Blogi

24. toukokuuta 2018

Modernisointikohteiden menestyksekäs loppuunsaattaminen on kiinni avoimesta yhteistyöstä

Rakennusten modernisointi on monimutkainen palapeli, joten aikataulujen ja budjettien on pysyttävä hanskassa.

Rakennusten modernisointi, eli korjausrakentaminen, vaatii paljon kaikilta hankkeen osapuolilta: tilaajalta, tilojen käyttäjiltä, suunnittelijoilta ja toteuttajilta. Rakennusten modernisointi on monimutkainen palapeli, joten aikataulujen ja budjettien on pysyttävä hanskassa. Vastauksemme näihin haasteisiin on yhteistoiminnallinen urakkamalli ja avoin yhteistyö.

Firalla olemme keskittyneet rakennusten modernisoinnissa erityisesti pääkonttorien uusimiseen, jonka avulla asiakkaidemme toimitilat tuodaan nykypäivään. Olemme tehneet ”kasvojenkohotuksen” esimerkiksi entiselle Ylen Isolle Pajalle VR:n päämajaksi. Lisäksi olemme uusineet sekä Fennian pääkonttorin että Fortumin pääkonttorin. Näiden ja monien muiden hankkeiden myötä, olemme hioneet toimintamallimme muotoon, jossa luottamus syntyy kaikkien osapuolten kesken ja pysymme entistä paremmin hankkeiden tavoitteissa.

Laajamittaisissa modernisointiprojekteissa on omat haasteensa niin suunnittelulle kuin rakentamisellekin. Modernisointi täytyy tehdä nykyvaatimusten ja -määräysten mukaisesti ja vanhan rakennuksen reunaehtojen puitteissa.

Pääkonttoreita ei voi aina noin vain voida sulkea remonttien ajaksi, joten hankkeet ovat tyypillisesti nopeatempoisia. Rakennuksen käyttäjät saattavat pysyvät paikalla rakentamisen ajan, joten projektin lohkoaminen ja vaiheistus oikein on erittäin tärkeää.

Yhdessä hyvä tulee

Modernisointiprojektien haasteisiin voidaan vastata parhaiten avoimen, kaikkia osapuolia osallistavan prosessin avulla. Vahvuutemme on kehitysvaiheeseen suunnattu Verstas-toimintamalli. Kytkeydymme projektiin aikaisin ja suunnittelemme hankkeen yhdessä osapuolten kanssa. Kokenut työmaaorganisaatiomme pystyy vastaamaan tehokkaasti projektille asetettuihin tavoitteisiin.

Verstas-mallissa osallistamme hankkeen kaikki eri osapuolet – tilaajan, käyttäjät, suunnittelijat ja tarvittavat aliurakoitsijat– suunnittelemaan alusta alkaen yhdessä. Näin mahdolliset projektin aikaiset haasteet voidaan ennakoida, ja parhaimmillaan ratkaista, jo suunnitteluvaiheessa.

Tekemisemme perustuu luottamukseen, joka syntyy siitä, kun raja-aidat hankeosapuolten välillä madalletaan yhteisen ja avoimen tavoiteasetannan ja suunnittelun avulla. Kun suunnittelemme ja kehitämme yhdessä, taklaamme etukenossa hankkeiden tyypillisimpiä haasteita, jolloin hankkeen lopussa seisoo kiitos.

Tämä malli on osoittautunut toteutuneiden hankkeidemme kautta kaikille osapuolille hyödylliseksi, koska se kannustaa pitämään asetetut tavoitteet aktiivisesti mielessä ja työskentelemään tehokkaasti niiden eteen.

Koska rakennusten modernisointi on aivan erityisen vaativaa puuhaa suunnittelusta toteutukseen asti, se on rakentamisen kuninkuuslaji. Mitä monimutkaisemmista projekteista on kyse, sitä tärkeämpää on, että kaikki projektissa olevat tietävät tavoitteet ja askelmerkit. Verstas-malli ja yhteistoiminnallinen urakkamuoto ovat voittavan joukkueen pelistrategia, jossa korostuvat välittäminen, luottamus ja läpinäkyvyys.

Lue lisää modernisoinnista!

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Juhani Tölli

Hankekehityspäällikkö | Modernisointi

+358 44 320 4208 juhani.tolli@fira.fi