Blogi

25. helmikuuta 2018

Putkiremontin kesto kerrostalossa voi kestää vain viikkoja

Putkiremontin kesto kauhistuttaa ihmisiä usein jo siksi, että perinteisessä putkiremontissa asukas joutuu asumaan keskimäärin kolme kuukautta sijaisasunnossa.
Putkiremontin kesto

Putkiremontin kesto kauhistuttaa

Putkiremontti kauhistuttaa ihmisiä usein jo siksi, että perinteisessä putkiremontissa asukas joutuu asumaan keskimäärin kolme kuukautta sijaisasunnossa. Sijaisasunto lisää jo ennestään rahanmenoa tietävän putkiremontin kokonaiskustannuksia.

Rakennusalalla on kyseenalainen maine alana, jonka tuottavuus ei ole juuri kehittynyt 30 vuoteen. Insinööri-Suomessa alan kehitys on usein keskittynyt teknisiin innovaatioihin. Ihmisten johtamisessa olisi kuitenkin paljon kehityspotentiaalia työvoimavaltaisella alalla, jolla useita työvaiheita joudutaan edelleen tekemään käsin verrattuna esimerkiksi teolliseen tuotantoon.

Firan lanseeraamassa fiksummassa putkiremontissa, Fira Ketterässä, on saatu vähennettyä putkiremontin asuntokohtaista kestoa 30-50% aikataulusuunnittelua johtamista ja kehittämällä. Remontin kesto on pudonnut 12 viikosta 6-8 viikkoon ilman, että yksittäiseen työvaiheeseen tai materiaalien kuivumiseen käytetty aika vähenee. Tuotantojohtaja Jaakko Viitanen kertoo, minkälaisia ratkaisuja Fira on kehittänyt uuteen putkiremonttimalliin.

Miksi putkiremonttien aikataulut usein venyvät ja paukkuvat?

Mikä tahansa prosessi, johon kuuluu 30 peräkkäistä työvaiheitta, on vaativa. Kun näiden työvaiheiden pitää onnistua kertayrittämällä, on vaarana, että projekti viivästyy. Kun yksi vaihe ei onnistu heti, se heijastuu muihin vaiheisiin. Kuvitellaan esimerkiksi urheilukilpailu, jossa viestinviejä ei onnistukaan saamaan edelliseltä kapulaa: kaikki seuraavat juoksijat joutuvat odottamaan ja koko kokonaisuus vie odotettua enemmän aikaa. Mitä enemmän juoksijoita, sitä enemmän kukin joutuu odottamaan.

Miten Firalla lähdettiin kehittämään fiksumpaa putkiremonttia?

Tavoitteemme oli, että viestikapula liikkuu mahdollisimman sulavasti ympäri kenttää. Kun tarkastelimme putkiremontin eri työvaiheita ja niiden aikataulutusta, havaitsimme, että putkiremontti kannattaa aikatauluttaa kylpyhuonekohtaisesti, ei linjakohtaisesti.

Miten Fira Ketterän aikatauluttaminen eroaa perinteisestä?

Mietimme aiempaa tarkemmin itse työtehtäviä. Palastelimme esimerkiksi purkuvaiheen yksityiskohtaisiin osiin, jotta näkisimme, mitä kaikkea työvaiheeseen kuuluu ja kuinka paljon henkilöstöä tarvitaan. Fiksummassa putkiremontissa suunnitellaan asunto- tai tilakohtaisesti tunti kerrallaan, ei enää linjakohtaisesti viikkotasolla. Avainajatus tässä on kylpyhuonekohtainen suunnittelu. Yhden asentajan työaika ei lyhene, eli itse työ tehdään yhtä huolellisesti, mutta asuntokohtainen kesto pystytään jopa puolittamaan.

Aikataulutusvaiheessa pyrimme varmistamaan, että pystymme reagoimaan muutoksiin. Suunnittelemme sekä aikataulun että tekijämäärän siten, että pystymme varautumaan yllätyksiin. Lisäksi joustavuuden kannalta on tärkeää, että vuorovaikutus ja yhteistyö pelittää asiakkaan ja mahdollisen suunnittelijatahon kanssa.

Miten Fira Ketterässä lisätään joustavuutta ja varaudutaan yllätyksiin?

Kun perinteisessä putkiremonttimallissa ensin suunnitellaan, ja sitten kilpailutetaan suunnitelman pohjalta urakoitsija, Fira Ketterässä suunnitellaan sitä, mitä todella voidaan ja aiotaan toteuttaa. Jo suunnitteluvaiheessa toteuttamiskelpoisuutta varmistellaan tutustumalla hyvin remontoitavaan kohteeseen ja tekemällä koepurkuja. Tällöin voidaan havaita, jos esimerkiksi hormit ovat liian ahtaita uusien putkien asentamiseen vanhojen rinnalle.

Mitä etukäteissuunnittelussa otetaan huomioon?

Varaamme etukäteissuunniteluun runsaasti aikaa henkilöstöltä ja työnjohdolta. Kun tuleva työmaa tunnetaan hyvin jo ennalta, pystytään varmistamaan, että remontin toteuttamisvaiheessa viestikapula liikkuu mahdollisimman nopeasti eteenpäin eli säästytään hidastuksilta ja yllätyksiltä.  Nimittäin jos työmaan ollessa jo käynnissä tulee yllättäviä käänteitä, ratkaisun löytäminen voi olla hidasta, erityisesti jos vaaditaan asukkaan tai kohteen suunnittelijan päätöksiä. Kun käytämme aikaa etukäteissuunnitteluun, varmistamme, että työn kulku on mahdollisimman sulavaa.

Miten muuten Fira Ketterä eroaa perinteisestä putkiremontista?

Meille on tärkeää tuntea juuri se tekijäjoukko, joka tulee työmaalle tekemään putkiremonttia. Rakennusalalla urakoita ostetaan eri alihankkijoilta, jotka usein hoitavat vain oman palasensa, eivätkä ajattele kokonaisuutta. Me haluamme tuntea tekijäjoukon, ja sopia heidän kanssaan aikatauluista sekä keskustella jo etukäteen mahdollisista ongelmakohdista. Pyrimme yhteistyöhön avoimesti, jaamme yhdessä riskit ja hyödyt. Pyrimme myös tekemään sopimuksia, joissa kaikilla osapuolilla on yhteinen taloudellinen intressi optimoida putkiremonttia kokonaisuutena, ei vain pieninä palasina.

Mikä Fira Ketterä?

Fira Ketterä on Firan lanseeraama putkiremontti, jossa:

  • Annetaan valta asukkaille ja parannetaan arkea. Putkiremontti suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa ja autetaan taloyhtiötä yhteisen tahdon muodostamisessa. Asukkaat voivat tehdä yksilöllisiä ratkaisuja omissa kodeissaan.
  • Kustannukset pysyvät kurissa. Remontille annetaan tavoitehinta ja kattohinta, jota enempää remontti ei maksa. Kaikki osapuolet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja kustannusten läpinäkyvyyteen. Useimmissa remonteissa on päästy 5-20% säästöön.
  • Remontin kesto asunnoissa on puolitettu

Jos kiinnostuit ketterästä putkiremontista, älä epäröi ottaa yhteyttä

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Sami Kokkonen

Johtaja | Putkiremontit ja asuntokorjaukset

+358 400 204 250 sami.kokkonen@fira.fi