Blogi

15. joulukuuta 2020

Turvallisesti töistä kotiin

Hyppää mukaan Firan turvallisuuskokoukseen, jossa käydään läpi Firan ja rakennusalan kannalta olennaisia turvallisuuteen liittyviä asioita.
Turvallisesti töistä kotiin

Marraskuisena aamuna Koskelantien työmaatoimistolle kokoontuu väkeä. Muutama heittää keskenään huulta ja vaihtaa kuulumisia, yksi tuo pöytään kahvia ja muuta syötävää ja osa valmistautuu kohta alkavaa kokousta varten. Kyseessä on kuukausittainen turvallisuuskokous, jossa käydään läpi Firan ja rakennusalan kannalta olennaisia turvallisuuteen liittyviä asioita. Tiimi on läpileikkaus Firan eri liiketoiminnoista ja turvallisuustiimin edustajat valitaan aina vuodeksi kerrallaan. 

Turvallisuuspäällikkö ja turvallisuustiimin puheenjohtaja Jari Pulkkinen avaa keskustelun käymällä läpi kokouksen agendan. Kuukausittaisen kokouksen sijainti vaihtelee aina työmaiden välillä, ja tällä kertaa sijainniksi valikoitui Koskelan Lehmus, johon valmistuu Helsingin ensimmäinen asumisosuuskuntatalo heinäkuussa 2021. Ajalle tyypillisesti kaikilla osallistujilla on kasvomaski ja etäisyyksistä huolehditaan. Osa tiimiläisistä osallistuu kokoukseen virtuaalisesti, jotta rajoituksista pystytään pitämään huolta.

Turvallisuuden rakentajat

Jaakko Siira (vasen alareuna), Antti Nieminen, Jari Pulkkinen ja Mikko Råglund

Moni tiimin jäsenistä on ollut tekemisissä rakennusalalla jo vuosia. Hankintainsinööri Harri Täckenström kertoo omien rakennusalan kokemustensa kumpuavan jo lapsuudesta saakka. ”Vuosien aikana on tullut nähtyä ja koettua raksaa laajasti eri tehtävien merkeissä”, Harri kertoo. Myös kirvesmies Markus Nyholmille rakennusala on tullut vuosien varrella tutuksi. Markus kertoo aloittaneensa rakennusalalla 14 vuotta sitten, joista 6 vuotta hän on työskennellyt Firalla.

Kysyttäessä tiimiläisiltä, mitkä asiat nähdään tärkeimmiksi turvallisuuden kannalta, nousee esiin tärkeitä teemoja. Alkavalle toimikaudelle valittu palveluinsinööri Seija Pramila nostaa esille ohjeistusten tärkeyden. ”On tärkeää, että ohjeistuksia tarkastellaan säännöllisesti ja että ne kattavat kaikki työtehtävät. Meidän kaikkien tulee noudattaa yhteisiä ohjeistuksia – näin ennaltaehkäisemme vaaratilanteet ja tuemme työkykyä”, Seija summaa. Harri korostaa huolellisuutta ja toisten huomioimista – ”jokaisen tulee huomioida sekä oma että toisten turvallisuus. Positiivinen ajattelu ja asenne auttavat huomioimaan riskipaikkoja ja -tehtäviä.”   

Pitkän linjan rakennusalan ammattilainen, vastaava mestari Jaakko Siira kiteyttää hyvin turvallisuuden päätavoitteen – työpäivän päätteeksi pitää päästä terveenä kotiin.  

Systemaattista kehittämistä

Käännetään katseet kohti seuraavaa vuotta. Jari kehottaa tiimiä pohtimaan vähintään kolmea turvallisuuden kannalta tärkeää asiaa, joihin tulisi vuonna 2021 kiinnittää erityistä huomiota. Aikaa annetaan muutama minuutti ja ajatukset tulee kirjata post-it -lapuille. Kokoushuone hiljenee välittömästi ja ainoastaan kynän raaputus lappuja vasten kuuluu.  

Tulevan vuoden valmistelua turvallisuuden näkökulmasta.

Hetken kuluttua tiimi on kirjannut ajatuksensa lapuille ja ajatustenvaihto alkaa. Keskustelu on lennokasta. On selvää, että turvallisuusasiat kiinnostavat aidosti ja Firan turvallisuusasioita halutaan kehittää. Keskustelussa nousevat teemat heijastelevat lainsäädäntöä ja sen muutoksia, koronalinjauksia ja kokemuksien kautta nousseita huomioita. Erityisesti koulutuksen ja perehdyttämisen tärkeyttä painotetaan. Vaikka Fira panostaakin näihin asioihin, tiimissä nähdään, että systemaattinen turvallisuuden kehitys ja toiminta vie turvallisuutta eteenpäin. 

Markus kertoo, että välinpitämättömyys on suurin turvallisuusriski rakennusalalla. Vastaava mestari Antti Nieminen yhtyy näkemykseen ja kertoo, että oma asenne rooliin katsomatta on tärkeintä. Hän korostaa aidon välittämisen ja yhteistyön tärkeyttä. Jo yli 20 vuotta kestäneellä urallaan Antti on nähnyt rakennusalan kehittyvän ja asenteiden muuttuvan parempaan suuntaan. 

Turvallisuusasiat ovatkin aivan meidän tekemisemme ytimessä. Turvallisuus nähdään edellytyksenä liiketoiminnan jatkuvuudelle. Läpinäkyvällä raportoinnilla, koulutuksilla ja johtamisella pyrimme parantamaan rakennusalan turvallisuutta. Tässä on onnistuttu vuonna 2020 erityisen hyvin, sillä Firan tapaturmataajuus on pienentynyt edellisvuoteen verrattuna ja olemme hyvin lähellä sitä, että alitamme tavoitteemme, joka on alle 10.  

Avoimuus vahvistaa

Kokouksessa keskustellaan myös siitä, kuinka tiedon tulee olla kaikille nähtävillä. Tieto lisää turvallisuutta. Firalla uskotaan tiedolla johtamisen lisäävän läpinäkyvyyttä ja luottamusta ja tällä tavalla parantavan kaikkien osapuolien onnistuminen omassa tehtävässään. 

Me emme koskaan osoita sormella eikä koskaan syytetä ketään. Me menemme tutkimaan, että mitä on käynyt, ja opimme siitä.

Työnjohtaja ja työsuojelupäällikkö Karri Leino on 15 vuotta kestäneellä rakennusalan urallaan huomannut, että turvallisuusasioissa tärkeintä onkin juuri viestiä avoimesti turvallisuuteen liittyvistä uudistuksista ja muutoksista niin työmaille kuin myös muille tahoille. Tärkeistä asioista tulee viestiä hyvässä hengessä ja vaikeistakin asioista pitää pystyä keskustelemaan matalalla kynnyksellä.  

”Meillä täytyy olla sellainen kulttuuri, että kukaan ei koe ongelmaksi, että näin kävi. Sama koskee tapaturmia. Me emme koskaan osoita sormella eikä koskaan syytetä ketään. Me menemme tutkimaan, että mitä on käynyt, ja opimme siitä,” kiteyttää Jari tiimin ajatuksia. 

Keskustelua voisi jatkaa loputtomiin, sillä turvallisuuteen liittyvät teemat ovat niin monisyisiä, ettei yhdellä istunnolla ole mahdollista käydä kattavasti kaikkia asioita läpi. Nyt 2 tuntia myöhemmin, Jari kiittää osallistujia ja päättää kokouksen. Nähdään taas pian.  

Firan turvallisuustiimin jäsenet

Jari Pulkkinen, Harri Täckenström, Markus Nyholm, Tuomas Palmu, Seija Pramila, Teemu Latva, Antti Nieminen, Mikko Råglund, Jaakko Siira, Karri Leino

Jaa artikkeli