Tahtituotanto rakentamisessa ja sen hyödyt rakennuttajalla

Tahtituotanto rakentamisessa

Ja sen hyödyt rakennuttajalle

”Tahtituotanto on teollinen tapa toimia ja rakentaa. Siinä missä liukuhihnalla tuote siirtyy ja tekijät pysyvät paikallaan, rakentamisen tahtiajassa tuote pysyy paikallaan ja tekijät siirtyvät paikasta toiseen.”

Mitä tahtituotanto tarkoittaa?

Tahtituotanto on rakentamisen teollistamisen tärkein työkalu

Tahtituotanto on tehokas ja aikataulutettu lähestymistapa rakennusprojektien tuotannon läpivientiin. Se perustuu tarkkaan suunnitteluun, prosessien optimointiin ja aikataulujen tiukkaan noudattamiseen. Tahtituotannossa rakennustyöt jäsennellään suunnilleen saman kestoisiksi työpaketeiksi eli vaunuiksi. Jokaiselle vaunulle määritellään tarkka aikataulu ja tuotantotavoitteet. Työt suoritetaan jatkuvana virtana, ja eri työvaiheet limittyvät saumattomasti toisiinsa.

Tahtituotannon keskeiset ominaisuudet ovat suunnitelmallisuus, virtausperiaate ja tiivis yhteistyö eri osapuolten välillä. Suunnitelmallisuus tarkoittaa yksityiskohtaista suunnittelua etukäteen, jolloin tiedetään tarkasti, mitä tehdään, milloin ja missä. Virtausperiaate taas edellyttää jatkuvaa työvaiheiden sujuvuutta ja materiaalien saumatonta saatavuutta. Yhteistyöllä tarkoitetaan avointa viestintää ja yhteistä päätöksentekoa kaikkien projektin osapuolten välillä.

Tahtituotannossa rakentamisesta tehdään tehdasmaista toimintaa, jossa yksi työvaihe, esimerkiksi keittiön asennus, aikataulutetaan asuntokohtaisesti eikä talokohtaisesti. Käytännössä tämä mahdollistaa sen, että useampi aliurakoitsija tekee töitä rakennuksessa samanaikaisesti ilman, että koko rakennusta tarvitsee varata vain yhdelle työvaiheelle. Seuraava urakoitsija pääsee siis jo tekemään seuraava työtä, kun yksi asunto on valmistunut. Tahtiaikatuotanto on ollut käytössä vuosikymmeniä esimerkiksi autoteollisuudessa, ja pikkuhiljaa menetelmä yleistyy myös rakennusalalla.

tahtituotannon hyödyt

Tahtituotannosta hyötyy niin rakentaja kuin hankkeen tilaajakin

Tahtituotannon hyötyjä


Tahtituotannolla saavutetaan useita hyötyjä rakennusprojekteissa. Se mahdollistaa tiukempien aikataulujen noudattamisen, mikä lyhentää projektin kokonaiskestoa. Tehokkaampi työskentely ja suunnitelmallisuus vähentävät hukkaa ja virheitä, mikä puolestaan parantaa projektin laatua. Tahtituotanto edistää myös kustannustehokkuutta, sillä aikataulun pitäminen vähentää ylimääräisiä kustannuksia. Lisäksi tahtituotannolla voidaan helpottaa monimutkaisten rakennusprosessien hallintaa ja lisätä yhteistyötä eri osapuolten välillä, mikä parantaa projektin sujuvuutta ja lopputulosta.

Tahtituotanto mahdollistaa tarkemman aikataulun suunnittelun ja tiukemman aikataulun noudattamisen.  Tahtituotannossa työvaiheet suoritetaan jatkuvana virtana ilman turhia seisokkeja ja odottelua. Kun yksi työvaihe valmistuu, seuraava voi alkaa välittömästi. Tämä vähentää tyhjäkäyntiaikaa ja minimoi aikataulun viiveet, mikä puolestaan lyhentää rakennusprosessin kokonaiskestoa.

Lyhyempi rakennusaika tarkoittaa myös, että tilaaja voi ottaa rakennuksen aikaisemmin käyttään ja asukkaat pääsevät muuttamaan uuteen asuntoon nopeammin. Tämä vähentää esimerkiksi väliaikaisen asumisen kustannuksia.

 

Suunnitelmallisuus ja tiukka aikataulun seuranta auttavat välttämään ylimääräisiä kustannuksia. Tilaajan näkökulmasta tämä tarkoittaa budjetin parempaa hallintaa ja mahdollisuutta pysyä sovitussa kustannusraamissa. Lisäksi tahtituotannossa työvaiheet suoritetaan tehokkaasti, mikä vähentää hukkaa ja lisää kustannustehokkuutta.

Suunnitelmallisuus vähentää rakennusprosessin viivästymisestä aiheutuvia kustannuksia, kuten lisäkustannuksia työvoimasta, vuokrista ja muista väliaikaisista järjestelyistä. Lyhyempi rakennusaika tarkoittaa myös, että tilaaja pääsee käyttämään valmista tilaa aikaisemmin, mikä voi säästää kustannuksia esimerkiksi väliaikaisesta asumisesta tai liiketoiminnan aloittamisesta.

Tahtituotannon suunnitelmallisuus ja tarkka aikataulutus auttavat tilaajaa myös hallitsemaan budjettiaan paremmin. Tilaaja voi seurata kustannuksia ja edistystä projektin edetessä, mikä mahdollistaa tarvittaessa budjettimuutosten tekemisen ajoissa ja reagoinnin kustannusten nousuihin tai muutoksiin. Tämä tuo läpinäkyvyyttä ja hallittavuutta hankkeen kustannuksiin.

Tahtituotannossa suunnittelu ja valmistelu tehdään huolellisesti etukäteen, mikä vähentää virheitä ja puutteita rakennusprosessin aikana. Tämä parantaa lopputuloksen laatua ja vähentää korjaustarpeita myöhemmin. Laadukas asunnonrakentaminen takaa tilaajalle sekä asukkaalle paremman ja kestävämmän asumisympäristön.

Kerralla valmiiksi tekeminen vähentää asunnoissa rakentamisen aikana tapahtuvia vahinkoja, koska kukin asunto on lyhyemmän aikaa aktiivisten rakentamistoimien kohteena.

Lue lisää blogista – parempaa rakentamisen laatua entistä nopeammin

Tahtituotantoon kuuluu yksityiskohtainen suunnitteluvaihe, jossa työvaiheet ja materiaalitarpeet määritellään tarkasti etukäteen. Tämä auttaa välttämään tarpeetonta materiaalihankintaa ja turhia työvaiheita, mikä vähentää hukkaa rakennusprosessissa.

Tahtituotannossa pyritään myös vähentämään varastojen määrää ja pitämään ne mahdollisimman pieninä. Tämä johtuu siitä, että materiaalit toimitetaan tarpeen mukaan ja juuri oikeaan aikaan. Vähemmän varastoitavia materiaaleja vähentää hukkaa, kuten materiaalien vanhenemista, pilaantumista tai vahingoittumista.

Jokainen työvaihe tarkastetaan ja hyväksytään ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Tämä vähentää virheiden määrää ja siten myös korjaustarpeita, jotka voivat aiheuttaa hukkaa.

Tahtituotannossa eri osapuolet, kuten tilaaja, suunnittelijat, urakoitsijat ja aliurakoitsijat, tekevät tiivistä yhteistyötä ja kommunikoivat avoimesti keskenään. Tämä edistää parempaa tiedonkulua, mahdollistaa ongelmien nopean ratkaisun ja varmistaa, että tilaajan toiveet ja tarpeet otetaan huomioon rakennusprosessin eri vaiheissa.

Tahtituotanto auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan riskitekijöitä paremmin. Tarkka suunnittelu ja jatkuva seuranta mahdollistavat aikaisen havaitsemisen mahdollisiin ongelmiin ja niiden korjaamisen ennen kuin ne aiheuttavat suurempia vahinkoja tai viivästyksiä. Tämä vähentää riskiä ja epävarmuutta tilaajan näkökulmasta.

Tahtituotanto ja firan asuntorakentaminen

Firan tahtituotantoa hyödyntävä asuntorakentamisen konsepti mahdollistaa:

-5%/
-10%

Pienemmät kustannukset

15-30%

Nopeamman läpimenoajan

0,25

Laatuvirheiden määrä / asunto
(luovutushetkellä)

+62

Korkean asiakastyytyväisyyden (NPS)

Perinteinen aikataulu ja tahtituotanto vertailussa

Tahtiaikataulu

Firan konseptin mukainen

 • Otetaan vastuu työntekijöiden johtamisesta
 • Työn hinnoittelu €/h
 • Hankitaan itse kaikki materiaali
 • Kannetaan itse riski tekemisestä ja opitaan ongelmista
 • Konseptin kehittämisen hyödyt tulevat pääurakoitsijalle
 • Esivalmisteista saadaan hyödyt paremmin irti kun tarkastellaan kokonaisuutta
 • Yksittäisen asunnon täyttöaste 80-90%, läpimenoaika lyhyt (2-4 vk)
 • Työmaana tahtialue (maks. 2 kerrosta)
 • Tuotantosysteemi tasapainotetaan niin, että työntekijät ovat koko ajan yhdellä työmaalla
 • Arvoa lisäävä työ ja tukeva työ erotetaan toisistaan
 • Aikataulun tarkkuus tunti ja asunto

Lyhyempi läpimenoaika ja vähemmän keskeneräistä työtä

Perinteinen aikataulu

Perinteinen sisävaihe asuntorakentamisessa

 • Pilkotut urakat ja monia sopimusrajoja
 • Urakan hinnoittelu €/yksikkö
 • Iso osa materiaaleista hankitaan aliurakoitsijan kautta
 • Riskit myydään verkostolle
 • Konseptin kehityksen hyödyt valuu urakoitsijoille
 • Esivalmisteiden käyttö harvoin järkevää osaoptimoinnin vuoksi
 • Yksittäisen asunnon täyttöaste 10-15% ja läpimenoaika pitkä (15-20 vk)
 • Työmaana koko työmaa (kaikki kerrokset ja portaat)
 • Työntekijöillä usea työmaa samanaikaisesti käynnissä, jolloin työnjohto käyttää paljon aikaa resurssien varmistamiseen
 • Sama työntekijä tekee, hakee, odottaa jne.
 • Aikataulun tarkkuus viikko ja kerros

Pitkä läpimenoaika ja paljon keskeneräistä työtä

Toistettavuus ja tahti
on tuonut tuloksia

Tahtiaikajohtamisen taustalle tarvitaan kokonaisvaltainen systeemi

Firan asuntokirjasto on laaja tietopankki valmiita ratkaisuja arkkitehti-, rakenne- ja LVIS-suunnittelusta, ja se sisältää myös valmiita tuoteosakomponentteja.

Kehitämme asuntokirjastoa keräämällä systemaattisesti kaiken työmailtamme saatavan kokemuksen sellaiseen muotoon, että data on helposti hyödynnettävissä seuraaviin hankkeisiin. Asuntokirjaston laajan tietopankin avulla voimme hankekehitysvaiheessa tehdä nopeasti luonnokset uusista asuinrakennusprojekteista ja laskea hankkeen hinnan muutaman prosentin tarkkuudella. Tämä tuo asiakkaillemme tukea päätöksentekoon ja antaa kaikille realistisen kuvan hankkeen lopputuloksesta, suunnitelmineen ja kustannuksineen.

 

Asuntokirjasto on osa teollisen rakentamisen konseptia

Töiden aikataulutusten ja aikataulujohtamisen logiikkaa kehitetään jatkuvasti ja opit viedään aina eteenpäin seuraavalle työmaalle.

 

 

Jokaisessa vaiheessa riskejä hallitaan porttimallin avulla. Porttimallilla varmistetaan edellytykset siirtyä hankkeessa aina seuraavaan vaiheeseen.

Porttimalli

Digitaalisten työkalujen avulla muodostetaan yhteistä tilannekuvaa rakennushankkeiden etenemiseen. Ennakoitavuus paranee ja riskienhallinta helpottuu, kun prosessinomistaja ja tuotannon johto analysoivat yhteen tuotua dataa säännöllisesti. Näin potentiaaliset ongelmat – isot ja pienet – huomataan ajoissa ja ratkaisut etsitään yhdessä työmaiden kanssa. Tarvittaessa lisäresursseja saadaan ohjattua sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Lisäksi työmaat hyötyvät samojen toimintatapojen noudattamisesta sen sijaan, että jokainen yrittäisi ratkaista samat asiat erillään.

Case: Capella - tahtituotannon ensiaskeleet Firalla

Case: Capella – tahtituotannon ensiaskeleet Firalla

Helsingin Kalasatamaan nousi loppuvuodesta 2018 Capella- niminen kerrostalo, jonka rakentamisen aikana on työstettiin rakennusalan kipeimpiä kohtia; laatua, nopeutta, turvallisuutta ja kustannusten hallintaa digitaalisia työkaluja hyödyntämällä sekä alan perinteisiä toimintatapoja muuttamalla. Capellassa testattiin ensimmäistä kertaa tehdasmaista tahtiaikatuotantoa Firalla.

Tahtiaikatuotannon myötä Capellassa oli samanaikaisesti useampia aliurakoitsijoita, jolloin rakennusprosessi tehostui ja nopeutui sekä työntekijöiden vuorovaikutus lisääntyi.

Työmaalla päästiin tilanteeseen, jossa rakennuksen jokaisessa kerroksessa oli eri aliurakoitsija töissä. Aliurakoitsijoiden kohtaamisista syntyi yhteinen kulttuuri. Virheet saatiin paikannettua yhdessä ja korjattua heti, eivätkä ne päässeet monistumaan koko rakennukseen. Suuria korjaustöitä ei siis tarvittu, mikä näkyi aikataulussakin

Jyri Kauppinen, työpäällikkö, Fira asuntorakentaminen

Tahtiaikatuotanto vaikutti tehokkuuden lisäksi rakentamisen laatuun. Tahtiaikatuotannossa työtä johdetaan aidosti työmaalla, eikä työmaatoimistosta käsin. Muutoksen ansiosta päivän ongelmat tulivat ilmi nopeasti. Capellassa otettiin käyttöön Sitedrive, jonka avulla urakoitsijat pystyivät ilmoittamaan esteistä työmaalla reaaliaikaisesti, ja Fira sitoutui reagoimaan esteeseen kahdessa tunnissa. Toimintatavan ansiosta puutteet paikannettiin ja korjattiin jo ensimmäisten asuntojen ja työvaiheiden kohdalla, jolloin virhe ei monistunut koko urakkaan. Uudelleen tehtävän työn väheneminen vaikutti positiivisesti myös aikatauluihin. Lisäksi työmaasta tuli turvallisempi, sillä keskeneräisiä töitä oli vähemmän eikä työvälineitä ja ihmisiä tarvinnut jatkuvasti siirtää edestakaisin.

Capellassa opittiin paljon tahtiaikatuotannon organisoinnista. Tahtiaika ohjasi miettimään tarkemmin jokaista vaihetta ja suunnittelemaan niiden järjestystä ja aikataulua. Intensiivinen keskustelu aliurakoitsijoiden kanssa loi myös uudenlaista tapaa tehdä aikataulutusta paremmin. Huomattiin, että esimerkiksi lattialaatoituksia ei kannata teettää putkessa, vaan väliin on hyvä laittaa seinälaatoitusta, jotta työntekijät jaksavat paremmin.

Capellassa huomattiin, että tahtiaikatuotannon myötä työmaalla tarvitaan myös johtamisen muutosta. Tänä päivänä Firan työmailla tekijöiden kanssa käydään joka aamu läpi edellisen päivän tapahtumat, ongelmat ja niiden ratkaisut sekä tavoitteet tulevalle päivälle. Tavoitteenamme on siirtyä pysyvästi päivittäisjohtamisen avulla sujuvampaan työntekoon, perinteisen viikkojohtamisen sijaan.

Kerrostalo Postipuistoon ennätysajassa

Läpimenoaika entistä lyhyemmäksi – Postipuistoon nousee yhdeksän kuukauden kerrostalo

Fira on tehnyt määrätietoisesti kehitystyötä asuntorakentamisen läpivirtauksen parantamiseksi. Vuosittainen viiden prosentin parannus rakentamisen läpimenoajassa jatkuu edelleen. Vuonna 2023 sisätehtaan rinnalle otettiin käyttöön runkotehdas tehostamaan runkovaiheen läpivirtausta.

Fira aloitti kesällä 2023 rakentamaan Helsingin Pohjois-Pasilan Postipuistoon toista kortteliaan. Ensimmäisenä talona Postiaukiolle nousee TA-yhtiöille rakentuva As Oy Rullakkotori, jossa läpivirtausta on saatu kehitettyä niin, että kahdeksankerroksinen 61 asunnon talo rakennetaan valmiiksi yhdeksässä kuukaudessa.

Fira rakentaa TA-Yhtymälle seitsemänkerroksisen asuinkerrostalon Postipuistoon

Case Opaalikuja - Suomen parasta tahtituontoa rakentamassa

suomen parasta tahtituotantoa

Case: eQ – Suomen parasta tahtituotantoa

Firan ja eQ:n hanketta Vantaan Kivistön Opaalikujalla on tituleerattu ”Suomen parhaaksi tahtiaikatyömaaksi”, eikä suotta.

Kivistön kohteessa sisätilojen rakentamisessa otetaan käyttöön entistä pienempiin alueisiin jaoteltu tahtituotantomalli, jonka avulla tähdätään jopa 30 prosenttia nopeampaan läpimenoaikaan.

On hankkeen kaikkien osapuolten etu, että tehdään kerralla valmista.

Juho Koskinen, kiinteistökehityspäällikkö, eQ

eQ:n kiinteistökehityspäällikkö Juho Koskisen mukaan tahtituotanto mahdollistaa monia merkittäviä etuja hankkeen tilaajalle. 

”Kohde valmistuu huomattavasti nopeammin kuin alkuperäisessä aikataulussa, joka on meidän mielestämme hyvä asia. Tahtituotannossa rakentaminen on jo lähtökohtaisesti suunniteltu hyvin, jonka myötä asiat myös toteutuvat suunnitellusti. Tasalaatuinen tuote toteutuu suunnitelmallisuuden myötä erinomaisesti, tehdään kerralla valmista mikä on tietysti monessa suhteessa hyvä asia.” 

Tahtituotannon asiakashyödyt pähkinänkuoressa

 • Tekeminen on tarkkaan suunniteltua ja toisteista, mikä näkyy rakentamisen laadussa tasalaatuisuutena.
 • Suunnitelmallisuus mahdollistaa hyvän aikataulunhallinnan.
 • Kerralla valmiiksi tekeminen vähentää asunnoissa rakentamisen aikana tapahtuvia vahinkoja (kuten esim. kolhut kaappien oviin ja seiniin), koska kukin asunto on lyhyemmän aikaa aktiivisten rakentamistoimien kohteena.
 • Aikainen valmis pinta ja toisteisuus mahdollistavat sen, että mahdollisista näkemyseroista päästään keskustelemaan aikaisessa vaiheessa. Kivistön kohteessa ei tosin suuria näkemyseroja ole ollut.
 • Suuressa kohteessa päästään jo aikaisessa vaiheessa tarkastamaan valmis asunto.
 • On hyvissä ajoin valmista tilaa esiteltäväksi asiakkaille.
 • Voidaan markkinoida kohdetta aidoilla valokuvilla kohteesta jo hyvissä ajoin.

Firan tahtituotanto mediassa

Kerrostalo talo pystyyn yhdeksässä kuukaudessa teollisen rakentamisen avulla

Rakennuslehti julkaisi loppuvuodesta 2023 laajan artikkelin Firan Postiaukion hankkeesta, jossa läpimenoaika on puristettu minimiin.

Fira pyrkii lyhentämään kerrostalon rakentamisen läpimenoaikaa systemaattisella lähestymistavallaan. Yritys korostaa aikataulun merkitystä rakennusalalla ja pyrkii muuttamaan rakentamisen perinteisestä nikkaroinnista teolliseksi toiminnaksi. Tavoitteena on puristaa rakentamisen aikatauluja, parantaa laatua ja asiakastyytyväisyyttä sekä alentaa kustannuksia.

Mallimme ei perustu mihinkään yhteen kikkaan, vaan siihen, että koko rakentamisen ketju ajatellaan uusiksi. Läpimenoaikojen lyhentämistä on Firalla kehitetty kuusi vuotta ja sillä on saatu keskimäärin viisi prosenttia parempi läpimenoaika koko hankekannasta, ei vain yksittäisistä projekteista.

Topi Laine, Firan asuntorakentamisen johtaja

Tahtituotanto korjausrakentamisessa

Tahtituotannon hyödyt taloyhtiöiden korjaushankkeissa

Tahtituotannon hyödyt taloyhtiöiden korjaushankkeissa

Tuotantojunan kyydissä läpimenoaika puolittuu

Firan asuntokorjaus- ja putkiremonttilinjassa työt etenevät tuotantojunissa. Hankkeiden valmistumisaika on näin saatu lähes puolitettua verrattuna perinteiseen työskentelytapaan. Junat ovat nostaneet niin tuottavuutta kuin asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttäkin.

Tuotantojunatyöskentely on sitä, että tarkkaan suunnitellut ja aikataulutetut työvaiheet seuraavat toisiaan peräperää kuin junan vaunut, ja sama henkilöstö jatkaa huoneistosta ja kohteesta toiseen sujuvasti ikään kuin tasatahtiin etenevä juna. Näin huoneiston valmistumisaika lyhenee perinteisestä noin 12 viikosta 6–8 viikkoon. Lisäksi materiaalihukka vähenee, kun ylijäämät saadaan siirrettyä suoraan seuraavaan kohteeseen.

Lyhyempi rakennusaika tarkoittaa myös, että taloyhtiön asukas pääsee muuttamaan uuteen asuntoon nopeammin ja vähentää esimerkiksi väliaikaisen asumisen kustannuksia.

”Tuotantojunatyöskentely sopii parhaiten melko isoihin, vähintään 50 asunnon hankkeisiin. Firan ensimmäinen Tuotantojuna 1 aloitti vuonna 2013, ja vuodesta 2016 alkaen olemme tehneet kaikki putkiremontit tuotantojunamallilla. Tällä hetkellä meillä puksuttaa eteenpäin neljä junaa”, kertoo Firan asuntokorjauksista ja putkiremonteista vastaava johtaja Sami Kokkonen.

Tuotantojuna 4:n viimeisin putkiremontti 71:een huoneistoon Kallion Kirstinkadulla  valmistui kesäkuussa 2021 kuukauden etuajassa. Sieltä juna jatkoi Maunulan Suursuontielle, missä on työn alla 80 huoneistoa.

”Meille on tärkeää, että kaikki hankkeessa työskentelevät tuntevat olevansa osa Firan tiimiä riippumatta siitä, ovatko he Firan vai aliurakoitsijan palkkalistoilla. Junamalli edesauttaa tätä ja näkyy aliurakoitsijoiden sitoutumisena: meillä noin 90 prosenttia projektin henkilöstöstä on jatkanut seuraavalle työmaalle, kun erikseen kilpailutetuissa hankkeissa jatkaneiden osuus on ollut marginaalinen”, Kokkonen kertoo.

Myös asiakkaat ovat olleet Kokkosen mukaan erittäin tyytyväisiä Firan toimintatapaan. Tuotantojuna on osoittautunut erinomaiseksi konseptiksi, jolla on saatu nostettua merkittävästi niin tuottavuutta kuin asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttäkin.

Vakiointi tukee läpivirtausta

Taloyhtiön putkiremontti tehostuu entisestään hyödyntämällä vakioituja teknisiä ratkaisuja. Fira Ketterä Vakio on kustannustehokkaampi vaihtoehto toteuttaa putkiremontti jossa käytetään yleisesti parhaaksi havaittuja ratkaisuja. Tällöin työn tehokkuus kasvaa, virheet vähentyvät ja käytettävät materiaalit ja tarvikkeet pystytään hankkimaan edullisemmin. Ja tässä tapauksessa edulliset materiaalit tarkoittavat hyvälaatuisia ja kustannustehokkaita tuotteita myös huollon ja ylläpidon kannalta.

Ketterä Vakioon mukaan otetut tuotteet ja materiaalit ovat yleisesti käytettyjä ja hyväksi havaittuja kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja. Olemme keskittäneet hankinnan valituille yhteistyökumppaneille ja hyödynnämme tarkoin suunniteltua asennuskokonaisuuksien esivalmistusta, mikä entisestään tehostaa projektin toteutusta, vähentää virheitä ja parantaa laatua. 

Tyypillisesti perinteisen putkiremontin asuntokohtainen haitta-aika on kohteesta riippuen 6-12 viikkoa. Kun usein remontin keskellä ei voi asua, niin remontin haitta konkretisoituu asukkaalle sijaisasumisena. Ketterä Vakiossa suunnittelemme ja aikataulutamme putkiremontin työt huomattavasti tarkemmin kuin tavallisessa projektissa, jolloin voimme minimoida yllätykset ja viivästykset, mikä näkyy asukkaalle lyhyempänä evakkoaikana sekä parempana laatuna kun virheiden määrä vähentyy.

keskustellaan lisää teollisesta rakentamisesta

Haluatko vaihtaa muutaman sanan teollisesta rakentamisesta ja tahtituotannosta?

Sitoumuksetta tottakai – Jätä meille yhteystietosi ja niin olemme sinuun pian yhteydessä.