Blogi

25. toukokuuta 2018

Toimitilarakentamisessa suunnitellaan tarkoitus edellä

Rakennusten lopullinen käyttötarkoitus vaikuttaa paljon suunnittelun lähtökohtiin. Logistiikka-, teollisuus- ja tuotantotiloja rakentaessa on tärkeää, että tila toimii tuotannon prosessin kannalta.
toimitilarakentamisessa suunnitellaan tarkoitus edellä

Fira rakentaa monenlaisia toimitiloja, isoista kohteista pieniin. Vuosien varrella olemme rakentaneet muun muassa pysäköintirakennuksia, logistiikkatiloja, teollisuus- ja tuotantotiloja sekä toimistotiloja. Firan laajaan toimitilarakentamisen skaalaan mahtuu niin vahvaan insinööriosaamiseen perustuvia ratkaisuja kuin käyttäjän tarpeisiin perustuvia projekteja.

Rakennusten lopullinen käyttötarkoitus vaikuttaa paljon suunnittelun lähtökohtiin. Logistiikka-, teollisuus- ja tuotantotiloja rakentaessa on tärkeää, että tila toimii tuotannon prosessin kannalta. Tehtaassa pitää pystyä valmistamaan tuotetta mahdollisimman sujuvasti ja turvallisesti. Pysäköintirakennusten suunnittelussa otetaan huomioon käytettävyys ja laatu, esimerkiksi se, että pysäköinti on sujuvaa. Toimistotilaa suunnitellessa otetaan huomioon toimiston käyttäjien toiveet ja tarvittavat toiminnallisuudet.

Toimitilarakentamista suunnitelmallisuus ja kustannustehokkuus edellä

Kuten kaikessa rakentamisessa, kustannukset ovat toimitilarakentamisenkin suurimpia huolenaiheita. Suurissa hankkeissa liikkuu suuria rahoja. On siis mietittävä ja laskettava tarkkaan, kuinka rahat saadaan riittämään ja miten ratkaisusta saadaan mahdollisimman kustannustehokas.

Tarkan suunnittelun ja Firalta omasta takaa löytyvän vahvan rakennesuunnitteluosaamisen myötä hanketta viedään jo aikaisessa vaiheessa kustannustasoiltaan haluttuun suuntaan. Turhaan tekemiseen ei polteta rahaa. Olemme hioneet prosessiamme niin, että turhia kustannuksia karsitaan pois laadusta tinkimättä.

Toinen rakennushankkeissa huolettava asia on kiire ja aikataulujen venyminen. Aikataulussa pysyminen on kuitenkin mahdollista, kun toiminta on hyvin suunniteltua ja johdettua.

Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota nimenomaan rakennusprojektien johtamiseen. Hyvän projektijohtamisen avulla varmistamme, että aikataulussa pysytään heti alusta alkaen.

Usein kiire alkaa jo urakkatarjousvaiheessa. Hankekehitysmallimme mahdollistaa hintojen saamisen nopeasti ja pystymme nopeasti vastaamaan urakkatarjouspyyntöihin.

Vaihtoehdoille yhteinen hintalappu

Yhdessä tekeminen on meille tärkeää ja kuuntelemme hankkeen jokaista osapuolta. Valmis tila on tehty kuitenkin aina käyttäjää varten, ja sen vuoksi on erityisen tärkeää kuunnella tulevaa tilaa käyttävien ihmisten toiveita ja tarpeita. Mikä heitä ja heidän työtään helpottaisi?

Asiakaslähtöinen toimintamallimme onkin kerännyt paljon kiitosta sekä tilaajilta että tilan käyttäjiltä. Yhteisten keskustelujen pohjalta syntyy parhaiten käsitys siitä, mitä valmiilta tilalta toivotaan. Keskustelujen pohjalta Firan ammattilaiset laskevat toiveille hinnat, joiden perusteella päätöksenteko helpottuu.

Kun toiveilla on hintalappu, voidaan yhdessä miettiä, mikä tilan kannalta on tärkeintä ja mitä kannattaa lähteä toteuttamaan.

Jaa artikkeli

Haluatko vaihtaa muutaman sanan hankkeestasi?

Sitoumuksetta tottakai

Henri Mämmi

Henri Mämmi

Johtaja | Toimitilarakentaminen

+358 50 346 9076 henri.mammi@fira.fi