakennettu tonteilleen väljästi ja tonteilla saattaa piileskellä hyödyntämätöntä varallisuutta. Tontin varallisuus voidaan ottaa käyttöön täydennysrakentamalla, jonka tuotoilla taloyhtiö voi rahoittaa esimerkiksi kalliit peruskorjaukset.

Voisiko taloyhtiölläsi olla täydennysrakentamisen potentiaalia? Otetaan selvää! Me autamme vaikka alusta loppuun asti.

Täydennysrakentaminen tarjoaa monia etuja

Uusi rakennus nostaa asuinalueen arvoa. Uutta rakentaessa voidaan parantaa myös alueen muita palveluja, kuten leikkipaikkoja ja pysäköintialueita.

Täydennysrakentamisesta saatu taloudellinen hyöty helpottaa esimerkiksi suuriin remontteihin ryhtymistä. Hyvin kunnossapidetty yhtiö säilyttää parhaiten arvonsa.

Uusi rakennus houkuttelee alueelle uusia asukkaita. Asukasmäärän kasvun myötä lähialueen palvelut kehittyvät ja kulkuyhteydet paranevat.

Me autamme alusta loppuun

Starttipaketilla autamme täydennysrakentamisesta kiinnostunutta taloyhtiötä mahdollisuuksien kartoittamisessa. Luonnostelemme tontille mahdollisia vaihtoehtoja ja keskustelemme niistä yhdessä taloyhtiön kanssa. Sopivin vaihtoehto valitaan jatkoon ja teemme siitä tarkemmat suunnitelmat.

Tarkemmassa suunnitelmassa esitetään esimerkiksi uusien autopaikkojen ja uuden rakennuksen sijoittuminen tontille. Tässä vaiheessa voimme jo alustavasti arvioida taloyhtiölle tulevaa taloudellista hyötyä. Ehdotusta valmistellaan yhtiökokoukseen vietäväksi ja asiasta keskustellaan kaupungin viranomaisten kanssa.

Kun kaikkia osapuolia tyydyttävä suunnitelma on löytynyt, voidaan hanke viedä yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hakemaan tarvittavat luvat tai kaavamuutoksen sekä neuvottelemaan uuden rakennusoikeuden myymisestä sijoittajalle.

Hallitus neuvottelee kiinnostuneiden ostajatahojen kanssa rakennusoikeuden myynnistä ja tekee esisopimuksen kiinteistökaupasta. Kun tuleva ostaja kiinnitetään hankkeeseen jo ennen kaavamuutosta, saadaan kaavatyöhön mukaan tarvittavaa asiantuntemusta. Samalla taloyhtiö varmistaa, että kaavan vahvistuttua maksuun tulevalle maankäyttömaksulle on olemassa maksaja, eikä sitä varten tarvitse ottaa lainaa.

Kaupunki vie läpi kaavamuutosprosessin. Kun kaava saa lainvoiman, tehdään loppukauppa kiinteistökaupan esisopimuksen mukaisesti. Taloyhtiö saa myynnistä sovitun hinnan ja myydyn tontin omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle. Tämän jälkeen ostaja voi hakea rakennuslupaa.

Rakennusluvan vahvistuttua rakentaminen voi alkaa. Tyypillisesti rakentaminen kestää vuodesta puoleentoista vuoteen. Uuden rakennuksen valmistuttua uudet asukkaat voivat muuttaa.

Voisiko taloyhtiöllänne olla täydennysrakentamisen potentiaalia? Otetaan selvää

Jätä viesti ja yhteystietosi ja me annamme alustavan arvion viikon sisällä!