Tiedote

27. maaliskuuta 2024

Rakentamisen palveluyhtiö Firalle kelpo tulos, liikevaihto ennätykseen

Firan vahva tilauskanta sekä oman kehitystyön tuoma kilpailukyky veivät Firan ennätysliikevaihtoon haastavassa markkinatilanteessa.
Rakentamisen palveluyhtiö Firalle kelpo tulos, liikevaihto ennätykseen

Kasvun veturina toimi toimitilarakentaminen, jonka osaaminen korostui erityisesti vaativissa logistiikkahankkeissa, pysäköintilaitoksissa sekä elinkaarihankkeissa.

− Liikevaihtomme kasvoi 18,5 prosenttia ja ylsi ennätystasolle 318 miljoonaan euroon. Paikkasimme toimitilarakentamisen kasvulla asuntorakentamisen volyymien pudotusta sekä siirtyneitä aloituksia. Myös asuntokorjauslinjan liikevaihto kasvoi vuoden aikana. Kannattavuuttamme heikensivät markkinan lisäksi yksittäisten hankkeiden alaskirjaukset. Jouduimme vuoden aikana sopeuttamaan toimintaamme muutosneuvotteluilla, joiden vaikutus kokonaisuutena jäi kuitenkin maltilliseksi, kommentoi Firan toimitusjohtaja Jari Koivu vuoden 2023 tulosta.

Firan liikevaihto kasvoi vuonna 2023 ja oli 318,2 (268,5) miljoonaa euroa. Käyttökate heikkeni 13,4 prosenttia ja oli 8,9 (10,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto ylsi haastavissa markkinaolosuhteissa 5,9 (6,7) miljoonaan euroon. Liikevoittoprosentti oli 1,8 (2,5) prosenttia. Tilauskanta oli vuoden 2023 lopussa noin 219 (292) miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä kauden lopussa 281 (307).

− Jatkoimme vuoden aikana systemaattista tiedolla johdetun teollisen rakentamisen kehitystyötä. Luovutimme useita kohteita asiakkaillemme suunniteltua nopeammin. Yksi strategiamme päätavoitteista, rakentamisen läpivirtauksen nopeuttaminen, parani asuntorakentamisessa yli 5 prosenttia. Pitkäjänteinen työmme näkyy kustannustehokkuuden lisäksi laadussa ja asiakastyytyväisyydessä. Kehitystyöllämme on suora vaikutus kykyymme voittaa uusia hankkeita, kertoo Koivu.

Fira on julkaissut vuosiraportointikokonaisuuden, jossa kerrotaan kattavasti yhtiön liiketoiminnan kehittämisen lisäksi myös vastuullisuudesta, joka on keskeinen osa Firan strategiaa.

− Vastuullisuus on jatkossa yhä tiiviimpi osa prosessejamme. Tehokkaammilla ja vähemmän ympäristöä kuormittavilla ratkaisuilla autamme asiakkaitamme saavuttamaan ympäristö- ja hiilineutraaliustavoitteitaan sekä pienennämme omaa hiilijalanjälkeämme. Konkreettisia askeleita vastuullisuustyössämme vuoden 2023 aikana olivat muun muassa GHG-protokollan mukainen päästölaskenta ja kevytyrittäjyyden kieltäminen työmaillamme, toteaa Koivu.

Lisätietoa Firan vuodesta 2023 voi lukea 27.3.2024 julkaistusta vuosiraportointikokonaisuudesta, joka sisältää vuosikatsauksen ja vastuullisuusraportin. Raportit ovat saatavilla osoitteessa:

  • Asuntorakentamisessa luovutettiin asiakkaille yhteensä 819 asuntoa.
  • Toimitilarakentamisen liikevaihto kasvoi 72 prosenttia ja hankkeita oli vuoden aikana käynnissä yhteensä 13.
  • Asuntokorjaukset toteutti kylpyhuonesaneerauksen 588 asuntoon.
  • Modernisoinnilla oli käynnissä useita hankekehitysprojekteja.
  • Henkilöstötyytyväisyys oli erinomaisella tasolla: työntekijäkokemusindeksi oli 4/5 ja työntekijöiden suositteluindeksi eNPS +42.
  • Rakennus- ja purkujätteiden kierrätysaste (sivuvirrat mukaan laskettuna) oli 94 prosenttia ja ilman sivuvirtoja 64 prosenttia.

* Fira-konserni ei ole ennen 1.4.2022 muodostanut erillistä konsernitilinpäätöksen laativaa juridista konsernia. Carve-out-perusteiset luvut on laadittu yhdistelemällä Fira Group Oy:n konsernitilinpäätöksiin sisältyneet historialliset tuotot ja kulut, varat ja velat sekä rahavirrat liittyen Fira Group Oy:n rakennusliiketoimintaan, joka siirrettiin Firalle kokonaisjakautumisessa. Johdon näkemyksen mukaan tällä tavoin kokonaiselta vuodelta esitetty taloudellinen tieto johtaa todenmukaisen kuvan antamiseen Firan toiminnan tuloksesta ja rahavirroista ja antaa merkityksellistä tietoa sijoittajille. Vuoden 2022 luvut ovat yhdistelmä toteutuneita taloudellisia tietoja ajanjaksolta 1.4.−31.12.2022 ja carve-out -taloudellisia tietoja ajanjaksolta 1.1.−31.3.2022.

Lisätietoja: 

Jari Koivu, toimitusjohtaja
p. 040 502 4268
jari.koivu@fira.fi 

Fira on rakennusalan rohkea uudistaja. Maailma muuttuu koko ajan ja uskomme, että rakennusalan tulee muuttua sen mukana. Tavoitteenamme on tarjota ylivoimaista palvelurakentamista, jonka keskiössä on asiakas – sekä tietysti ihmiset, jotka tiloja käyttävät. Siksi kehitämme rakentamisen ja asumisen ratkaisuja, jotka huomioivat ympäristön sekä ilahduttavat ja auttavat asiakasta ylittämään tavoitteensa. Olemme merkittävä rakentaja pääkaupunkiseudulla, ja liikevaihtomme oli 269 miljoonaa euroa vuonna 2022. Palvelualueitamme ovat asuntorakentaminen, toimitilarakentaminen, modernisointi sekä putkiremontit. #buildingmovement 

Jaa artikkeli

Vuosikatsaus ja
vastuullisuusraportti 2023

Firan vuosikatsaus ja vastuullisuusraportti 2023 on julkaistu!