Oppimisympäristöt Toimitilarakentaminen

Kalasataman Korttelitalo, vaihe 2

Kalasataman korttelitalo

Tilaaja

Helsingin kaupunki

Vuosi

‍06/2019-12/2020

Laajuus

5664 brm²

Sijainti

Helsinki

Pääsuunnittelija

JKMM Arkkitehdit

Urakkamuoto

Projektinjohtourakka

Korttelitalon 2. vaihe on valmistunut Sörnäisten kaupunginosaan, Sörnäistenniemen asemakaava-alueella olevalle tontille.

Hankkeen 2. vaihe toi Korttelitaloon kolmannen kerroksen jo olemassa olleiden kahden lisäksi. Laajennuksessa toimii suomenkielisen perusopetuksen luokkatasot 3-9. Innovatiiviset ja monimuotoiset tilat on suunniteltu uudenlaisen opetuksen ja oppimisen mahdollistamiseen, jossa yhteisöllisyyden ja sosiaalisten taitojen kehittäminen on mahdollistettu siirtoseinillä muunneltavilla tiloilla joissa ei ole laisinkaan käytäviä.

Oppimistiloissa hyödynnetään paitsi ympäristöä, mutta myös teknologiaa joka näkyy paitsi audiovisuaalisena oppimisympäristönä, mutta myös ilmanvaihtona joka on toteutettu ultraäänimittauksella varustetuilla ilmamääräsäätimillä joilla vaihteleviin ihmismääriin voidaan helposti reagoida.

Iltaisin ja viikonloppuisin tilat ovat myös muiden kuin koululaisten käytössä, joka on huomioitu rakennuksen kulkureittien suunnitelussa.

Korttelitalosta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, johon hankkeen molemmat vaiheen sisältyivät. Hankkeessa tavoiteltiin pitkäaikaiskestävää, energiatehokasta ja helposti huollettavaa rakennusta. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitettiin erityisesti huomiota mm. paloturvallisuuteen, valaistukseen, äänenvaimennukseen sekä sisäilmaan.

Erityislaatuisen kohteesta tekee erityisesti rakennuksen vaihteleva katon muoto, jonka vuoksi vesikaton jokainen elementti oli yksilöllinen. Työmaan ulkopuolella rakennettujen elementtien valmistus aloitettiin jo hyvissä ajoin ennen vesikaton rakentamista.

Asiakastyytyväisyys

4,1/5

Kokonaistyytyväisyys

4,3/5

Helppous ja vaivattomuus

+44

Suositteluaste NPS

Tila

1 Suunnitteilla
2 Rakenteilla
3 Valmis

Jaa referenssi

Ota yhteyttä

Tuomas Lankinen

Kategoriavastaava, hankekehitys | Toimitilarakentaminen

+358 44 378 6454 tuomas.lankinen@fira.fi