Blogi

10. heinäkuuta 2018

Tavoitteena kustannuslaskelma 15 minuutissa

Firalla ratkaisukehitys- ja laskentatiimi ovat sulautuneet käytännössä yhdeksi tiimiksi. Asiantuntijat ovat mukana hankkeessa yhteistyöstöstä, eli Verstaasta, alkaen. Kohde mallinnetaan ja tarvittavat ennakkokyselyt tehdään kustannuslaskelmaa varten.
kustannuslaskelma

Firalla alustava rakennushankkeen kustannuslaskelma saadaan laskettua nopeasti työviikon aikana. Tavoitteena on kuitenkin hyödyntää teknologiaa koko ajan enemmän ja automatisoida toimintoja, jotta kustannuslaskelman saisi laskettua jopa 15 minuutissa.

Kaikki lähtee liikkeelle alkutiedoista. Kohteissa, joissa tiedossa on vain tontti tai aie rakennuksen modernisoinnista, tehdään tunnuslukupohjainen budjettihinnoittelu, perustuen lukuihin, jotka on syötetty RIB iTwo -ohjelmaan. Lukujen avulla vähäisilläkin alkutiedoilla pystytään laskemaan kohteelle alustava kustannuslaskelma.

Liikkeelle päästään, kun kohteesta on laajuustiedot = kokoluokka, tontti- ja kaavatiedot. Alussa päästään siis hahmottelemaan projektia jo kokonaiskuutioiden ja -neliöiden sekä tilojen jakauman suhteen että tonttitietojen avulla.

Hinnoittelutietoa tarkennetaan hankkeen edetessä. Ajantasaisesta master datasta luvut päivittyvät koko kustannuslaskelmaan.

Työmaalta kerättyä tietoa käytetään rakennushankkeen kustannuslaskelmassa

Urakkasopimuksen allekirjoituksen aikaan laskennan pääasialliset tehtävät on hoidettu. Projektin siirtyessä suunnittelupöydältä tuotantoon, siirtyy laskennan rooli enemmän hanketta tukevaan toimintoon.

Asiantuntijat ovat työmaan tukena, vastaavat kysymyksiin ja selventävät mistä mikäkin kustannuskokonaisuus koostuu. Hankkeen aikana oppeja kerätään koko ajan talteen, jolloin kehitystä tapahtuu jatkuvasti.

Firalla työmaiden oppeja on kerätty jo useampi vuosi ja niiden pohjalta on kehitetty master dataa, jotta alussa laskettava kustannuslaskelma olisi jo mahdollisimman tarkka. Hyödynnämme master dataa niin asuntorakentamisessa, liike- ja toimitilarakentamisessa kuin korjausrakentamisessakin.

Laskenta mukaan heti hankkeen suunnittelun alkaessa

Firalla ratkaisukehitys- ja laskentatiimi ovat sulautuneet käytännössä yhdeksi tiimiksi. Asiantuntijat ovat mukana hankkeessa yhteistyöstöstä, eli Verstaasta, alkaen. Kohde mallinnetaan ja tarvittavat ennakkokyselyt tehdään kustannuslaskelmaa varten. Mallista tehdään IFC-tiedosto, josta saadaan määrätiedot RIB iTwo ohjelmaan, joiden avulla kustannuslaskelma saadaan nopeasti laskettua.

Kun projektiin päästään mukaan alkuvaiheessa, pystytään ratkaisuja miettimään paremmin. Kun lukkoon lyötyjä suunnitelmia ei vielä ole, pystytään hanketta viemään alusta alkaen siihen suuntaan, mihin tavoite on yhdessä asetettu. Näin pystytään tarjoamaan toimivia ja kustannustehokkaita ratkaisuja asiakkaalle.

Elinkaariajatteluun lisää panostusta

Rakennuksen elinkaarta huomioidaan suhteellisen vähän tämän päivän rakentamisessa, vaikka suurimmat kustannukset konkretisoituvat rakennuksen käytön ajalta. Hyvin suunniteltu ja oikeissa paikoissa tehdyt panostukset sekä säästöt näkyvät lopputuloksessa, talon käytettävyydessä ja kuluissa. Alun panostukset maksavat itsensä takaisin hankkeen edetessä, viimeistään käytön aikana.

Runkoon on syytä panostaa ja miettiä ratkaisut kohteeseen sopiviksi, näin elinkaariajattelun toteuttamiseen pystytään siirtämään painoa myös budjettia luodessa. Tässä kohden ratkaisukehityksen ja laskennan tiimit auttavat suunnitelmien selkiyttämisessä parhaiten.

Lataa rakennuttajan opas Lataa rakennuttajan opas

Menesty rakennushankkeessasi

Kokemustietoa rakennuttajille, suunnittelijoille ja rakentajille

Jaa artikkeli

Kysy lisätietoja

Antti Immonen

Laskentapäällikkö

+358 400 537 010