Blogi

28. kesäkuuta 2023

Tahtirakentaminen – parempaa rakentamisen laatua entistä nopeammin

Rakennusalalla puhutaan nyt paljon tahtirakentamisesta. Firalla tahtirakentamista on hyödynnetty jo pitkään ja sen käyttöä kehitetään jatkuvasti. Mutta mistä on kyse ja mitä etuja tahtirakentamisesta on rakentajan ja rakennuttajan näkökulmasta?

Lyhyesti kiteytettynä tahtirakentaminen tähtää keskeytyksettömään tuotantoon. Käytännössä työmaan työvaiheet jaetaan ”tahteihin”, eli esimerkiksi neljän tunnin mittaisiin suoritteisiin. Kun jokainen tietää mitä tekee, missä ja milloin, niin työmaa kulkee ennalta suunnitellussa aikataulussa. Tarkkuudesta kertoo se, että pystymme parhaimmillaan antamaan asiakkaalle tarkan luovutuspäivän kuusi kuukautta ennen luovutusta.

Ja kaikki tämä tarkoittaa säästöä, sillä tahtituotannolla pystytään lyhentämään merkittävästi rakennustyömaan kestoa. Monen rakennuttajan ensimmäiset kysymykset kuitenkin ovat, onko tahtityömaalla entistä kovempi kiire tai miten betoni ehtii kuivua.

Tahtituotantotyömaalla ei kiirettä kuitenkaan näy, sillä ennakkosuunnittelu on normaalia tarkempaa. Siinä varmistetaan, että työntekijöillä on tarvittava aika työsuoritteen tekemiselle ja turha häsläys jää pois. Työn tekemiseen vaadittava materiaali on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, työalue on varattu aidosti työn suorittamiselle ja olosuhdehallinnalla varmistetaan, että esimerkiksi betoni ehtii kuivua tarvittavan ajan.

Tahtirakentamisen edut näkyvät myös laadussa

Miten tahtirakentaminen parantaa rakentamisen laatua?

 1. Kiire ei ole todellinen syy huonoon laatuun, vaan kiire on seurausta huonosta tai puutteellisesta ennakkosuunnittelusta. Tahtirakentamisessa suunnitellaan etukäteen työvaiheet, työryhmät, materiaalit ja logistiikka.
 2. Tahtituotannossa työt on jaettu pienempiin osiin ja seuraava työvaihe alkaa heti edellisen päätyttyä. Tämä tarkoittaa, ettei niitä kuuluisia ”häntiä” voi jäädä, koska muuten seuraava työvaihe ei pääse alkamaan.
 3. Toisin kuin moni tuntuu ajattelevan, laadun tarkastamista ei pidä keskittää jollekin erikoistarkastajalle, joka kyttää kaikkien selän takana, vaan mieluummin työntekijälle itselleen. Hyvin harva tekee työnsä tahallaan väärin, jos heillä on tiedossa mitä työsuoritukselta odotetaan.
 4. Asunnot tehdään oikeasti valmiiksi asunto kerrallaan. Koska työ on suunniteltu tarkkaan, ei asuntoihin jää tekemättömiä ”pikku viimeistelytyötä”. Tavoitteena on aina nolla virhettä. Firan asuntokohteissa on parhaimmillaan valmiita asuntoja kuusi kuukautta ennen luovutusta. Valmiiden asuntojen avulla rakennuttaja voi jo aloittaa markkinoinnin.

On tärkeää ymmärtää, että tahtirakentaminen ei tarkoita, että tehdään hieman eri näköinen aikataulu, toistetaan vanhoja opittuja toimintatapoja ja odotetaan erilaisia tuloksia. Monen asian pitää muuttua, jos haluamme aidosti saada tahtirakentamisen hyödyt irti. Toki ensimmäinen askel on, että luodaan työtehtävistä jono, pilkotaan se suunnilleen samansuuruisiin osiin ja rakennetaan ”mestoihin” perustuva aikataulu. Tämän lisäksi jokaiselle mestalle ja työkokonaisuudelle suunnitellaan tarvittavat materiaalit.

Minkä pitää muuttua, jotta tahtirakentaminen toimii niin kuin pitää?

 1. Vakioidut ratkaisut
  Kaikkea ei tarvitse vakioida mutta paljon voidaan ilman että kaikki talot alkavat näyttää samalta. Firan asuntokirjasto on hyvä esimerkki vakiontimallista. Silti jokainen asuntokirjastoa hyödyntävä talo on eri näköinen.
 2. Modulaariset ja esivalmistetut ratkaisut
  Nykyisin esivalmistusaste rakentamisessa on matala. Modulaarisuus voi tarkoittaa eri kokoisia kokonaisuuksia kuten kylpyhuone-elementtejä tai saunan paneelien katkomista oikeaan mittaan jo ennen työmaalle toimitusta.
 3. Suunnittelun ohjaaminen aidosti
  Parhaassa tapauksessa työmaan alkaessa on käytössä valmiit suunnitelmat. Tämä on kuitenkin melko harvinaista ja puuttuvilla suunnitelmilla tulee helposti myös puutteellista ennakkosuunnittelua. Kommunikaation pitää parantua suunnittelun ja tuotannon välillä.
 4. Työ ja materiaalit erikseen
  Logistiikkaa ei saa kovin helposti toimimaan, jos kaikki materiaalien hallinta ei ole samalla taholla. Tahtirakentamisessa ei toimi, että tilataan kerralla koko talon IV-putket työmaalle seisomaan ja loppuvaiheessa niitä ei voi enää asentaa, koska ne ovat niin likaisia ja mutkalla moneen kertaan siirtelyn jälkeen.
 5. Kumppanuudet ja projektien virtautus
  Uuden toimintatavan oppiminen ja omaksuminen vaatii perehtymistä. Jos työntekijät vaihtuvat jokaisen työmaan jälkeen on suuri riski, että tahtirakentamisen parhaita hyötyjä ei saadakaan irti. Ehkä siirrymme ajassa taakse päin ja pääurakoitsijat alkavat palkata lisää omilla kirjoilla olevia työntekijöitä ja asentajia. Tai kehitetään yhteistyömalleja, joissa aliurakoitsijoille on aina tarjolla seuraava pääurakoitsijan tahtityömaa, kun edellinen loppuu.

Toimintatapojen muuttaminen näin isoilta osin ei tapahdu hetkessä ja se vaatii alan yhteistä halua muuttua ja kehittyä. Muutos kuitenkin alkaa siitä, että tiedämme mihin suuntaa pitäisi mennä, ymmärrämme paremmin muutoksen tarkoituksen ja sitoudumme siihen.

Jaa artikkeli

Rakennuttaja – haluatko tietää mitä etuja tahtituotanto tuo teidänkin hankkeeseen?

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää

Lauri Kaunisvirta

Johtaja | Asiakkuudet ja myynti

+358 44 564 4872 lauri.kaunisvirta@fira.fi
Lataa rakennuttajan opas Lataa rakennuttajan opas
Lataa ilmainen rakennuttajan opas

Menesty rakennushankkeessasi

Kokemustietoa rakennuttajille, suunnittelijoille ja rakentajille