Fira Ketterä Vakio

Se kustannustehokkaampi vaihtoehto toteuttaa putkiremontti

  1. Edullisempi urakkahinta
  2. Lyhyempi remontin haitta-aika asukkaille
  3. Tiiviimpi projektin kokonaisaikataulu
  4. Laatunsa käytännössä osoittaneet materiaalit, tuotteet ja toteutusratkaisut
  5. Jopa hiilineutraali putkiremonttiprojekti

Tutustu ratkaisuumme

Mikä on Fira Ketterä Vakio?

Putkiremonttien tarjousvaiheessa meiltä usein kysytään ehdotuksia urakan suunnitelmien kehittämiseksi ja kustannustason alentamiseksi. Päätimme paketoida vakioratkaisumme ja tehdä siitä Fira Ketterä Vakio -nimisen, uuden putkiremonttipalvelun.

Nimensä mukaisesti palvelussa olemme hakeneet putkiremontin sisällön teknistä vakiointia. Kun käytetään yleisesti parhaaksi havaittuja ratkaisuja, työn tehokkuus kasvaa, virheet vähentyvät ja käytettävät materiaalit ja tarvikkeet pystytään hankkimaan edullisemmin. Ja tässä tapauksessa edulliset materiaalit tarkoittavat hyvälaatuisia ja kustannustehokkaita tuotteita myös huollon ja ylläpidon kannalta.

Ketterä Vakiota voidaan soveltaa jo putkiremontin hankesuunnitteluvaiheessa vahvan kustannusohjauksen aikaansaamiseksi.

Fira Ketterä Vakio on kustannustehokkaampi vaihtoehto toteuttaa putkiremontti.

Edut taloyhtiölle

Putkiremonttien hinta on puhuttanut aina ja nykyisin se on entistä kuumempi puheenaihe. Kun tällä hetkellä eniten putkiremontteja toteutetaan perinteisellä toteutustavalla 70-luvun elementtikerrostaloihin, niin miksi keksiä pyörä uudelleen jokaisessa projektissa, kun tarve ja korjausratkaisu on suurimmassa osassa kyseisistä taloyhtiöstä samanlainen. Putkiremonttien vakioinnilla saadaan aikaan säästöjä niin työn tehokkuuden kasvaessa, materiaalihankintojen tehostuessa kuin myös kaikenlaisen hukan vähentyessä. Kaikki tämä tarkoittaa edullisempaa urakkahintaa taloyhtiölle ja osakkaille.

 

Putkiremontti-iässä olevissa taloyhtiöissä remontin kustannustaso ja pahimmassa tapauksessa saatavissa olevan rahoituksen määrä ohjaavat kuitenkin vahvasti päätöksentekoa, jolloin kaikki keinot kustannusten hallinnassa ovat tervetulleita. Tyypillisesti hankesuunnitteluvaiheessa kustannustasoa arvioidaan vain karkealla tasolla, jolloin tiukassa taloustilanteessa voi tulla mutkia matkaan myöhemmin, jos kustannusarvioihin perustunut päätöksenteko johtaa yllätyksiin.

Soveltamalla Fira Ketterä Vakiota jo hankesuunnittelussa, voidaan tarkan euron taloyhtiölle löytää entistä kustannustehokkaampi remonttisisältö jo hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin käytettävissä olevalla rahoituksella saadaan mahdollisimman kattava laajuus ja kestävä laatutaso. Kaiken lisäksi jo hankesuunnitteluvaiheessa päästään kiinni yksityiskohtaiseen kustannuslaskennan tasoon, millä minimoidaan myöhempien vaiheiden yllätykset.

Tyypillisesti perinteisen putkiremontin asuntokohtainen haitta-aika on kohteesta riippuen 6-12 viikkoa. Kun usein remontin keskellä ei voi asua, niin remontin haitta konkretisoituu asukkaalle sijaisasumisena. Ketterä Vakiossa suunnittelemme ja aikataulutamme putkiremontin työt huomattavasti tarkemmin kuin tavallisessa projektissa, jolloin voimme minimoida yllätykset ja viivästykset, mikä näkyy asukkaalle lyhyempänä evakkoaikana sekä parempana laatuna kun virheiden määrä vähentyy.

lyhyempi-asukashaitta-aika

Putkiremontti aiheuttaa haittaa oman asunnon remontin lisäksi myös koko taloyhtiössä. Purkutyöt aiheuttavat toisiin asuntoihin kantautuvaa melua ja usein ulkopuolisista kaivuutöistä koituu myös haittaa ulkona liikuttaessa. Kun projekti etenee sujuvasti ja tehokkaasti, niin työmaan ylläpitämisestä koituvat kulut myös minimoituvat.

Vaikka putkiremontissa saneerataan laajasti taloyhtiön tekniikkaa, niin asukkaille remontti näkyy konkreettisimmin uutena kylpyhuoneena. Ketterä Vakioon mukaan otetut tuotteet ja materiaalit ovat yleisesti käytettyjä ja hyväksi havaittuja kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja. Olemme keskittäneet hankinnan valituille yhteistyökumppaneille ja hyödynnämme tarkoin suunniteltua asennuskokonaisuuksien esivalmistusta, mikä entisestään tehostaa projektin toteutusta, vähentää virheitä ja parantaa laatua. 

 

Vakioidut ratkaisut, laadukkaat tuotteet ja tarkasti suunniteltu työmaatoiminta vähentävät hukkaa ja mahdollistavat myös putkiremonttiprojektin hiilijalanjäljen laskennan, joka kompensoimalla voidaan saavuttaa hiilineutraalityömaa. Kehitämme parhaillaan menetelmää hiilijalanjäljen laskentaan, minkä tuottaman tiedon avulla taloyhtiö voi jatkossa tehdä vastuullisen putkiremonttipäätöksen.

Jopa hiilineutraali putkiremontti

Osakasmuutokset

Ketterä Vakio ja osakaskohteiset muutostyöt

Vaikka palvelumme tähtää kustannustehokkuuteen vakioinnin kautta, niin tarjoamme osakkaille helpot vaihtoehdot kylpyhuoneen tyylin valintaan. Osakas voi palveluinsinööriemme kanssa valita asuntoon sopivat tuotteet ja värimaailman valmiiksi suunnitelluista vaihtoehdoista. Myös muunlaisiin muutostarpeisiin pyritään löytämään ratkaisut, vaikka pyrimmekin siihen, että vesikalusteiden tai lattiakaivon paikkoja ei osakasmuutostyönä vaihdeta, jotta vakioinnin hyödyt koko projektin kannalta eivät vesity.

Esimerkkejä valmiista vaihtoehdoista kylpyhuoneen tyylin valintaan

Haluatko vaihtaa muutaman sanan hankkeestasi?

Sitoumuksetta tottakai – Jätä meille yhteystietosi ja lyhyet lisätiedot
niin olemme sinuun pian yhteydessä.

Kerrostalon putkiremontti - lataa opas Kerrostalon putkiremontti - lataa opas

Putkiremonttiopas

Lataa kattava kerrostaloyhtiöiden putkiremonttiopas

Kokosimme asiantuntijoidemme parhaat vinkit kerrostalon putkiremonttioppaaseen. Lataa ilmainen kerrostalon putkiremonttiopas ja tiedät kuinka toteuttaa putkiremontti parhaiten.