Tiedote

30. kesäkuuta 2021

Vantaan Energia, Sweco ja Fira toteuttavat jätteenkäsittelylaitoksen allianssimallilla

Vantaan Energia, Sweco ja Fira ovat allekirjoittaneet projektiallianssisopimuksen kierrätykseen kelpaamattomia jätteitä käsittelevän jätteenkäsittelylaitoksen toteuttamisesta. Sopimus koskee allianssin kehitysvaihetta. Tavoitteena on siirtyä toteutusvaiheeseen vuoden 2022 alussa.

Vantaan Energia on valinnut Swecon ja Firan jätteenkäsittelylaitos-hankkeen allianssikumppaneiksi. Allianssissa yhteystyökumppanit vastaavat yhdessä hankkeen etenemisestä sekä jakavat riskit ja hyödyt. Projektiallianssin avulla Vantaan Energian teettämää esisuunnitelma-aineistoa kehitetään ja jalostetaan, jotta se vielä nykyistäkin paremmin tukee hankkeen tavoitteita.

”Joustavalla allianssimallilla toteutettava jätteenkäsittelylaitos täydentää erinomaisesti materiaalikierrätykseen kelpaamattoman jätteen käsittelypalvelujamme ja olemme todella tyytyväisiä, että olemme saaneet vaativan hankkeen suunnittelu- ja toteutuskumppaneiksi kokeneet kiertotalouden energiaratkaisujen ja rakentamisen ammattilaiset Swecon ja Firan”, kertoo Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

Uusi jätteenkäsittelylaitos rakennetaan Vantaan Energian voimalaitosalueelle Porvoonväylän ja Kehä III:n liittymän koillispuolelle. Jätteenkäsittelylaitoksessa käsitellään kotitalouksien ja teollisuuden tavallisimpia vaarallisiksi luokiteltuja jätteitä, ja syntyvä lämpöenergia hyödynnetään energiantuotantoon. Laitoksen suunniteltu vuotuinen jätteenkäsittelymäärä on noin 30 000–45 000 tonnia ja pinta-ala noin 9 000 m2.

Hankkeen esisuunnittelu aloitettiin keväällä 2020. Allianssihanke käynnistetään kehitysvaiheella elokuussa 2021, ja se kestää noin puoli vuotta. Tavoitteena on siirtyä toteutusvaiheeseen vuoden 2022 alussa. Laitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2024.

Swecolla ja Firalla on vuosien ja lukuisten projektien kokemus energiateollisuuden ja kiertotalouden hankkeista, ja osapuolet ovat jo aiemmin toteuttaneet vastaavia hankkeita onnistuneesti yhdessä.

”On todella hienoa, että Swecolla oli mahdollisuus olla mukana edistämässä teollisen allianssimallin tuomista tähän projektiin. Allianssitiimi toimii yhdessä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi ja uskomme, että se on tulevaisuuden tapa toimia myös yksityisissä hankkeissa. Kestävästi, tehokkaasti, turvallisesti ja yhdessä – se on tätä päivää”, Erik Skogström, Swecon teollisuustoimialan johtaja sanoo.

”Firan voima on yhdessä tekemisessä, innovatiivisuudessa ja kyvyssä tuottaa tehokkaita ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin. On todella innostavaa, että valittu toteutusmuoto mahdollistaa tämän voiman valjastamisen täysimääräisesti hankkeen parhaaksi”, toteaa Firan liike- ja toimitilarakentamisen linjan Head of Project Development Tuomas Lankinen.

Lisätietoja:

Jukka Toivonen, toimitusjohtaja, Vantaan Energia Oy, puh. 050 4536729, jukka.toivonen@vantaanenergia.fi

Erik Skogström, teollisuustoimialan johtaja, Sweco, puh. 040 0828 912, erik.skogstrom@sweco.fi

Tuomas Lankinen, Head of Project Development, Fira Oy, puh. 044 3786 454, tuomas.lankinen@fira.fi

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Tuomas Lankinen

Kategoriavastaava, hankekehitys | Toimitilarakentaminen

+358 44 378 6454 tuomas.lankinen@fira.fi