Oppimisympäristöt Toimitilarakentaminen

Harjulan Kampus – Koulu ja päiväkoti

Tilaaja

Mestaritoiminta Oy

Vuosi

‍9/2020-4/2022

Laajuus

6000 brm²

Sijainti

Järvenpää

Pääsuunnittelija

Innovarch Oy

Urakkamuoto

Projektinjohtourakka

Laadukkaat oppimisympäristöt esi- ja alakoululaisille

Moderni ja monikäyttöisillä tiloilla varustettu Harjulan koulu ja päiväkoti valmistui Järvenpäähän loppukeväällä 2022. Järvenpään kaupungin uuden oppimisympäristöstrategian mukainen Harjulan kampus rakennettiin puretun Harjulan koulun paikalle Verkkotielle. Vanhan koulun tilalle rakennettiin uudisrakennus ja vanhempi B-siipi peruskorjattiin vanhaa rakennuskulttuuria kunnioittaen. Kampus yhdistää saman katon alle päiväkodin, esikoulun sekä 1-6 luokat. Lapset ja henkilökunta pääsivät uusiin tiloihin elokuussa 2022.

Koulun tilat on suunniteltu noin 450 lapselle, ja päiväkoti- ja esiopetustilat noin 150 lapselle. Hankkeen rakennuttajana toimi Mestaritoiminta Oy, joka on Järvenpään kaupungin omistama kiinteistöjen johtamista ja rakennuttamista harjoittava yhtiö.

Noin 5000 brm² laajuisessa uudisrakennuksessa sijaitsee mm. hallinto, liikuntatilat ja ruokala jotka on mitoitettu palvelemaan sekä koululaisia että päiväkotia. Hankekokonaisuuteen sisältyi myös 30-luvulta peräisin oleva vanha, suojeltu osa, joka korjattiin perusteellisesti. Saneerausosan laajuus oli noin 1000 brm².

Suunnittelun kaikissa vaiheissa on huomioitu tilojen terveellisyys ja turvallisuus. Kiinteistön lämmitysmuoto on energiatehokas maalämpö.​ Kaikki tilat suunniteltiin ja rakennettiin muuntojoustaviksi, joka mahdollistaa sekä päiväkodin että koulun tilojen tehokkaan ja joustavan käytön saman katon alla. Muunneltavien tilojen ansiosta rakennus soveltuu hyvin myös iltakäyttöön kaupunkilaisia varten.

Monikäyttöiset tilat eri ikäluokille

Tilojen käyttäjät ovat olleet mukana hankkeen suunnittelussa sen alkutekijöistä alkaen. Tiiviillä osallistamisella haluttiin varmistaa tilojen toimivuus ja sopivuus loppukäyttäjille.

Harjulassa lapset opiskelevat kolmessa pienessä alakoulussa tai toisin sanoen “pienissä soluissa” yhden ison koulun sisällä. Lapsi käy koulua samassa tutussa solussaan koko alakoulun ajan esikouluikäisestä kuudenteen luokkaan asti. Tällöin opettajat pysyvät lapselle samana ja myös henkilökunta oppii tuntemaan koululaisen paremmin. Koulun tilat ovat helposti muunneltavissa joustavien väli­seinien avulla, joten auttaa muovaamaan tilat aina tarpeen mukaan.

”Ensimmäinen, ehkä merkittävin uudistus on se, että neliöt oppilasta kohden on tässä koulussa alle 7, kun ne normaalisti ovat n. 11-13m². Eli miten tilatehokkuutta on pystytty tehostamaan lukujärjestyssuunnittelun kautta. Meillä on myös jaettu johtajuus, mitä ei varmaan ole muualla Suomessa. Eli koulussa on kolme vararehtoria, jokaisella solulla on omansa.” Harjulan koulun rehtori Tarja Edry kertoo.

Onnistumisen tunne paistaa jo heti läpi

”Koulun avaamiseen liittyy tottakai lisätyötä koko henkilökunnalle esim. uuden toimintakulttuurin luomisessa, mutta avaamisesta jo heti kuukauden kuluttua henkilökunnan yhteinen mielipide oli, että alkoipa odotettua kivuttomammin. Eli onnistumisen tunne paistaa jo heti läpi.” Edry jatkaa.

Sujuvaa yhteistyötä eri osapuolten välillä

Hanke toteutettiin projektinjohtourakkana, jossa käytettiin tilaajan suunnittelijoita. Rakennuttajan projektipäällikkö Niko Rinne korostaa yhteistyön merkitystä onnistuneen projektin taustalla.

”Hanke on onnistunut aikataulullisesti ja laadullisesti erittäin hyvin. Hyvä yhteistoiminta käyttäjien, Mestaritoiminnan ja pääurakoitsijan (Fira) kanssa on luonut erinomaiset edellytykset onnistua kerralla oikein”, kertoo Niko Rinne.

Nostoja projektista

  • Käyttäjiä palveleva laadukas lopputulos
  • Terveelliset ja turvalliset opetustilat 450 oppilaalle ja 150 lapselle
  • Sujuva yhteistyö hankkeen eri toimijoiden kesken
  • Tilat vastaavat hyvin kaupungin strategisia opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen tavoitteita ja arvoja

Hanke on onnistunut aikataulullisesti ja laadullisesti erittäin hyvin. Hyvä yhteistoiminta käyttäjien, Mestaritoiminnan ja Firan kanssa on luonut erinomaiset edellytykset onnistua kerralla oikein

Niko Rinne, Rakennuttajan projektipäällikkö, Mestaritoiminta Oy

Asiakastyytyväisyys

4,2/5

Kokonaistyytyväisyys

4,4/5

Helppous ja vaivattomuus

+68

Suositteluaste NPS

Tila

1 Suunnitteilla
2 Rakenteilla
3 Valmis

Jaa referenssi

Ota yhteyttä

Tuomas Lankinen

Kategoriavastaava, hankekehitys | Toimitilarakentaminen

+358 44 378 6454 tuomas.lankinen@fira.fi