Vuosikatsaus ja vastuullisuusraportti
2022

FIRA LYHYESTI

Fira – rakennusalan rohkea uudistaja

Maailma muuttuu koko ajan ja uskomme, että rakennusalan tulee muuttua sen mukana. Tavoitteenamme on tarjota ylivoimaista palvelurakentamista, jonka keskiössä on asiakas – sekä tietysti ihmiset, jotka tiloja käyttävät. Siksi kehitämme rakentamisen ja asumisen ratkaisuja, jotka huomioivat ympäristön sekä ilahduttavat ja auttavat asiakasta ylittämään tavoitteensa. Olemme merkittävä rakentaja pääkaupunkiseudulla. Palvelualueitamme ovat asuntorakentaminen, toimitilarakentaminen, modernisointi ja putkiremontit.

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2022

Voimme olla yhdessä ylpeitä

Firan vuosi 2022 oli jälleen vahva. Keskellä haastavaa ja muuttuvaa markkinatilannetta pystyimme kasvattamaan liikevaihtoa ja -voittoa. Syksyllä tilauskantamme nousi ennätystasolle ja etenkin toimitilarakentaminen kasvoi vahvasti.

Jari Koivu, Firan toimitusjohtaja

Vahva vuosi 2022

268,5 M€

Liikevaihto

10,2 M€

Rakentamisen EBITDA

291,8 M€

Tilauskanta

307

Työntekijöitä (kauden lopussa)

-367,5 %

Nettovelkaantumisaste

28,9 %

Omavaraisuusaste

+52

NPS (suositteluaste)

49

Vuoden aikana käynnissä olleita työmaita

98 %

Rakennus- ja purkujätteiden kierrätysaste (sivuvirtojen kanssa)

8,07

Tapaturmataajuus lkm/miljoona työtuntia
(oma henkilöstö ja aliurakoitsijat)

strategia ja liiketoimintamalli

Strategiamme

Rakentamisen palvelumme luo enemmän arvoa ja varmistaa mielenrauhan asiakkaillemme. Kanssamme ei tarvitse murehtia, takaamme läpinäkyvän rakentamisen kokemuksen alusta loppuun saakka.

Firan suositteluindeksi NPS oli vuonna 2022 +52 ja asuntokorjaushankkeiden osalta +29 (B2C). Asuntokorjaushankkeiden B2C asiakkaiden NPS on noussut 5 vuotta peräkkäin. Koko yrityksen B2B asiakkaiden NPS on pysynyt 5 vuoden ajan yli 50 tason.

Vuonna 2022 jatkoimme muun muassa aktiivista asiakastyytyväisyyden mittaamista ja palautteista oppimista, käynnistimme asiakaspolkujen auditoinnin ja kehityksen sekä jatkoimme ”Kvartaalin asiakasteko”-tunnustusten jakamista.

Hankkeiden ja rakentamisen läpimenoaika on meillä alan nopein. Johdamme tiedolla, hyödynnämme tahtituotantoa, digitaalisia työkaluja, vakiointia ja modulaarisuutta.

Asuntorakentamisessa läpivirtaus nopeutui 2022 5%. Tahtiaikarakentaminen on käytössä asunto- ja putkiremonttilinjassa. Modernisoinnissa ja toimitilarakentamisessa sitä pilotoidaan.

Firassa käynnistettiin syksyllä 2022 tahtirakentajien verkosto, jonka tavoitteena on tuoda yhteen tahtirakentamisen osaajia, tahtirakentamista työssään hyödyntäviä sekä tahtituotantologiikasta kiinnostuneita.

Emme voi tyytyä vähempään kuin hiilineutraaliuuden tavoittelemiseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään ja vähennämme omaa ympäristökuormaamme, askel kerrallaan.

Vuoden aika Firassa laadittiin vastuullisuuden tiekartta, jossa ympäristövastuun painospisteiksi linjattiin ilmastonmuutoksen hillitseminen, siihen sopeutuminen, materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden kehittäminen sekä luontovaikutusten hallinta arvoketjussa.

Hiilijalanjälkilaskenta toteutettiiin vuoden aikana yhdeksälle asuntokohteelle.

Rakennusalaa uudistetaan vain osaavien ja innostuneiden ihmisten voimin. Henkilöstön kehittäminen, hyvinvointi ja turvallisuus ovat meille ykkösasioita. Kulttuurissamme kaikkia kuunnellaan ja asioita edistetään yhdessä.

Työntekijäkokemusindeksi oli 4,1 (4,0/5 vuonna 2021) ja suositteluindeksi eNPS +57 (+41 vuonna 2021).

Firassa syksyllä 2022 vuoden kestävän Johtamisakatemia varmistaaksemme valmentavan johtamiskulttuurin sekä yhtenäisen tapamme toimia. Koulutukseen osallistuu kaikki Firan esihenkilöt.

Firan palvelulähtöinen liiketoimintamalli on ainutlaatuinen, sillä se ei sido juuri lainkaan pääomaa.

Tuottava ja pääomakevyen kasvun tarkoituksena on parantaa Firan kilpailukykyä ja kannattavuutta pitkällä aikavälillä. Tavoitteenamme on toimia jatkuvasti tehokkaammin ja kevyellä taserakenteella. Näin liiketoimintamme kasvaa ilman merkittäviä
lisäpanostuksia pääomaan.

Investoimme jatkuvasti uusiin teknologioihin sekä prosessien kehittämiseen, jotta pysymme ketterinä ja pystymme sopeutumaan nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Strategian mukaisten toimien tuloksen Firan (oman) pääoman tuotto parantui selvästi ollen 26,3 %:a (2022: 21,4 %:a).

Firan Strategia - vuosikatsaus 2022

Strategia ja liiketoiminta

Toimintaympäristö

Vuoden 2022 aikana toimintaympäristössä tapahtui isoja muutoksia, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan. Vaikutukset näkyivät laajalti suomalaisessa yhteiskunnassa ja niillä oli vaikutusta myös Firan toimintaan.

Rakennusalalla sota vaikutti muun muassa materiaalihintoihin sekä energian hintaan, joka vauhditti myös inflaation kehitystä. Korot lähtivät vuoden aikana voimakkaaseen nousuun keskuspankkien nostaessa ohjauskorkoja. Sekä materiaalikustannusten nousu että yleinen inflaatiokehitys vaikuttivat kaudella negatiivisesti Firan tulokseen, mutta näiden vaikutus jäi kuitenkin rajalliseksi.

Firan rakentaminen 2022

Fira ja eQn asuntorahasto toteuttivat kaupan Vantaan Kivistöön rakentuvasta kerrostalosta

firan asuntorakentaminen 2022

 • Vuonna 2022 rakensimme 556 asuntoa.
 • Hiilijalanjälki laskettiin yhdeksälle kohteelle.
 • Rakentamisen läpimenoaika parani jälleen viiden prosentin vuosivauhtia.
 • Luovutusvaiheen virhekeskiarvo koko asuntokannassa oli pieni, 0,26 virhettä per asunto.
 • Lanseerasimme ensimmäisen RS-kohteemme, palvelumallilla toteutetun Postipuiston Hehkun, johon kuuluu kaksi taloyhtiötä: As Oy Helsingin Idylli ja As Oy Helsingin Eloisa.

Nopeamman läpivirtauksen avulla tuottavuus kasvuun

Fira on pitkäjänteisesti kehittänyt rakentamisen läpivirtausta hyvin tuloksin. Tehokkaampaan läpivirtaukseen pyritään, sillä se on avain tuottavuuden kasvuun.

Viimeisen viiden vuoden ajan Firan asuntorakentamisen läpimenoaika on lyhentynyt keskimäärin viisi prosenttia vuodessa. eQ:n asuntorahastolle rakennettavassa kerrostalokohteessa, Kivistön Kivitasku 1:ssä, tavoitteena on tehostaa läpivirtausta entisestään. Nopeampi läpivirtaus mahdollistaa sen, että pystymme ostamaan työtä ja materiaalia aiempaa tehokkaammin. Se on avain myös tuottavuuden kasvuun.

firan toimitilarakentaminen 2022

 • Ennätyskorkea tilauskanta, kasvua +58 % edellisvuoteen verrattuna.
 • Vuonna 2022 käynnissä 13 hanketta.
 • Rakenteilla logistiikkakeskuksia yhteensä yli 100 000 neliömetriä.
 • Rakenteilla neljä pysäköintilaitosta ja neljä oppimisympäristöä.
 • Hiilijalanjälkilaskentaa suoritettiin seitsemässä projektissa ja laskennan prosesseja kehitettiin edelleen vuoden aikana.

Firan historian suurin hanke nousee Vantaalle

Firan toimitilarakentamisen vahva kasvu jatkui vuonna 2022. Osaaminen pysäköintilaitoksissa, logistiikkakeskuksissa ja oppimisympäristöissä saattoi tilauskannan ennätystasolle. Toukokuussa Fira solmi myös 20-vuotisen historiansa suurimman urakkasopimuksen.

Kiinteistösijoitusyhtiö Spondalle rakennettava korkealaatuinen kiinteistökokonaisuus kohoaa monipuolisten liikenneyhteyksien äärelle Vantaan Jokiniemeen. Tikkurilan aseman välittömään läheisyyteen Lauri Korpisen kadulle rakentuva maamerkki koostuu noin 20 000 bruttoneliömetrin toimistokiinteistöstä, noin 650 autopaikan pysäköintilaitoksesta sekä sen kivijalkaan sijoittuvasta, yli 2 000 bruttoneliömetrin liiketilasta. Kokonaisuus valmistuu vuosien 2024–2025 vaihteessa ja toimistotilojen päävuokralaiseksi tulee Valmet.

the hotel maria

firan modernisointi 2022

 • Käynnissä kaksi isoa hanketta, 17-kerroksisen toimistokiinteistön uudistaminen ja peruskorjaaminen Pasilan Kirjurinkadulla sekä The Hotel Maria.
 • Pasilan Kirjurinkadulla otettiin käyttöön tahtiaikarakentaminen.
 • Kirjurinkadulla tavoitellaan LEED-sertifikaatin Gold-luokkaa.
 • Käynnissä olevien hankkeiden yhteiskoko yli 40 000 bruttoneliömetriä.

Haastava ja kunnianhimoinen modernisointihanke – The Hotel Maria

Fira modernisoi kiinteistösijoitusyhtiö Samla Capitalille hotellikokonaisuuden, joka koostuu neljästä arvokiinteistöstä Helsingin Kruununhaassa. Kulttuurihistoriallisten rakennusten modernisointi ja luksushotellin rakentaminen on poikkeuksellisen kunnianhimoinen hanke, joka vaatii erityistä osaamista.

Hotellikokonaisuus koostuu neljästä aikavälillä 1885–1930 valmistuneesta arvokiinteistöstä. Fira modernisoi rakennukset täydellisesti ja vastaa myös hotellin sisätilojen rakentamisesta ja viimeistelystä. Peruskorjaaminen aloitettiin vuoden 2022 aikana kaikissa neljässä kiinteistössä. Liisankadun ja Mariankadun risteyksessä sijaitsevien rakennusten kokonaispinta-ala on 14 200 neliömetriä.

Firan putkiremontit 2022

 • Putkiremontti valmistui 520 asuntoon
 • Fira solmi historiansa suurimman linjasaneeraussopimuksen. Rakentaminen 198 asunnon ja kuuden liiketilan taloyhtiössä Helsingin Ounasvaarantiellä käynnistyi elokuussa.
 • Fira solmi Varman kanssa puitesopimuksen viihtyvyyskorjauksista.

Fira ja SATO solmivat yhteistyösopimuksen asuntokorjaushankkeiden kehittämisestä ja toteuttamisesta

Kesäkuussa 2022 Fira ja Suomen suurimpiin vuokranantajiin kuuluva SATO allekirjoittivat yhteistyösopimuksen, joka mahdollistaa asuntokorjaushankkeiden pitkäjänteisen kehittämisen. Fira ottaa asuntokorjauksien lisäksi vastuun hankekehityksen teknisestä johtamisesta.

Yksi Firan strategian kulmakivistä on rakentamisen läpivirtauksen kehittäminen. SATOn kanssa tehty yhteistyösopimus ja kiinteistökanta luovat sille erinomaiset edellytykset.

Fira ja SATO etsivät erilaisten skenaarioiden avulla SATOn vuokrakohteisiin teknisesti ja taloudellisesti parhaimman mahdollisen mallin asuntokorjaushankkeiden toteutukseen. Firan kustannusosaamisella ja vakioratkaisukirjastolla oli merkittävä rooli, jotta investointien kannattavuus saadaan optimoitua. Firan skenaariomalleissa voidaan tutkia asumisen tuottoja, rakentamisen ja kunnossapidon kustannuksia, tarvittavia teknisiä toimenpiteitä sekä muun muassa ESG-vaatimuksia.

Firan vastuullisuus 2022 Firan vastuullisuus 2022
VASTUULLISUUS

Vastuullisuusraportti 2022

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat strategiamme ja liiketoimintamme ytimessä. Tehokkaammilla ja vähemmän ympäristöä kuormittavalla ratkaisuilla autamme asiakkaitamme saavuttamaan omia ympäristö- ja hiilineutraaliustavoitteitaan ja pienennämme omaa hiilijalanjälkeämme.

Vastuullisuuden kohokohdat 2022

vastuullisuus

Vastuullisuusohjelmamme

Firan ensimmäinen vastuullisuusohjelma laadittiin loppuvuodesta 2021. Ohjelman teemoja täydennettiin vuonna 2022 toteutetun vastuullisuuden tiekarttatyön pohjalta.

Vastuullisuusohjelmamme teemat kattavat ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon. Vuonna 2022 toteutetun vastuullisuuden tiekarttatyön 2023-2025 pohjalta lisäsimme vastuullisuusohjelmamme teemoihin luontovaikutusten hillinnän arvoketjussa sekä tyytyväiset asiakkaat.

Firan vastuullisuusohjelman teemat

 • Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen
 • Materiaali- ja energiatehokkuuden sekä kiertotalouden kehittäminen
 • Luontovaikutusten hillintä arvoketjussa
 • Hyvinvoiva henkilöstö sekä turvallinen ja tasa-arvoinen työpaikka
 • Kannattava liiketoiminta ja hyvä hallinto
 • Vastuullinen ja läpinäkyvä toimitusketju

ympäristövastuu

Säästämme ympäristöä suunnittelemalla ja rakentamalla tehokkaasti

Hyvän suunnittelun ja sujuvan toteutuksen avulla on mahdollista pienentää merkittävästi rakentamisen aiheuttamaa ympäristökuormaa. Kun rakennus ja tilat on suunniteltu tehokkaasti ja käyttäjien tarpeet huomioiden, kestävät ne aikaa, jolloin myös rakennuksen koko elinkaaren aikainen ympäristökuorma pienenee.

Rakennusten ylisuunnittelusta ja -mitoituksesta aiheutuva hukka kasvattaa merkittävästi sekä rakentamisen kustannuksia että hiilijalanjälkeä. Firan toimitilarakentamisen palvelutarjoomaan kuuluu ratkaisukehitys, jossa asiakkaalle tuotetaan sekä kustannustehokkuuden että hiilijalanjäljen kannalta optimaalisin ratkaisuvaihtoehto rakennushankkeen toteuttamiseksi.

Asuntorakentamisessa tavoitteenamme on ollut lyhentää läpimenoaikoja viisi prosenttia joka vuosi ja tässä on myös onnistuttu. Samalla virheiden ja puutteiden määrä on vähentynyt ennätysalhaiselle tasolla (0,26 virhettä asuntoa kohden luovutusvaiheessa vuonna 2022). Myös modernisoinnissa ja putkiremonteissa on kehitetty läpimenoaikoja ja saavutettu hyviä tuloksia.

Mukana #buildinglife-hankkeessa

Sitouduimme loppuvuodesta 2021 Green Building Council Finlandin (FIGBC) koordinoiman rakennetun ympäristön hiilineutraaliuuteen tähtäävän Buildinglife-hankkeen kannattajaksi. Vuoden 2022 aikana työstimme vastuullisuuden tiekarttaa, joka viitoittaa meille tietä kohti hiilineutraaliutta. Vuoden aikana firalaisia osallistui aktiivisesti FIGBC:n toimikuntien työskentelyyn, ja saimme verkoston kautta syötettä ympäristövastuumme kehittämiseen.

Fira ympäristövastuu 2022

sosiaalinen vastuu

Hyvinvoivat firalaiset ja arvostava kulttuuri ovat erinomaisen asiakastyytyväisyyden perusta

Ihmiset ensin on strategiamme ytimessä. Tavoittelemme parasta työntekijäkokemusta niin työmailla kuin toimistossa ja uskomme siihen, että rakennusalaa uudistetaan vain osaavien ja innostuneiden ihmisten voimin. Erinomainen työntekijäkokemus on myös ylivoimaisen asiakaskokemuksen perusta.

Etsimme rohkeasti uusia toimintatapoja ja panostamme ihmisiin, sillä arvo asiakkaillemme rakentuu ihmisten kautta. Osaamisen kehittäminen, hyvinvointi ja turvallisuus ovat meille ykkösasioita. Kulttuurissamme kaikkia kuunnellaan ja asioita edistetään yhdessä.

Firalaisen kulttuurin ja johtamisen ydin on toimintamme tunnistettavuus eli yhtenäiset toimintatavat ja työn laadukkuus, oli sitten kyse omasta henkilökunnastamme tai työstä, jota kumppanimme kanssamme tekevät. Toimimme ammattitaitoisesti verkostoissamme ja meillä on erinomaiset tekniset ja digitaaliset ratkaisut tukenamme. Työnjohtomme kautta vaikutamme välillisesti yli tuhannen ihmisen elämään päivittäin työmaillamme. Vuonna 2022 käynnistimme vuoden kestävän ihmisten, liiketoiminnan ja prosessien johtamiseen keskittyvän Firan johtamisakatemian. Sen tavoitteena on kehittää johtamiskäytäntöjämme alan parhaimmiksi sekä mahdollistaa tiedolla johtaminen inhimillistä näkökulmaa unohtamatta.

Firalla on välittämisen kulttuuri, jota haluamme vaalia. Meillä ihmiset kohdataan yksilöinä

Mervi Leikas, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Fira

Kaikkien aikojen paras työntekijäkokemus

Mittaamme työntekijäkokemusta kaksi kertaa vuodessa. Kyselyihin vastasi vuonna 2022 yhteensä 80 prosenttia firalaisista ja tulokset olivat Firan historian parhaat. Työntekijäkokemusindeksi oli 4,1 (4,0/5 vuonna 2021) ja suositteluindeksi eNPS +57 (+41 vuonna 2021).

Myönteisinä asioina koettiin muun muassa yhteishenki sekä ylpeys omasta työstä. Kehityskohteina nähtiin palautteen antaminen ja urakehitysmahdollisuudet. Vuoden 2023 aikana tutkimme myös aliurakoitsijoiden työtä ja hyvinvointia.

hyvä hallinto

Hyvä hallinto

Vahvat eettiset periaatteet ovat aina kuuluneet Firan tapaan toimia. Ne ovat osa kulttuuriamme ja luovat yhdessä arvojemme kanssa kestävän perustan kaikelle tekemisellemme.

Firan arvoja ovat välittäminen, luottamus ja läpinäkyvyys. Kannamme vastuumme siitä, minkä lupaamme ja pyrimme toiminnassamme oikeudenmukaisuuteen. Meille on tärkeää, että Firaan voi luottaa kaikissa tilanteissa. Uskomme, että läpinäkyvyys ja avoimuus luovat vahvan pohjan hyvälle yhteistyölle ja vuorovaikutukselle niin henkilöstömme kesken kuin asiakkaiden ja kumppanien kanssa toimiessa.

Toimimme aina lakien ja säädösten sekä kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Huolehdimme ihmisistä ja olemme eettisissä toimintaohjeissamme (Code of Conduct) sitoutuneet kunnioittamaan YK:n ihmisoikeuksien julistusta sekä kansainvälisen työjärjestö ILOn kansainvälisiä työelämän yleissopimuksia. Edellytämme myös kumppaneiltamme sitoutumista ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Huolehtimalla hyvästä hallinnosta ja liiketoimintamme kannattavuudesta kannamme vastuuta niin työntekijöitämme, asiakkaitamme, yhteistyökumppaneita kuin omistajiammekin kohtaan. Kannattava liiketoiminta luo arvoa kaikille sidosryhmillemme henkilöstöstä osakkeenomistajiin. Fira maksaa kaikki veronsa Suomeen ja on sitoutunut noudattamaan liiketoiminnassaan Suomen verolakeja ja -säännöksiä. Vuonna 2022 maksoimme 1,0 miljoonaa euroa veroja.

Eettisten periaatteiden toteutuminen mitataan aina tekoina, ei puheina. Vastuullisuus alkaa meistä jokaisesta.

Jari Koivu, toimitusjohtaja, Fira

Tutustu koko vastuullisuusraporttiimme

Parantamalla rakentamisen virtausta pienennämme hiilijalanjälkeä
ja viemme rakentamista kohti hiilineutraaliuutta.

BUILDING MOVEMENT – UUDEN AJAN RAKENNUSLIIKE 
BUILDING MOVEMENT – UUDEN AJAN RAKENNUSLIIKE