Blogi

23. kesäkuuta 2021

Käyttäjälähtöinen hankekehitys auttaa toteuttamaan toimivia ja tuottavia tiloja

Käyttäjien odotukset ja toiveet on osattava muuttaa todeksi, sillä tilojen on tuettava käyttäjien toimintaa.
Käyttäjälähtöinen hankekehitys

Firan toiminnan tärkeimpiä kulmakiviä on hankkeiden kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa. Paras lopputulos saavutetaan, kun käyttäjien odotukset ja toiveet pystytään muuttamaan todeksi toimivien ratkaisujen avulla. Käyttäjätyöpajat ovat hyvä keino luoda dialogia ja lisätä vuorovaikutusta sekä löytää käyttäjien tarpeita parhaiten tukevat ratkaisut.

Käyttäjien toiveet ja odotukset keskiöön

Käyttäjien odotukset ja toiveet on osattava muuttaa todeksi, sillä tilojen on tuettava käyttäjien toimintaa. Toiveiden toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta käyttäjien kanssa hankkeen alkumetreiltä asti. Käyttäjätyöpajat ovat oiva ratkaisu vuoropuhelun ja dialogin luomiseen. Käyttäjätyöpajatyöskentelyä hyödynnettiin esimerkiksi Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron uuden kampuksen elinkaarihankkeessa, jonka Fira toteuttaa yhdessä Helsingin kaupungin ja Caverionin kanssa.

Tuottavien ja käyttäjiä palvelevien tilojen suunnittelu alkaa toiminnan hahmottamisesta. Tarpeellisia kysymyksiä ovat esimerkiksi se, mitä tilassa tehdään ja kuinka isoissa ryhmissä toimitaan. Toiminnan hahmottamisen pohjalta syntyvät tekniset vaatimukset. Vasta näiden pohjalta tarjotaan teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia täyttävä ratkaisu.

Käyttäjätyöpajat ovat luontevia foorumeita yhteisen ymmärryksen luomiselle, suunnitelmien läpikäynnille ja parantamiselle. Myllypuron kampuksen elinkaarihankkeessa käyttäjätyöpajoja pidettiin yhteensä viisi ja ne vietiin läpi alle kuukaudessa, mikä on varsin tiivis aikataulu ja vaatii hyvää suunnittelua ja johtamista.

Yhtenä konkreettisena asiana Myllypuron kampuksen työpajoissa käsiteltiin kampuksen pohjaratkaisua, jotta voitiin varmistua siitä, että ratkaisu toimii käytännössä. Korona-ajan hengen mukaisesti työpajat pidettiin Teamsilla, ja myös arkkitehti osallistui työpajoihin. Onnistuneen lopputuloksen kannalta on tärkeää, että tilaaja on hyvin valmistautunut käyttäjätyöpajavaiheeseen. Tämä toteutui erittäin hyvin Myllypuron uuden kampuksen työstössä ja työpajat etenivät jouhevasti.

Kuusi askelta kohti tuottavia tiloja

Pohditko uusia tiloja toiminnallesi? Tutustu seuraaviin kuuteen askeleeseen, joiden avulla tilat palvelevat käyttäjien tarpeita.

  1. Liiketoiminnan tavoite kaikille kirkkaaksi. Toiminnan tulee olla sille asetettujen tavoitteiden näkökulmasta kannattavaa. Koulun osalta ei puhuta vuokratuotosta, mutta hankkeen investointi- ja elinkaarikustannukselle on tavoite suhteessa toimintaan. Energialaitoksen tulee tuottaa riittävä määrä MWh investointikustannusta vasten. Toimiston vuokratuoton ja tilatehokkuuden on oltava haluttuja. Kun kaikki tietävät liiketoiminnan kriittiset tavoitteet, on hankkeen kehittäminen ja johtaminen tuloksellista.
  2. Kiteytä tilojen käyttötarve. Tärkeintä on, että tilat tukevat sitä toimintaa, jota niissä on tarkoitus tehdä. Esimerkiksi oppimisympäristön tulee tukea oppimista, vuorovaikutusta ja kehittymistä niin yksilön kuin yhteisön näkökulmista.
  3. Mallinna mitä tiloissa tapahtuu. Jotta tilat tukevat käyttötarpeita, on toiminnan prosessit tunnettava läpikotaisin. Prosessien mallintamisen avulla tiloissa tapahtuva toiminta tehdään näkyväksi. Oppimisympäristössä vietetään kerrallaan koko päivä, opiskellaan ja opetetaan, tehdään ryhmätöitä ja työskennellään yksin sekä pidetään taukoja ja nautitaan lounasta.
  4. Optimoi tilat tukemaan toimintaa. Uusien tilojen rakentaminen on iso investointi – käytä siis raha viisaasti. Tuottavien tilojen taustalta löytyy aina optimaalisesti toimintaa tukeva ratkaisu. Käyttäjätyöpajat ovat erinomainen keino optimoida tilat tukemaan toimintaa. Kukaan ei toivo tiloihinsa hukkaneliöitä, mutta ei myöskään meluisia ja ahtaita työskentelytiloja, joissa esimerkiksi opiskelu häiriintyy tilojen soveltumattomuuden takia.
  5. Varmista tasapainoinen panos-tuotos-suhde. Punnittavana vaakakupissa ovat toiveiden tynnyri ja investoinnin järkevyys. Tasapainon löytäminen vaatii usein jonkinlaisia kompromisseja, joten mieti, mistä olet valmis joustamaan ja mistä et.
  6. Ota huomioon koko elinkaari. Tilojen tuottavuutta ja käyttäjälähtöisyyttä lisää myös helppo huollettavuus ja ylläpidettävyys. Siksi elinkaaren aikainen tarkastelu kannattaa kytkeä pohdintaan mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin tehtiin esimerkiksi Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen elinkaarihankkeessa. Rakennusmateriaaleissa on panostettu pitkäikäisyyteen ja huomioitu toiminnan asettamat vaatimukset materiaalien kestävyydelle. Ympäristövaikutuksia pienentävät rakennuksen suunnittelu ja toteutus A-energialuokkaan ja suomalaisen RTS-ympäristöluokituksen 4 tähden tasoon.

Kiinnostavatko sinua tuottavat tilat?

Me Firalla haluamme rakentaa ihmisten näköistä kaupunkia, sinun kanssasi.

Menesty hankekehityksessä
  • Hankekehitys pähkinänkuoressa
  • Tonttitarjonnan tilanne ja kanavat
  • Hankekehityksen sudenkuopat
  • Firan asiakaslähtöinen hankekehitys

Täytä lomake ja lataa webinaaritallenne

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Lauri Kaunisvirta

Johtaja | Asiakkuudet ja myynti

+358 44 564 4872 lauri.kaunisvirta@fira.fi