Rakentaminen palveluna

Tiedolla johdettua palvelurakentamista

Uusia ratkaisuja perinteiselle toimialalle

Haluamme ymmärtää sinun tarpeesi ja tarjota juuri siihen sopivan ratkaisun. Monista rakennusyrityksistä poiketen emme tee omaperusteista rakentamista, vaan hankkeet toteutetaan ja kehitetään aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Kanssamme voit tehdä hyvän ja kannattavan rakennushankkeen – alusta loppuun.

#buildingmovement

Fira on luonteeltaan palveleva yritys. Luomme uudenlaista kysyntää ja parannamme rakentamisen virtausta. Parempi virtaus ja laatu syntyvät hyödyntämällä ihmisten välistä vuorovaikutusta, modulaarisuutta, digitaalisuutta ja tahtituotantoa. Paremman rakentamisen virtauksen avulla tuotamme parempaa laatua asiakkaillemme.

Asiakkaita ja kumppaneitamme

Urakkamuodot vertailussa

hankkeen totetutus

Valitse hankkeelle oikea urakkamuoto

Toteutamme kohteet teille ja hankkeelle soveltuvimmalla urakkamuodolla. Suosimme kaikissa linjoissa avoimia ja läpinäkyviä urakkamuotoja sekä näiden lisäksi erityisesti asuntorakentamisessa ja toimitilarakentamisessa kokonaisvastuu-urakkaa. Parhaaseen ja kustannustehokkaimpaan lopputulokseen pääset, kun tilaat kaiken meiltä. Silloin voimme taata, että kustannuksissa ei tule yllätyksiä ja urakka valmistuu tavoiteajassa – parhaassa tapauksessa voit yhdessä meidän kanssamme toteuttaa urakan muihin tarjoajiin verrattuna jopa puolitetulla läpimenoajalla.

teollinen rakentaminen

Tahtituotanto on rakentamisen teollistamisen tärkein työkalu

Tahtituotanto on tehokas ja aikataulutettu lähestymistapa rakennusprojektien tuotannon läpivientiin. Se perustuu tarkkaan suunnitteluun, prosessien optimointiin ja aikataulujen tiukkaan noudattamiseen. Tahtituotannossa rakennustyöt jäsennellään suunnilleen saman kestoisiksi työpaketeiksi eli vaunuiksi. Jokaiselle vaunulle määritellään tarkka aikataulu ja tuotantotavoitteet. Työt suoritetaan jatkuvana virtana, ja eri työvaiheet limittyvät saumattomasti toisiinsa.

Tahtituotannolla saavutetaan useita hyötyjä rakennusprojekteissa. Se mahdollistaa tiukempien aikataulujen noudattamisen, mikä lyhentää projektin kokonaiskestoa. Tehokkaampi työskentely ja suunnitelmallisuus vähentävät hukkaa ja virheitä, mikä puolestaan parantaa projektin laatua. Tahtituotanto edistää myös kustannustehokkuutta, sillä aikataulun pitäminen vähentää ylimääräisiä kustannuksia. Lisäksi tahtituotannolla voidaan helpottaa monimutkaisten rakennusprosessien hallintaa ja lisätä yhteistyötä eri osapuolten välillä, mikä parantaa projektin sujuvuutta ja lopputulosta.

kustannustietomallinnus

Kustannustietomallinnus

Firalla laskenta- ja ratkaisukehitystiimi työskentelevät tiiviissä yhteistyössä, jolloin hankkeiden alkuvaiheessa tieto saadaan kulkemaan parhaalla mahdollisella tavalla osapuolten kesken. Mallintamalla projektit jo alkuvaiheessa, pystymme nopeasti tutkimaan kustannustehokkaimmat ratkaisut ja saamaan tarkan hinnan alustavillakin kohteen tiedoilla. 

Kustannuslaskentamallillamme pystymme tarjoamaan asiakkaillemme vaihtoehtoja ratkaisujen vertailuun ja muutosten hinnoittelun, jolloin sinä pysyt kartalla eri kustannuksista ja mahdollisista hintavaihtoehdoista.

reaaliaikainen tilannekuva

Ajantasainen tieto on koko ajan käytettävissä

Firan Tilannehuoneessa muodostetaan yhteistä tilannekuvaa rakennushankkeiden etenemiseen. Ennakoitavuus paranee ja riskienhallinta helpottuu, kun prosessinomistaja ja tuotannon johto analysoivat yhteen tuotua dataa säännöllisesti.

Avoin yhteistyö ja tiedolla johtaminen mahdollistavat sujuvan toiminnan sekä nopeiden tilannekuvien saamisen ja tuottamisen hankkeen eri osapuolille.

Tapamme toimia

Hankekehitys

Toimiva ja kannattava hanke

Kehitämme hankkeen yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa ideasta toteutukseen.

Toimintamallimme hankekehityksessä on vuorovaikutteinen Verstas, jossa hankkeen osapuolet istuvat saman pöydän ääreen. Näin ollen tiedonvaihto ja vuorovaikutus on tehokasta ja laadukasta. Palveluihimme kuuluvat muun muassa hankekehityksen ja suunnittelun johtaminen, kannattavuuden kehitys, kustannusohjaus ja -laskenta, toteutettavuuden kehittäminen ja tuotannon valmistelu.

Toteutus

Laadukas toteutus ja tyytyväinen asiakas

Yhdessä kehittämisen lisäksi parempi virtaus ja laatu syntyvät hyödyntämällä ihmisten välistä vuorovaikutusta, modulaarisuutta, digitaalisuutta ja tahtiaikaa.

Firan  kehittämä porttimalli ja tilannekuva parantavat hankkeen johtamista. Porttimallilla varmistetaan hyväksi havaittujen toimintamallien noudattaminen ja riskienhallinta. Työmaan digitaalinen työpöytä ”Tilannekuva” koostaa hankkeen olennaiset tiedot eri ohjelmistoista johtamisen tueksi.

Haluatko vaihtaa muutaman sanan hankkeestasi?

Sitoumuksetta tottakai – Jätä meille yhteystietosi ja lyhyet lisätiedot niin olemme sinuun pian yhteydessä.