Tiedote

29. marraskuuta 2022

Fira toteutti palkkatasa-arvoa koskevan selvityksen ensimmäisten joukossa rakennusalalla

Kartoitus teetettiin, jotta mahdolliset selittämättömät palkkaerot tulevat näkyväksi, ja ne voidaan korjata.

Rakennusalan palveluyhtiö Fira on tehnyt palkkatasa-arvoa koskevan selvityksen, jonka toteutti Firasta riippumaton, ulkopuolinen asiantuntijataho. Kartoitus teetettiin, jotta mahdolliset selittämättömät palkkaerot tulevat näkyväksi, ja ne voidaan korjata.

Selittämättömillä palkkaeroilla tarkoitetaan eroja, jotka eivät selity esimerkiksi työn vaativuudella, suoritustasolla, kokemuksella tai työn sijainnilla. Firan teettämän selvityksen mukaan firalaisten palkat ovat pääosin tasavertaisia. Yhdenvertaisuuskorotus tehtiin selvityksen perusteella 28 henkilölle eli yhdeksälle prosentille firalaisista. Korotuksen saaneista 15 on naisia ja 13 miehiä. 

Firassa työskentelee kaikkiaan noin 310 henkilöä pääkaupunkiseudulla niin rakennustyömaiden työnjohtotehtävissä kuin asiantuntijatehtävissä toimistolla. 

Palkkaerojen selvittäminen on ensimmäinen askel niiden korjaamiseksi 

Ihmiset ensin on yksi Firan strategian kulmakivistä ja hyvinvoiva henkilöstö ja turvallinen sekä tasa-arvoinen työpaikka yksi Firan vastuullisuuden pääteemoista.

Tasa-arvoa on se, että samasta työstä maksetaan sama palkka.

Mervi Leikas, Henkilöstöjohtaja, Fira

− Tasa-arvoa on se, että samasta työstä maksetaan sama palkka. Palkkaerojen selvittäminen on ensimmäinen askel niiden korjaamiseksi. Meille on tärkeää konkreettisilla teoilla osoittaa, että haluamme edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa rakennus- ja kiinteistöalalla. Jatkossa aiomme vuosittain seurata ja arvioida eri henkilöstöryhmiemme palkkojen kehitystä suhteessa työn vaativuuteen. Aiomme myös toistaa palkkatasa-arvoa koskevan tutkimuksen joka toinen vuosi, kertoo Firan henkilöstö- ja viestintäjohtaja Mervi Leikas

Fira

Fira on rakennusalan rohkea uudistaja. Maailma muuttuu koko ajan ja uskomme, että rakennusalan tulee muuttua sen mukana. Tavoitteenamme on tarjota ylivoimaista palvelurakentamista, jonka keskiössä on asiakas – sekä tietysti ihmiset, jotka tiloja käyttävät. Siksi kehitämme rakentamisen ja asumisen ratkaisuja, jotka huomioivat ympäristön sekä ilahduttavat ja auttavat asiakasta ylittämään tavoitteensa. Olemme merkittävä rakentaja pääkaupunkiseudulla, ja liikevaihtomme oli 225 milj. euroa vuonna 2021. Palvelualueitamme ovat asuntorakentaminen, toimitilarakentaminen, modernisointi sekä putkiremontit ja asuntoperuskorjaukset. #buildingmovement 

Lisätietoja

Mervi Leikas

Henkilöstö- ja viestintäjohtaja

+358 50 5422 097 mervi.leikas@fira.fi

Jaa artikkeli