Blogi

25. helmikuuta 2018

10 syytä valita Ketterä putkiremontti

Nopeuden ja edullisen toteutuksen lisäksi Fira Ketterä on helppo vaihtoehto putkiremonttia valitessa. Listasimme kymmenen syytä valita Fira Ketterä putkiremonttikonsepti.
10 syytä valita Ketterä putkiremontti

Fira Ketteräksi ristitty remonttikonsepti on todistanut vääräksi monta putkiremonttimyyttiä. (Kuten esimerkiksi sen, että putkiremontti olisi arvaamaton ja kallis.) Monelle on jo tullut tutuksi etenkin Ketterän nopeus, mutta usein unohdetaan, että Ketterä on ennen kaikkea helppo vaihtoehto putkiremonttia valitessa. Listasimme kymmenen syytä valita Fira Ketterä putkiremonttikonsepti.

1. Kustannustehokas toteutus varmistaa säästöt

Fira Ketterän kulmakivi on turhien kustannuksien (ajalliset ja taloudelliset) karsiminen – aikaa ja rahaa käytetään vain sen verran kuin on tarvis. Suunnitelmallisuus hankkeen alussa auttaa budjetin laatimisessa ja teknisten tarpeiden kartoitus sekä energiatehokkuuden parantamisen vaihtoehtojen vertailu auttaa budjetin konkretisoinnissa. Hanke suunnitellaan Big Room -työskentelynä, jossa monialainen tiimi suunnittelijoita ja taloyhtiön hallitus kohtaavat tuoden kukin mukanaan oman alansa asiantuntemuksen ja näkökulman. Kun mahdollisimman moni ammattilainen on mukana työssä, voidaan esimerkiksi remontin aikaiset, turhia kustannuksia aiheuttavat yllätykset, minimoida jo suunnittelupöydällä. Kustannustehokas remontti syntyy, kun remontin sisältö on muodostettu taloyhtiön enemmistön tahtotilan huomioiden ja suunnitelmat laaditaan asiantuntevasti, paikan päällä työtä toteuttavia tekijöitä kuunnellen. Hyvin suunniteltu on jo puoliksi toteutettu.

Kustannukset ovat avointa tietoa remontin osapuolille. Firalla haluamme pitää putkiremontin helposti ymmärrettävinä, joten asukkaita, osakkaita ja hallituksen jäseniä infotaan kaikista putkiremontin vaiheista – myös kuluista.

2. Selvitykset varmistavat kaikkien mieltymykset ja poistavat kalliit yllätykset

Fira Ketterässä halutaan toteuttaa asukkaille paras mahdollinen ympäristö asua ja toimia. Ketterässä järjestetään yhteisiä suunnittelutilaisuuksia, sekä tehdään erilaisia kyselyitä ja äänestyksiä, joiden avulla asukkaiden tarpeita kartoitetaan hyvissä ajoin, pala kerrallaan. Tällöin voidaan osoittaa tarpeet esimerkiksi kylpyhuoneiden pintojen ja kalusteiden laatutason tai mahdollisten yleisten tilojen parannustöiden suhteen. Osakkailta ja asukkailta kerättyä tietoa ja toiveita työstetään yhteisissä tapaamisissa hallituksen kanssa ja lopulta niistä muovautuu taloyhtiön remontin sisältö. Fira teettää koepurkuja, energiataloudellisia selvityksiä ja kuntokartoituksia hyvissä ajoissa ennen remontin alkua – näin säästytään kalliilta yllätyksiltä ja kustannukset pysyvät maltillisina.

3. Fira Verstaassa istutaan saman pöydän ääreen

Fira Verstas on Firan kehittämä palvelu, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen putkiremontin kaikki osapuolet. Verstaassa kohtaavat firalaiset, asukkaat, remontoijat ja taloyhtiön hallitus. Verstaan tarkoituksena on saattaa kaikki kartalle Ketterän remonttiprosessista sekä hioa remontin sisältö parhaimmilleen. Avoimuuden ja selkeyden myötä Verstas-työhön osallistuneet saavat mielenrauhan Ketterä-remontin ajaksi.

Verstaassa kysytään ja vastataan: mikä toimii taloyhtiössä parhaiten ja miten se palvelee asukkaita. Taloyhtiön hallituksen jäsenet pääsevät mukaan suunnittelutyöhön yhteensä neljässä eri Verstaassa, kun taas osakkaat ovat mukana kahdessa.

4. Työmaavierailut lisäävät läpinäkyvyyttä ja ymmärrystä

Harva tietää putkiremonttia aloitettaessa mitä putkiremontissa tapahtuu ja oma koti näyttää, kun sitä remontoidaan. Fira Ketterässä hankesuunnittelun alussa osapuolet pääsevät tutustumaan käynnissä olevaan Firan remonttityömaahan. Tutustumalla työmaahan osapuolet saavat selkeän käsityksen remontin etenemisestä.

5. Taloyhtiökohtainen tiedotuskanava pitää asukkaat ajan tasalla

Fira Ketterä remontin aikana tiedonvälitys on mutkatonta. Putkiremontin aikana viestimme kullekin sopivalla viestityylillä: tiedottaminen tapahtuu tekstiviestein, sähköpostein, rappukäytävätiedottein, kirjein tai asiakassivustolla.

6. Asukaspalvelu

Fira Ketterässä asukkaat ja hallitus eivät joudu koskaan toimimaan yksin. Ketterä tarjoaa asukaspalvelun lisäksi palveluinsinöörien, eli pinssien, palvelua koko remontin ajan. Pinssit auttavat materiaali- ja kalustevalinnoissa, jotta jokainen saisi omannäköisen kodin. Asukaspavelusta voi kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä remontin aikana. Asukaspalvelussa pidetään huolta siitä, että kaikki pysyvät kartalla ja palvelu on henkilökohtaista.

7. Aikataulutus Ketterässä on tehokasta

Fira Ketterä tunnetaan nopeudestaan – parhaimmillaan asuntoevakkoon  joudutaan vain kahdeksi viikoksi. Mutta miten Ketterän kesto onkaan niin lyhyt? Ketterässä aikataulutetaan remontti kylpyhuonekohtaisesti, ei linjakohtaisesti. Asuntokohtaisesti suunnittelu auttaa pilkkomaan aikaa tuntikohtaiseksi, viikkokohtaisen sijaan. Myös huolellinen suunnittelu lyhentää remontin kestoa, koska suuria yllätyksiä ei löydy remontin aikana.

8. Showroomissa voi mallailla erilaisia kylpyhuoneita

Fira Ketterässä hallituksen jäsenille ja osakkaille tarjotaan ainutlaatuinen mahdollisuus hahmottaa tulevan asunnon ulkonäköä ja luonnetta remontin jälkeen. Ketterässä taloyhtiön tontille toimitetaan Showroom-kontti, jossa ovat mallattuina mahdolliset kylpyhuonevaihtoehdot materiaaleineen. Showroomista voit myös hakea mukaasi mallipaloja materiaaleista ja testata niitä omassa asunnossasi esimerkiksi eri valaistuksissa. Showroomista saat taatusti ideoita, jotka voit toteuttaa asunnossasi!

9. 3D-mallinnuksen avulla uuden kylpyhuoneen hahmottaminen helpottuu

Unelmien kylpyhuone avautuu hetkessä silmiesi eteen Firan käyttämällä 3D-mallinnusohjelmalla! Jos kaipaat spa-osastoa tai isoa lapsiperheen kylpyhuonetta, Firan palveluinsinööri piirtää kuvan osakkaan ohjeiden mukaisesti. 3D-ominaisuuden ansiosta tuleva kylpyhuone on helppo hahmottaa. Mallinnus toimii loistavana tukena Showroom-kontteille.

10. Infotilaisuudet ovat avoin foorumi asukkaiden ja remontoijien välillä

Fira Ketterässä asukkaat, osakkaat ja taloyhtiön hallituksen jäsenet pysyvät ajan tasalla remontin vaiheista. Tiedottamisen, Verstaan, kattavan startti-infopaketin ja pinssien palveluiden lisäksi Ketterästä putkiremontista järjestetään kaksi infotilaisuutta, jotka ovat avoimia foorumeita keskustella ja kysyä hankkeen eri osapuolilta remonttiin liittyviä kysymyksiä. Infotilaisuudessa Ketterän eri vaiheet käydään läpi ja keskustelulle annetaan aikaa.

Fira Ketterä on Firan oma putkiremonttimalli, joka on helppo, edullinen ja ennen kaikkea nopea. Fira Ketterä -putkiremonttikonseptia on käytetty jo lähes 40 taloyhtiön putkiremontissa. Ketterällä saat kaikki palvelut yhdeltä luukulta, jolloin asiointi on helpompaa. Ketterässä on tärkeää, että palvelut ja info ovat kaikkien ulottuvilla. Kiinnostuitko putkiremontista tai onko putkiremontti taloyhtiössäsi ajankohtainen?

Haluatko tietää miten putkiremontti kannattaa toteuttaa teidän taloyhtiössänne?

Lataa kattava kerrostaloyhtöiden putkiremonttiopas, niin tiedät

Jaa artikkeli

Haluaisitko keskustella hankkeestasi?

Ota yhteyttää niin jutellaan lisää.

Jukka Koivisto

Asiakkuusjohtaja | Putkiremontit ja asuntokorjaukset

+358 400 981 320 jukka.koivisto@fira.fi