Putkiremontit

As Oy Porvoonkatu 33

Vuosi

‍11/2017-01/2018

Laajuus

24 asuntoa

Sijainti

Helsinki

Urakkamuoto

Projektinjohtourakka

Neljän viikon putkiremontti

Porvoonkadun 24 asunnon kohde tehtiin kolmessa vaiheessa, jokaisessa vaiheessa aloitettiin kahdeksan asunnon remontointi aina viikon välein. 24 asunnon remontoimiseen kului aikaa yhteensä 6 viikkoa, kullekin asunnolle se tiesi neljän viikon haitta-aikaa asukkaan kannalta.

Remontin kulku sujui ketterästi ja vaiheistaminen auttoi ratkaisemaan vastaan tulleet ongelmat heti remontin alkuvaiheessa. Ratkaisut monistettiin seuraavissa asunnoissa, ja suuremmilta vastoinkäymisiltä vältyttiin. Yhteinen päämäärä taloyhtiön hallituksen, asukkaiden ja urakoitsijan välillä sujuvoitti projektin etenemistä suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Neljän viikon haitta-ajalla toteutettu putkiremontti on tänä päivänä realistinen tavoite. 12 viikkoa kuulostaa liioittelulta ja elämisen kannalta kolmen kuukauden evakkoreissu tuntuu aivan liian pitkältä. Porvoonkadulla tehtiin niin sanottu perinteinen putkiremontti, ei viemäreiden sukitusta, vaan seinät ja hormit avattiin ja kaikki putket uusittiin. Pientä päänvaivaa aiheuttivat vanhat seinien sisällä risteilevät rakenneaineiset ilmastointikanavat, joiden myötä putkien reititystä oli mietittävä suunnitelmista poiketen uudelleen. Perinteisen putkiremontin läpivieminen neljän viikon haitta-ajalla on täysin mahdollista, kun toiminnan suunnittelee hyvin, logistiikka pelaa eikä suurempia ongelmanratkaisutilanteita tule eteen.

Projektissa Fira oli mukana jo suunnitteluvaiheessa. Hankesuunnitelma oli tehty aikaisemmin. Työt alkoivat suunnittelunohjauksella sekä kohteeseen perehtymisellä. Kellarityöt kohteessa olivat vähäiset. Pääpaino remontissa oli kylpyhuoneiden ja tekniikan uusimisessa. ”Hyvien tähtien alle tultiin ja tilaajan tahtotila oli sama, kuin osakkailla – maaliin pääseminen oli näin helpompi toteuttaa”, painottaa vastaava mestari Mika Hauhia. Vanhat talot ovat aina omia persooniaan, ja yllätyksiin on syytä varautua. Porvoonkadulla kaikki sujui kuitenkin hyvin, luotto omaan tiimiin ja tuttujen yhteistyökumppanien kanssa toimiminen veivät projektin tavoiteaikataulussa maaliin. Lue lisää täältä, millainen painoarvo yhteistyöllä on putkiremontin onnistumisessa.

Ketteryyttä logistiikasta, sähköisistä puutelistoista ja aikataulutuksesta

Logistiikan tehostaminen sekä puutelistojen hoitaminen sähköisesti olivat avaintekijöitä putkiremontin onnistumisessa vain neljän viikon haitta-ajalla. Logistiikkaa tehostettiin uuden pilottihankkeen avulla. Hanketta varten perustettiin oma logistiikkakeskus, mistä tarvittavat materiaalit tulivat päivittäin kohteeseen ja samalla ylimääräiset materiaalit ja muut jätteet kerättiin pois. Tarvikkeiden toimitus hoidettiin niin, että työmaan arjesta poistui tavaran kantaminen paikasta toiseen. Esimerkiksi asuntojen lattialaatat toimitettiin aina ennalta määrättyyn kohtaan lähelle käyttökohdettaan. Näin jokainen sai keskittyä täysillä omaan ammattiosaamiseensa, jolloin työvaiheiden sujuminen tehostui.

Congrid-ohjelmiston kautta hoituivat asuntojen puutelistauksien kerääminen ja niiden korjaaminen. Ohjelmaan kirjattiin tehtävät toimenpiteet asuntokohtaisesti, ja listauksen avulla työntekijät kävivät hoitamassa ilmoitetut puutteet. Kun puute oli saatu korjattua, näppäiltiin se hoidetuksi suoraan tekijän toimesta omalla puhelimellaan. Ei aikaa vievää byrokratiaa välissä tai käsin kirjauksia ruutuvihkoon, vaan ajantasaista tehtävien hoitamista ja kirjaamista.

Firan omalla Sitedrive-aikataulutusohjelmalla töiden aikataulutus tehostui. Aiemmin aikataulutus oli hoidettu perinteisellä Excel-taulukolla. Sitedrive toimii hyvänä herätyskellona, joka muistuttaa tulevista tehtävistä ja samalla sinne kerääntyy jo valmiiksi kuitatut kokonaisuudet. Seuraavalle työmaalle tämä Porvoonkadun tiimi haluaa ehdottomasti Sitedriven jokaisen työntekijän puhelimeen, jotta aikataulussa pysyminen paranee entisestään.

Kehitysaskelia digitalisaation avulla

Kun vastaavalta mestarilta kysyy, miten hän näkee työmaiden elinkaaren kehittyneen vaikkapa viimeisen viiden vuoden aikana, saa vastaukseksi ohjelmien tuoneen helpotusta arkeen. Uudenlainen logistikkatoimintamalli on yksi konkreettinen kehitysaskel, kohti fiksumpaa työmaa-arkea. Logistiikan järkevöittäminen tuo helpotusta yksittäisen työntekijän arkeen: työvireys ja työnlaatu paranee. ”Ammattimies saa keskittyä ydinosaamiseensa ja oikeisiin juttuihin”, Mika summaa.

Tila

1 Suunnittelussa
2 Rakenteilla
3 Valmis

Ota Yhteyttä

Sami Kokkonen

Johtaja | Putkiremontit ja asuntokorjaukset

+358 400 204 250 sami.kokkonen@fira.fi