Blogi

24. elokuuta 2018

Modulaarinen rakentaminen nyt ja tulevaisuudessa

Modulaarinen rakentaminen mahdollistaa tulevaisuudessa asunnon muokkaamisen asukkaan elämäntilanteeseen sopivaksi.
Modulaarinen rakentaminen

70-luvun elementtikylpyhuoneista on tultu kauas nykyaikaisessa moduulirakentamisessa. Mallikirjastoja luodaan Suomessakin kovaa vauhtia yhteistyössä eri rakennusalan toimijoiden kanssa ja tulevaisuudessa modulaarinen rakentaminen mahdollistaa asunnon muokkaamisen elämäntilanteeseen sopivaksi.

Modulaarista rakentamista hyödynnetään jo suunnittelussa. Enää ei mennä tuotanto ja rakentaminen edellä, jossa haetaan tehokkuutta ja aikatauluhyötyä, vaan uusissa kohteissa hyödynnetään toimivia ja hyväksi havaittuja suunnitteluratkaisuja. Samalla asiakkaan tarpeisiin räätälöidään uniikki ja joustava rakennusratkaisu, jossa tuotevaihtoehdot ovat modulaarisia.

”Laadullisesti ratkaisut ovat parempia ja modulaarisessa rakentamisessa pystytään hyödyntämään esimerkiksi uusia materiaaleja, joita ei työmaalla pystyttäisi hyödyntämään, kuten kokonaisia seinä-lattia-katto -komponentteja, joissa ei ole saumoja”, kertoo Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitoksen apulaisprofessori Antti Peltokorpi työhuoneessaan.

Modulaarisessa rakentamisessa ei tarvitse siis matkia enää työmaaprosesseja, vaan asioita voidaan tehdä tehtaassa uudella tavalla. Esimerkiksi älyn ja muotoilun yhdistäminen moduuleihin muodostaa käyttäjälleen vau-efektin. Uudet hissit mittaavat jo paljon erilaisia asioita, mutta rakennukset eivät vielä tee sitä samalla mittakaavalla. Internet of Things on kuitenkin tulossa kovaa vauhtia.

Työturvallisuus ja laatu paranee

Modulaarisessa rakentamisessa on paljon hyvää myös työntekijän näkökulmasta; työturvallisuus ja työympäristö paranee, kun voi työskennellä hallituissa olosuhteissa sisätiloissa. Hyvät ja ergonomiset työolosuhteet nostavat myös tuotteen laatua, sekä lyhentää rakennushankkeen aikataulua, kun maatöitä tehdessä voi osia rakennuksesta rakentaa samanaikaisesti.

”Moduulit eivät ole pelkästään tilamoduuleja, vaan esimerkiksi jonkin rakennuksen osa voidaan suunnitella modulaariseksi, kuten katto, seinä tai talotekniikan osa. Modulaarisuutta voi ajatella myös pienemmissä kokonaisuuksissa, jotka ovat toistensa sisällä. Esimerkiksi yksiömoduuliin voidaan asentaa kylpyhuonemoduuli, jonka talotekniset- ja älyosat on valmistettu myös modulaarisesti”, selventää Antti Peltokorpi.

Valinnanvapautta lisää se, jos materiaaleja ja malleja pystytään vakioimaan sekä myös tuotteen rajapinnassa olevia teknisiä asioita. Suomessa voi työntää esimerkiksi minkä vain sähkölaitteen töpseliin, koska rajapinta on vakioitu.

Modulaarisen rakentamisen tulevaisuus

Moduuleissa ei ole vielä päästy siihen, miten niitä voisi tehokkaasti ylläpitää, päivittää ja muokata asukkaiden tarpeiden mukaan rakennuksen elinkaaren aikana.

”Rakennusten elinkaaret ovat pitkiä. Tulevaisuudessa asuntoa voi esimerkiksi muokata elämän eri tarpeiden mukaan ja asuntoa valitessa pääpaino on alueessa, jolla haluaa asua”, sanoo Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitoksen apulaisprofessori Antti Peltokorpi.

Tietomallinnus onkin asia, joka tukee tätä visiota. Tuotteiden tarkoista mallinnuksista muodostuu mallikirjastoja, joita voimme hyödyntää myös niiden muokattavuutta edistäessä.

Siitä seuraava askel voi olla moduulien muuntautumiskyky esimerkiksi niin, että nukkuessasi makuuhuoneesi muuttuu ajoneuvoksi, joka kuljettaa sinut aamuksi uuteen ympäristöön, jossa se kiinnittyy omaan hubiinsa.

”Olemme visioineet Aalto-yliopistolla tulevaisuutta pitkälle eteenpäin. Esimerkiksi liikkuminen, asuminen ja työnteko voisi tapahtua samasta moduulista käsin”, maalailee Antti Peltokorpi.

Modulaarinen rakentaminen Suomessa ja kansainvälisesti

Ulkomailla modulaarinen rakentaminen on jo nykypäivää, osittain myös työvoimapulan takia, josta Suomessakin rakennusalalla kärsitään. Singaporessa ja Japanissa valtio ohjaa vahvasti modulaariseen rakentamiseen. Suurten ikäluokkien eläköityessä, moduulien tuottaminen tehtaissa on iso apu, kun raskas ja vaarallinen työ voidaan siirtää sisätiloihin.

”Yhdysvalloissa esimerkiksi talotekniikka mallinnetaan, suunnitellaan ja valmistetaan tehtaassa, joista ne toimitetaan isommissa kokonaisuuksissa työmaalle ja asennetaan paikalleen. Näin kukaan ei roiku katossa ja taivuta hankalassa asennossa putkia”, toteaa Antti Peltokorpi.

Suomessa tätä tehdään jo jonkin verran, mutta alan perinteisien toimintamallien pitää muuttua. Moduulirakentaminen on strateginen valinta, joka muokkaa perinteisiä liiketoimintamalleja, koska ne eivät enää toimi moduulirakentamisessa.

Rakennusliike pystyy harvemmin viemään ulkomaille työvoimaa tai osaamista ilman, että ostaa tai perustaa sinne tytäryhtiön. Moduuleita hyödyntävä rakennusyhtiö pystyy helpommin kansainväliseen liiketoimintaan.

Antti Peltokorpi

Antti Peltokorpi toimii Aalto-yliopistossa rakennustekniikan laitoksella rakentamisen tuotantotalouden apulaisprofessorina. Hän vastaa rakentamistalouden maisteri- ja tohtoritason koulutuksesta.

Peltokorven tausta on tuotantotaloudessa ja sieltä kumpuaa hänen missionsa edesauttaa rakentamisen kehittymistä samanaikaisesti kohti parempaa asiakaslähtöisyyttä ja korkeampaa tuottavuutta.

Peltokorven tutkimusaiheita ovat muun muassa modulaarisuus, toimitusketjun johtaminen, suorarakentaminen ja suurten projektien johtaminen.

Innovatiiviset rakennusalan edelläkävijäyritykset ja tiivis yhteistyö heidän kanssaan, sekä opetuksessa että tutkimushankkeissa, on hänen suurimpia motivaationlähteitä omassa työssään.

Jaa artikkeli