Putkiremontit kerrostaloyhtiöille

Elämäsi helpoin putkiremontti

 

Putkiremontti suunnittelusta toteutukseen
Perinteinen putkiremontti toteutuksena

Putkiremontti voi olla ketterä, nopea ja hyvä kokemus

Putkiremontti on kokonaisuus, jossa työ alkaa kauan ennen kuin ensimmäistäkään vanhaa laattaa irrotetaan kylpyhuoneen lattiasta. Remontoimme satoja kylpyhuoneita vuodessa ja meillä on markkinoiden tyytyväisimmät asiakkaat – tiedämme, että tätä osaamista kannattaa hyödyntää jo hankkeen valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa.

Haluamme tarjota alan parhaan palvelukokemuksen. Ammattilaistemme avulla putkiremontti on mahdollista toteuttaa vain muutamassa viikossa. Firan putkiremonttiliiketoiminnalla on erittäin vahva kokemus onnistuneiden putkiremonttien toteuttamisesta.

Fira Ketterä on parempi tapa tehdä putkiremontti, jonka lähtökohtana ovat elämisen tarpeet kodeissa ja koko kiinteistössä.

4,2/5

Putkiremonttiasiakkaiden kokonaistyytyväisyys
(2022)

130

Toteutettua Putkiremonttihanketta

1000

Uusittua kylpyhuonetta vuodessa

KATSO KUINKA PUTKIREMONTTI TOTEUTETAAN

Oispa putkiremontti

Firan läpinäkyvässä putkiremontissa tiedät aina, missä mennään. Eteenpäin soljuva projekti ei tarjoa yllätyksiä vaan tuo arkeen kaivattua tyyneyttä ja mielenrauhaa. Se on elämäsi rauhallisinta aikaa.

Lataa kattava kerrostaloyhtiöiden putkiremonttiopas

Kokosimme asiantuntijoidemme parhaat vinkit kerrostalon putkiremonttioppaaseen. Lataa ilmainen kerrostalon putkiremonttiopas ja tiedät kuinka toteuttaa putkiremontti parhaiten.

Palvelumme

Suunnittelu ja toteutus ketterästi yhdestä paikasta

Fira Ketterä on putkiremonttikonsepti kerrostaloyhtiöille, jossa koko remontin voi ostaa hankesuunnittelusta toteutukseen yhtenä kokonaisuutena. Fira Ketterä on kerrostaloyhtiöille suunnattu putkiremonttikonsepti, jossa koko remontin voi ostaa yhtenä kokonaisuutena hankesuunnittelusta toteutukseen. Kun suunnittelu ja toteutus kulkevat käsi kädessä, on myös lopputulos paras mahdollinen.

Kustannustehokkaampi vaihtoehto toteuttaa putkiremontti

Putkiremonttien tarjousvaiheessa meiltä usein kysytään ehdotuksia urakan suunnitelmien kehittämiseksi ja kustannustason alentamiseksi. Päätimme paketoida vakioratkaisumme ja tehdä siitä Fira Ketterä Vakio -nimisen, uuden putkiremonttipalvelun.

Nimensä mukaisesti palvelussa olemme hakeneet putkiremontin sisällön teknistä vakiointia. Kun käytetään yleisesti parhaaksi havaittuja ratkaisuja, työn tehokkuus kasvaa, virheet vähentyvät ja käytettävät materiaalit ja tarvikkeet pystytään hankkimaan edullisemmin. Ja tässä tapauksessa edulliset materiaalit tarkoittavat hyvälaatuisia ja kustannustehokkaita tuotteita myös huollon ja ylläpidon kannalta.

Edullinen putkiremontti

Putkiremontin toteutus hyvällä palvelukokemuksella höystettynä

Toteutamme hankkeita myös perinteisella urakkamallilla. Olemme tehneet paljon työtä hyvän palvelukokemuksen luomiseksi ja asiakastyytyväisyyden keskiarvomme on jo 4,1/5. Toteutamme kerrostaloyhtiöiden putkiremontit laadukkaasti ja ajallaan. Hankkeidemme valmistumisaika on modernien työtapojen ansiosta lähes puolittunut.

Tarjoamme asukkaille:

  • Markkinoiden parhaan asiakaspalvelun ja runsaasti vaikutusvaltaa omankodin ratkaisuihin (Asiakas tyytyväisyyden keskiarvo 4,1 / 5)
  • Tehokas työmaatoiminta sekä työkalut mahdollistavat markkinoiden lyhimmän asumishaitta-ajan sekä laadukkaan lopputuloksen
  • Läpinäkyvät toimintatavat sekä osaavan ja toisensa tuntevan organisaation

Miksi valita Fira
putkiremontin toteuttajaksi?

Hankesuunnittelun aikana

Fira Ketterän kulmakivi on turhien kustannuksia (työt ja materiaalit) karsiminen – aikaa ja rahaa käytetään vain sen verran kuin on tarvis. Suunnitelmallisuus hankkeen alussa auttaa budjetin laatimisessa ja teknisten tarpeiden kartoitus auttaa budjetin konkretisoinnissa. Hanke suunnitellaan Big Room -työskentelynä, jossa monialainen tiimi suunnittelijoita ja taloyhtiön hallitus kohtaavat tuoden kukin mukanaan oman alansa asiantuntemuksen ja näkökulman. Kun mahdollisimman moni ammattilainen on mukana työssä, voidaan esimerkiksi remontin aikaiset, turhia kustannuksia aiheuttavat yllätykset, minimoida jo suunnittelupöydällä. Kustannustehokas remontti syntyy, kun remontin sisältö on muodostettu taloyhtiön enemmistön tahtotilan huomioiden ja suunnitelmat laaditaan asiantuntevasti, paikan päällä työtä toteuttavia tekijöitä kuunnellen. Hyvin suunniteltu on jo puoliksi toteutettu.

Fira Ketterässä halutaan toteuttaa asukkaille paras mahdollinen ympäristö asua ja toimia. Ketterässä järjestetään yhteisiä suunnittelutilaisuuksia, sekä tehdään erilaisia kyselyitä ja äänestyksiä, joiden avulla asukkaiden tarpeita kartoitetaan hyvissä ajoin, pala kerrallaan. Tällöin voidaan osoittaa tarpeet esimerkiksi kylpyhuoneiden pintojen ja kalusteiden laatutason tai mahdollisten yleisten tilojen parannustöiden suhteen. Osakkailta ja asukkailta kerättyä tietoa ja toiveita työstetään yhteisissä tapaamisissa hallituksen kanssa ja lopulta niistä muovautuu taloyhtiön remontin sisältö. Fira teettää koepurkuja ja kuntokartoituksia hyvissä ajoissa ennen remontin alkua – näin säästytään kalliilta yllätyksiltä ja kustannukset pysyvät maltillisina.

Fira Verstas on Firan kehittämä palvelu, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen putkiremontin kaikki osapuolet. Verstaassa kohtaavat firalaiset, asukkaat, remontoijat ja taloyhtiön hallitus. Verstaan tarkoituksena on saattaa kaikki kartalle Ketterän remonttiprosessista sekä hioa remontin sisältö parhaimmilleen. Avoimuuden ja selkeyden myötä Verstas-työhön osallistuneet saavat mielenrauhan Ketterä-remontin ajaksi.

Verstaassa kysytään ja vastataan: mikä toimii taloyhtiössä parhaiten ja miten se palvelee asukkaita. Taloyhtiön hallituksen jäsenet pääsevät mukaan suunnittelutyöhön yhteensä neljässä eri Verstaassa, kun taas osakkaat ovat mukana kahdessa.

Harva tietää putkiremonttia aloitettaessa mitä putkiremontissa tapahtuu ja oma koti näyttää, kun sitä remontoidaan. Fira Ketterässä hankesuunnittelun alussa osapuolet pääsevät tutustumaan johonkin toiseen käynnissä olevaan Firan remonttityömaahan. Tutustumalla työmaahan osapuolet saavat selkeän käsityksen remontin etenemisestä.

Fira Ketterässä asukkaat, osakkaat ja taloyhtiön hallituksen jäsenet pysyvät ajan tasalla remontin vaiheista. Tiedottamisen, Verstaan, kattavan startti-infopaketin ja palveluinsinöörien palveluiden lisäksi Ketterästä putkiremontista järjestetään kaksi infotilaisuutta, jotka ovat avoimia foorumeita keskustella ja kysyä hankkeen eri osapuolilta remonttiin liittyviä kysymyksiä. Infotilaisuudessa Ketterän eri vaiheet käydään läpi ja keskustelulle annetaan aikaa.

Putkiremonttiopas

Toteutukseen

Putkiremontin aikana tiedonvälitys on mutkatonta. Hankkeen aikana viestimme kullekin sopivalla viestityylillä: tiedottaminen tapahtuu tekstiviestein, sähköpostein, rappukäytävätiedottein, kirjein tai asiakassivustolla.

Osakkaille tarjotaan ainutlaatuinen mahdollisuus hahmottaa tulevan asunnon ulkonäköä ja luonnetta remontin jälkeen. Taloyhtiön tontille toimitetaan Showroom-kontti, jossa on esillä kylpyhuoneen materiaalivaihtoehtoja, kuten laattoja ja kylpyhuonekalusteita. Showroomista saat taatusti ideoita, jotka voit toteuttaa asunnossasi!

Firan työmaat toimivat tehokkaasti ja mahdollistavat markkinoiden lyhimmän asumishaitta-ajan. Putkiremonttimme pysyvät aikataulussa ja pidämme kiinni yhdessä sovituista aloitus- ja valmistumispäivistä. Tämä on mahdollista työmaa-, aikataulutus- ja laadunhallintaohjelmistojen sekä tarkkaan hiotun logistiikanohjauksen ansiosta. Tilaajalle annetaan mahdollisuus päästä tarkastelemaan toimintaamme näiden ohjelmien kautta, jotta toimintamme olisi mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää.

Unelmien kylpyhuone avautuu silmiesi eteen Firan käyttämän 3D-mallinnusohjelman avulla! Firan palveluinsinööri piirtää kuvan osakkaan tuotevalintojen mukaisesti. 3D-ominaisuuden ansiosta tuleva kylpyhuone on helppo hahmottaa. Mallinnus toimii loistavana tukena Showroom-konteille.

Asukaspalvelumme on alan huipputasoa. Me teemme putkiremonttia sinulle emmekä vain taloyhtiösi putkille. Asukaspalvelussa pidetään huolta siitä, että kaikki pysyvät kartalla ja palvelu on henkilökohtaista. Firan toteuttamassa putkiremontissa sinulla on käytettävissäsi keskitetty asukaspalvelu ja nimetty palveluinsinööri, jotka opastavat sinua kaikissa remonttiin liittyvissä asioissa. Palveluinsinööri kertoo putkiremontin etenemisestä ymmärrettävästi ja toimii vain yhdessä kohteessa kerrallaan. Tiedottamisen lisäksi palveluinsinöörin vastuulla ovat osakkaiden infokansiot sekä infoillan järjestäminen, kylpyhuoneen tarkennusmittaukset, huoneistokohtaiset aloituskatselmukset, huoneistokortit, kylpyhuoneiden 3D-mallinnokset ja muutostyötarjoukset.

Hyvin valmisteltu hanke ja osaava henkilökunta takaavat laadukkaan lopputuloksen. Jokainen kohde valmistellaan huolella. Valmisteluvaiheeseen kytketään kaksi henkilöä, jotka käyvät läpi kohteen suunnitelmat, valmistelevat materiaalihankinnat sekä logistiikan, perehdyttävät henkilöstön, perustavat työmaan, tekevät tekniset aloituskatselmukset jokaisessa huoneistossa ja käsittelevät kaikki epäselvät asiat ennen työmaan alkamista. Firalla vastaavaksi työnjohtajaksi valitaan vain kokeneita, monipuolisissa tehtävissä pätevöityneitä ammattilaisia. Vastaava työnjohtaja vastaa ainoastaan yhdestä kohteesta kerrallaan ja on joka päivä läsnä työmaalla. Vastaavalla työnjohtajalla on myös 1–2 avustavaa työnjohtajaa urakan eri vaiheissa.

Putkiremontti isossa taloyhtiössä

Ison taloyhtiön putkiremonttia toteuttaessa meillä Firalla on kaikista tärkeintä se, että asukkaat ja osakkaat kokevat saavansa saavat hyvää palvelua. Onnistumisen edellytyksiä ovat hyvä suunnittelu, tuttu porukka ja keskitetty asukaspalvelu. Työmaalla pidetään joka päivä huolta siitä, että asukkaat pääsevät takaisin koteihinsa sovitun aikataulun mukaisesti.

Katso lisää oheiselta videolta ja lue lisää miten ison taloyhtiön remontti onnistuu

Kodin ja kylpyhuoneen muutostöiden rahoitus

Fira on sopinut Santanderin kanssa kumppanuudesta, jonka ansiosta asiakkaillamme on mahdollisuus rahoittaa putkiremontin yhteydessä tehtävät kodin ja kylpyhuoneen muutostyöt Santanderin lainalla.

Näin putkiremontti etenee

Hankkeen käynnistäminen

Usein putkiremontin tarve on tiedossa jo pari vuotta etukäteen. Tämä aika kannattaa käyttää hyödyksi ja visioida rohkeasti. Mitä taloyhtiössänne toivotaan asumiselta?  Voisitteko hyödyntää tilaisuuden esimerkiksi pihan uudistamiseen, yhteisten tilojen uudelleensuunnitteluun, yhteisöllisyyden lisäämiseen tai muiden remonttien toteuttamiseen samalla? Laajemmasta visiosta kannattaa käydä keskusteluja hyvissä ajoin, jotta voitte tuoda toiveenne esiin hankesuunnittelussa.

Kannattaa kartoittaa myös putkiremontin rahoitusvaihtoehtoja. Täydennysrakentaminen voi olla yksi mahdollisuus rahoittaa taloyhtiön korjauksia. Firalla on taloyhtiölle maksuton täydennysrakentamisen palvelu, jossa arvioimme potentiaalin täydennysrakentamiselle ja etsimme taloyhtiön puolesta sijoittajan mukaan hankkeeseen.

Onko taloyhtiössänne hankkeen tarvekartoitus ajankohtainen?

Putkiremonttihankkeen käynnistäminen

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelussa määritellään tavoitteet, toteutustapa ja laajuus. Suunnitteluvaiheeseen kannattaa panostaa, koska siinä tehtyjen ratkaisujen perusteella lyödään käytännössä lukkoon myöhemmät kustannukset. Päätöksenteon tueksi taloyhtiön kunnosta ja korjaustarpeista sekä osakkaiden toiveista tehdään tarvittavat kartoitukset ja selvitetään vaihtoehdot tekniselle toteutukselle.

Fira Ketterä kannattaa ottaa mukaan jo putkiremontin hankesuunnitteluun. Näin varmistetaan suunniteltavien ratkaisujen järkevyys ja toteutettavuus. Vahvuutemme on lisäksi viestintä ja kyky hyödyntää monipuolisia osallistavia menetelmiä, jolla saadaan taloyhtiön osakkaiden näkemykset ja toiveet tehokkaasti osaksi päätöksentekoa. Oleellista on, että remontti tehdään taloyhtiönne yksilöllisten tarpeiden, tilanteen ja muodostetun yhteisen vision mukaisesti.

Putkiremontin hankesuunnittelu

Toteutussuunnittelu

Suunnitteluvaiheessa ratkaistaan remontin yksityiskohdat hankesuunnitelmassa määritellyn kokonaisratkaisun mukaisesti. Lopputuloksena ovat varsinaiset toteutussuunnitelmat ja piirustukset, joiden perusteella työt voidaan aloittaa.

Fira Ketterä hyödyntää suunnitteluohjauksessa Big Room-työskentelyä, joka kokoaa remontin kaikki suunnittelijaosapuolet saman pöydän ääreen. Laaja asiantuntemus varmistaa monipuoliset ratkaisuvaihtoehdot ja eri osa-alueiden suunnitelmien yhteensopivuuden. Järkevä kokonaissuunnittelu säästää kustannuksissa ja usein lyhentää remonttiin kuluvaa aikaa.

Putkiremontin toteutussuunnittelu

Remontin toteutus

Fira Ketterä tekee putkiremontin kotia kunnioittaen. Haluamme antaa asukkaille mahdollisuuden monipuoliseen oman kodin kehittämiseen putkiremontin yhteydessä. Asiakastyytyväisyyden keskiarvo remonteissamme on 4,1/5.

Osakkaiden kylpyhuonesuunnitelmista vastaa kohdekohtainen palveluinsinööri. Jokainen osakas saa esimerkiksi 3D-kuvan tulevasta kylpyhuoneestaan, jolloin suunnitelmat on helppo hahmottaa. Aktiivisella kehitystyöllä olemme saaneet remontin asuntokohtaisen keston jopa puolitettua.

Voimme toteuttaa putkiremontin joko perinteisenä urakkana, joka sisältää pelkästään toteutuksen valmiiden suunnitelmien pohjalta tai Fira Ketterä-mallilla, jossa koko remontin voi ostaa hankesuunnittelusta toteutuksen loppuun asti yhtenä kokonaisuutena.

Lähetä viesti

Haluatko tietää lisää? Jätä meille yhteystietosi
niin olemme sinuun yhteydessä.