Uutinen

19. tammikuuta 2018

Uusi liike- ja asuinkerrostalo Tapiolaan

Merimieseläkekassa rakennuttaa allianssimallilla uudisrakennuksen purettavan KOy Raitinkartano – kiinteistön tilalle aivan Tapiolan ydinkeskustaan.
Raitinkartano - Espoon Tapiola

Merimieseläkekassa rakennuttaa allianssimallilla uudisrakennuksen purettavan KOy Raitinkartano – kiinteistön tilalle aivan Tapiolan ydinkeskustaan. Nykyisen rakennuksen purkutyöt käynnistyvät tammikuussa 2018. Pääurakoitsijana allianssissa toimii Fira Oy. Uudisrakennus valmistuu kokonaisuudessaan 2021.

Espoon Tapiolassa sijaitseva toimistorakennus KOy Raitinkartano korvautuu uudisrakennuksella osana Tapiolan keskustan kehittämistä. Kiinteistö sijaitsee aivan metroaseman yläpuolella ja sen alimpiin kerroksiin tulee Ainoa-kauppakeskukseen yhteydessä olevaa liiketilaa. Kaupallisten tilojen yläpuolelle rakennetaan 7 kerrokseen asuntoja, joista aukeaa upeat näkymät moneen suuntaan vehreässä Tapiolassa.

Hanke käynnistyy vanhan rakennuksen vaativilla purkutöillä tammikuusta 2018 alkaen. Purettava alue rajataan ja koko purkutyön aikana huolehditaan läheisyydessä liikkuvien henkilöiden opastuksesta ja turvallisuudesta.  Koko toteutussuunnitelma on valmistunut allianssin eri osapuolten asiantuntevalla yhteistyöllä. Suunnittelutyö on käynnistynyt vuonna 2016.

Merimieseläkekassa otti uudisrakennushankkeissaan 2014 kokeiltavaksi ns. allianssiurakkamuodon. Yksi asuinrakennushanke Helsingissä on valmistunut noin vuosi sitten ja Turussa mallia on toteutettu Harppuunakorttelin rakennushankkeessa jo pari vuotta.

”Kokemukset ovat olleet rohkaisevia, jopa innostavia ja tuloksellisia. Hankkeen ”jalkauttaminen” tosin vaatii alkuun ponnisteluja uusien toimintatapojen omaksumiseksi ja kaikkien osallisten rohkaisemiseksi löytämään yhdessä hyviä ratkaisuja. Hankkeisiin osallistuneet suunnittelijat ja muut asiantuntijat ovat kuitenkin melko nopeasti omaksuneet uudet toimintatavat. Allianssimalli vaatii onnistuakseen osallisilta ammattitaidon ja rohkeuden lisäksi keskimääräistä lujempaa työskentelymoraalia ja luotettavia lupauksia. Tällä hetkellä ei ole näkyvissä painavia syitä palata ns. perinteiseen toimintatapaan”, toteaa Merimieseläkekassan projektipäällikkö Matti Jokinen.

KOy Raitinkartanon purkutöiden ja uudisrakentamisen allianssin osapuolia ovat Arkkitehtitoimisto HKP Oy, Fira Oy, Granlund Oy ja Sweco Rakennetekniikka Oy. Allianssin osalliset vastaavat yhteisesti siitä, että hanke etenee tilaajan eli Merimieseläkekassan ja osallisten yhteisesti sopimalla tavalla.

”Raitinkartano on merkittävä hanke niin Tapiolalle kuin sen toteuttajillekin. Firalle tämä on tähänastisen historian suurin hanke. On hienoa päästä mukaan toteuttamaan uutta Tapiolaa ja elämää sen alueelle. Olemme tehneet yhteistyötä Merimieseläkekassan kanssa useassa hankkeessa. On hienoa havaita, että he ovat ottaneet allianssimallin vahvasti käyttöönsä. Hankkeen toteuttaminen allianssimallilla edistää merkittävästi osapuolten yhteistä sitoutumista hankkeeseen ja sen tavoitteisiin. Yhteinen ymmärrys, toisten arvostaminen ja tahto mennä samaan suuntaan ovat perusta osapuolten väliselle luottamukselle ja yhteiselle onnistumiselle, tätä mentaliteettia tarvitsemme alalle”, toteaa Firan hankekehitysjohtaja Lauri Kaunisvirta.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Matti Jokinen
Merimieseläkekassa
puh. 0500 500 828

Hankekehitysjohtaja Lauri Kaunisvirta
Fira Oy
puh. 044 564 4872

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Lauri Kaunisvirta

Johtaja | Asiakkuudet ja myynti

+358 44 564 4872 lauri.kaunisvirta@fira.fi