Blogi

20. kesäkuuta 2023

Putkiremontti eli linjasaneeraus – mitä siitä pitää tietää?

Putkiremontti voi tarkoittaa kevennettyä tekniikan uusimista, kuten viemäreiden sukitusta, tai laajamittaista perusparannusta, jossa nostetaan samalla asumisen tasoa.
Putkiremontti eli linjasaneeraus - mitä siitä pitää tietää?

Kun taloyhtiön putkisto alkaa näyttää ikääntymisen merkkejä, putkiremontti eli linjasaneeraus voi olla tarpeen. Tämä laaja-alainen ja monivaiheinen projekti pyrkii uusimaan talon vesi- ja viemärijärjestelmät, jotta talon ja asuntojen käyttöikä pitenee ja asumismukavuus säilyy. Putkiremontin toteutuksessa on erilaisia vaihtoehtoja, jotka voivat vaikuttaa sekä kustannuksiin että remontin kestoon.

Putkiremontti voi tarkoittaa kevennettyä tekniikan uusimista, kuten viemäreiden sukitusta, tai laajamittaista perusparannusta, jossa nostetaan samalla asumisen tasoa. Toivotaanko taloyhtiössä esimerkiksi lisäpistorasioita keittiöön, nopeaa valokuituyhteyttä verkkoon, fiksumpia yhteistiloja vai ensisijaisesti edullista hintaa? Toiveet kannattaa priorisoida yhdessä ja valita tekniset ratkaisut niiden pohjalta, jotta lopputulos palvelisi asumista mahdollisimman hyvin. Kun putkiremontin suunnittelu tulee ajankohtaiseksi taloyhtiössä, on hyvä pitää mielessä että taloyhtiölle tulee edullisemmaksi toteuttaa putkiremontti 5 vuotta liian aikaisin, kuin 5 minuuttia liian myöhään.

Mihin putkiremontissa halutaan päästä? Tekniikka palvelemaan asumista

Suosittelemme, että sopivimmat tekniset ratkaisut valitaan halutun asumisen tason perusteella. Ensimmäiseksi kannattaa selvittää, mihin putkiremontissa halutaan päästä. Fiksu lopputulos syntyy, kun tavoitteet yhdistetään tietoon teknisestä korjaustarpeesta ja valitaan kokonaisuuden kannalta parhaat ratkaisut.

Miten valitset sopivan putkiremontin toteutustavan taloyhtiöön?

 • Jos yli 30 prosenttia kylpyhuoneista täytyy tai halutaan uusia, perinteinen putkiremontti tulee yleensä edullisemmaksi. Putket on helppo vaihtaa hormeihin samalla, kun pinnat joka tapauksessa puretaan. Perinteinen remontti on erityisen fiksu vaihtoehto, jos kylpyhuoneet koetaan epäkäytännöllisiksi ja kylpyhuoneen kalustejärjestystä halutaan vaihtaa, sillä se on uusia putkia asennettaessa mahdollista.
 • Jos kylpyhuoneet voidaan ja halutaan säilyttää ennallaan, viemärien sukitus on todennäköisesti järkevintä. Halukkaat osakkaat voivat silti sisällyttää kylpyhuoneen uusimisen putkiremonttiin omalla kustannuksellaan. Tällöin on huomioitava, että kalustejärjestystä ei voi muuttaa. Viemärit nimittäin sijaitsevat remontin jälkeen samassa paikassa kuin ennenkin – niissä on vain sukka sisällä.
 • Jos taloyhtiössä on tarve järjestää sähköautojen latausmahdollisuus, osakkaat haluavat lisätä sähköjärjestelmän kapasiteettia esimerkiksi induktioliesien käyttöä varten tai sähköturvallisuus huolettaa muuten, on fiksua ja kustannustehokasta tehdä sähköremontti putkiremontin yhteydessä.
 • Jos taloyhtiössä on epäkäytännöllisiä yhteistiloja, kuten vähäisessä käytössä olevat kylmäkellarit, ne voi putkiremontin yhteydessä suunnitella ja remontoida järkevämpään käyttöön taloyhtiön niin halutessa.
 • Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa tutustua talon rakenteeseen ja kuntoon teettämällä riittävät selvitykset ja koepurut. Näin vältytään suurilta yllätyksiltä varsinaisen remontin alkaessa. Esimerkiksi energiataloudellinen selvitys on hyvä työkalu, kun mietitään mitkä muutokset ja investoinnit kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseen ovat kannattavimmat.

Putkiremontin vaiheet – Mitä eri vaiheissa tapahtuu?

Hankesuunnittelu

 • Putkiremontin hankesuunnittelussa muodostetaan kokonaiskuva talon kunnosta ja sopivimmista ratkaisuista. Hankesuunnittelussa tehdään suurimmat päätökset putkiremontin laajuudesta, korjaustavasta ja hinnasta. Hankesuunnittelussa päätetään esimerkiksi, vaihdetaanko vai sukitetaanko viemäriputket ja mitä kaikkea putkiremonttiin sisällytetään. Muokataanko yhteistiloja, maalataanko porraskäytäviä tai uusitaanko sähköt samalla?
 • Vaiheen lopuksi taloyhtiö saa karkean kustannus- ja aikatauluarvion putkiremontille.
 • Hankesuunnittelu on putkiremontin kokonaisuuden kannalta tärkein vaihe. Siihen kannattaa siis panostaa!
 • Usein osakkaiden toiveita kartoitetaan kyselyillä. Fira järjestää lisäksi Verstaita, joissa kerätään tietoa ja toiveita taloyhtiöstä. Verstaissa hyödynnetään erilaisia osallistavia menetelmiä, joiden avulla pystytään muodostamaan yleiskuva taloyhtiön osakkaiden toiveista.
 • Jos mahdollista, hankesuunnitteluvaiheessa tai sitä ennen on suositeltavaa järjestää vierailu toiseen taloyhtiöön, jossa putkiremontti on käynnissä. Näin asukkaat voivat jakaa ajatuksia toisen taloyhtiön asukkaiden kanssa sekä nähdä, miten putkiremontti tuleevaikuttamaan arkeen.
 • Kun hankesuunnittelu on saatu päätökseen, järjestetään yhteenvetotilaisuus, jossa tehdyt päätökset, hankesuunnitelman sisältö ja remontin tulevat vaiheet esitellään.

Tekninen suunnittelu

Teknisessä suunnittelussa tarkennetaan edellisessä vaiheessa määritellyt isot linjat konkreettisiksi suunnitelmiksi asiantuntijoiden ja taloyhtiön hallitusten jäsenien kanssa:

 • Laaditaan tekniset suunnitelmat, joiden mukaan remontti tullaan toteuttamaan.
 • Toteutetaan tekninen kierros huoneistoissa ja taloyhtiön yhteisissä tiloissa, jonka avulla kerätään tietoa suunnittelua varten.
 • Reitit esimerkiksi uusille putkille ja vesijohdoille suunnitellaan kiinteistön rakenteet huomioiden. Teknisen suunnittelun yhteydessä on tärkeää tehdä riittävästi koepurkuja talon todellisten – mahdollisesti piirrustuksista poikkeavien – rakenteiden selvittämiseksi. Näin vältytään yllätyksiltä toteutuksen aikana.
 • Fira Ketterässä suunnittelua ohjataan BigRoom -menetelmän avulla. BigRoomissa kaikki suunnittelijat ja urakoitsijat kokoontuvat yhteen vaihtamaan tietoa keskenään. Myös hallituksen jäsenet ja isännöitsijä osallistuvat BigRoomeihin.
 • Fira Ketterässä asukkaille toimitetaan toteutussuunnittelun loppuvaiheessa infokansio, josta löytyy tarkkaa tietoa siitä, mikä on remontin sisältö huoneistoissa ja yleisissä tiloissa ja mitä se edellyttää asukkailta. Infokansiosta löytyy myös aikataulu, josta selviää päivän tarkkuudella remontin kesto kussakin huoneistossa ja yleisissä tiloissa. Toteutussuunnitelmat esitellään infoillassa, jossa myös remontin toteutuksesta vastaava henkilökunta esittäytyy, ja heidän kanssaan on mahdollisuus keskustella remontista.

Toteutus

 • Putkiremontti toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Remontti alkaa yleensä valmistelevilla töillä kellareissa, ullakolla ja porrashuoneissa ja etenee siitä huoneistoihin.
 • Jos talossa tehdään perinteinen putkiremontti, asukkaiden on suositeltavaa muuttaa huoneistostaan pois remontin ajaksi. Remontin aikana talossa asuminen on epämukavaa, sillä vesijohtoja ja viemäriä ei voi käyttää. Lisäksi työmaa kiinteistössä lisää väistämättä turvallisuusriskejä verrattuna normaaliin asumiseen.
 • Asukkaiden on hyvä varautua esimerkiksi varastokomerojen tyhjennyksiin sekä oman huoneiston suojaamiseen pölyltä.
 • Osakkaat tekevät kaluste- ja materiaalivalinnat omaan huoneistoonsa. Fira Ketterässä työmaalle rakennetaan mallitila, jossa eri vaihtoehtoja voi vertailla paikan päällä, tarvittaessa myös yhdessä palveluinsinöörin kanssa.
 • Jokaisen osakkaan kanssa järjestetään aloituskatselmus, jonka aikana käydään yhdessä osakkaan ja vuokralaisen kanssa läpi, mitä putkiremontti merkitsee asunnossa. Osakkaan tekemistä materiaali- ja kalustevalinnoista muodostetaan huoneistokortti, joka toimii lopulta asentajien työohjeena remontissa.

Kustannusten hallinta ja mitä putkiremontti maksaa?

Kun taloyhtiössä havahdutaan putkiremontin tarpeeseen, ensimmäinen kysymys niin osakkaalla kuin hallituslaisellakin on usein, mitä remontti tulee maksamaan. Kustannusten hallittavuus ovat yksi hankkeen onnistumiseen eniten vaikuttavia asioita.

Koska putkiremontin hinta on todella laaja käsite, olemme kirjoittaneet putkiremontin aiheesta yksittäisen artikkelin, voit lukea sen täällä.

Putkiremontin kesto

Putkiremontti kauhistuttaa ihmisiä usein jo siksi, että perinteisessä putkiremontissa asukas joutuu asumaan keskimäärin kolme kuukautta sijaisasunnossa. Sijaisasunto lisää jo ennestään rahanmenoa tietävän putkiremontin kokonaiskustannuksia.

Firan lanseeraamassa fiksummassa putkiremontissa, Fira Ketterässä, on saatu vähennettyä putkiremontin asuntokohtaista kestoa 30-50% aikataulusuunnittelua johtamista ja kehittämällä. Remontin kesto on pudonnut 12 viikosta 6-8 viikkoon ilman, että yksittäiseen työvaiheeseen tai materiaalien kuivumiseen käytetty aika vähenee. Lue lisää putkiremontin kestosta täällä.

Putkiremontti ei aina tarkoita poismuuttoa

Poismuuttaminen saattaa raastaa taustalla ajatuksissa ja joillekin asuminen remontin keskellä voi tuntua oikealta vaihtoehdolta. Tällöin saat olla omassa asunnossasi, huolehtimatta elämän siirtämisestä uuteen osoitteeseen. Kannattaa kuitenkin muistaa, että putkiremontin keskellä asumista ei suositella, sillä asuntosi on käytännössä rakennustyömaa rakentajineen ja työkaluineen. Monet luulevat, että oma koti on asumiskelpoinen putkiremontin aikana, mutta totuus yllättää usein asukkaat.

Fira vie asukkaita vierailemaan rakennustyömaille, jolloin monet hylkäävät haaveet asumisesta putkiremontin keskellä – niin karu todellisuus on. Kaikissa tapauksissa asuminen asunnossasi ei ole edes mahdollista putkiremontin aikana – ota selvää urakoitsijalta mahdollisuudesta asua remontin keskelläLue lisää putkiremontin keskellä asumisesta täältä

Punnitse vaihtoehtoja tarkkaan:

Jos suunnittelet asunnossasi asumista putkiremontin aikana, on hyvä punnita kaikki asumisvaihtoehdot ennen virallista päätöstä. Pohdi ainakin seuraavia seikkoja kokonaiskuvaa miettiessäsi:

 •  Oletko valmis jakamaan asuntosi rakentajien kanssa usean viikon ajan? Työntekijät ovat asunnossasi nyt etusijalla ja he sanelevat turvallisuuden ja kulkemiset.
 • Mikä on todellinen säästösi remonttitilanteessa?
 • Onko remontin keskellä asuminen omassa kodissa remontin ajan sen arvoista?
 • Mikä on melunsietokykysi? Pystytkö nauttimaan oman kotisi rauhasta, vaikka ympäristö on meluinen.
 • Oletko valmis suojaamaan asuntoasi jatkuvasti? Putkiremontin keskellä asuessa on äärimmäisen tärkeää muistaa asunnon, irtaimiston ja hengityselinten suojaus.
 • Oletko mukavuudenhaluinen? Muista, että saniteettitiloihin pääsy on hieman hankalampaa putkiremontin aikana.
 • Mitkä ovat sinun tai perheesi vuorokausirytmit? Lapsiperheille, vuorotyöläisille ja lemmikin omistaville asukkaille ei suositella asumista putkiremontin keskellä.

Tutustu tarkemmin putkiremonttipalveluihimme tai pyydä ilmainen kohdekartoitus

Kerrostalon putkiremontti - lataa opas Kerrostalon putkiremontti - lataa opas

Haluatko vielä tietää lisää?

Lataa kattava kerrostaloyhtiöiden putkiremonttiopas

Kokosimme asiantuntijoidemme parhaat vinkit kerrostalon putkiremonttioppaaseen. Lataa ilmainen kerrostalon putkiremonttiopas ja tiedät kuinka toteuttaa putkiremontti parhaiten.

Jaa artikkeli

Haluaisitko keskustella taloyhtiönne putkiremonttitarpeista?

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Jukka Koivisto

Asiakkuusjohtaja | Putkiremontit ja asuntokorjaukset

+358 400 981 320 jukka.koivisto@fira.fi

Fira Ketterä Vakio

Kustannustehokkaampi putkiremotti - Fira Ketterä Vakio

Fira Ketterä Vakio on kustannustehokkaampi vaihtoehto toteuttaa putkiremontti.

Putkiremonttien tarjousvaiheessa meiltä usein kysytään ehdotuksia urakan suunnitelmien kehittämiseksi ja kustannustason alentamiseksi. Päätimme paketoida vakioratkaisumme ja tehdä siitä Fira Ketterä Vakio -nimisen, uuden putkiremonttipalvelun.