Firan Vuosikatsaus ja vastuullisuusraportti 2021

2021 / Toimitusjohtajan katsaus

Vahva tekeminen jatkui

Vuosi 2021 oli Firan rakentamisen liiketoiminnalle jälleen vahva. Teimme erinomaisen tuloksen, vaikka toimintaympäristö tarjoili edelleen haasteita. Onnistumisemme vetureja olivat erityisesti asuntorakentaminen ja toimitilarakentaminen.

Jari Koivu, Toimitusjohtaja, Fira Oy

Toimitusjohtajan katsaus 2021

2021 / Fira Oy:n vuosi lukuina

Fira Oy lyhyesti

Rakentamisen palveluyhtiö

Fira on rakentamisen palveluyhtiö, joka keskittyy laadukkaisiin hankeratkaisuihin kasvavilla rakentamisen osa-alueilla erityisesti pääkaupunkiseudulla. Liiketoimintamme jakautuu neljään palvelualueeseen: asuntorakentamiseen, toimitilarakentamiseen, modernisointiin ja putkiremontteihin.

fira lyhyesti

Fira Oy:n Strategia ja liiketoimintamalli

Tarjoamme ylivoimaista palvelurakentamista

Missiomme on olla rakennusalan rohkea uudistaja. Maailma muuttuu koko ajan, ja uskomme, että rakennusalan tulee muuttua sen mukana. Haluamme olla rohkea rakentamisen edelläkävijä ja ravistella alan vanhoja tapoja ja käsityksiä. Uskomme, että rakentaminen voi olla fiksumpaa, kestävää ja ihmislähtöisempää.

Rakentamisen linjat

Asuntorakentaminen

Firan asuntokirjastokohde valmistuu nopeasti ja kustannustehokkaasti – laadusta tinkimättä. Kun Fira yhdistää asuntokirjaston tarjoaman tiedon asiakkaan tarpeisiin, voidaan varmistaa, että hanke vastaa yhdessä sovittuja laatu ja -kannattavuustavoitteita.

Fira rakentaa Avara Oy:lle Espoon Suvelaan neljä asuinkerrostaloa, jotka toteutetaan Firan kehittämän asuntokirjaston pohjalta.

Fira on luonut kirjaston asuntotuotantonsa tehostamiseksi, ja Suvela on Firan ensimmäinen asuntokirjastokohde. Ensimmäiset kaksi asuintaloa ja parkkihalli valmistuivat Suvelaan tammikuussa 2022.

Asuntokirjasto on laaja tietopankki valmiita ratkaisuja arkkitehti-, rakenne- ja LVIS-suunnittelusta, ja se sisältää myös valmiita tuoteosakomponentteja. Firan asuntolinjan suunnittelupäällikkö Santtu Hokkanen kertoo konseptista:

”Kehitämme asuntokirjastoa keräämällä systemaattisesti kaiken työmailtamme saatavan kokemuksen sellaiseen muotoon, että data on helposti hyödynnettävissä seuraaviin hankkeisiin. Asuntokirjaston laajan tietopankin avulla voimme hankekehitysvaiheessa tehdä nopeasti luonnokset uusista asuinrakennusprojekteista ja laskea hankkeen hinnan muutaman prosentin tarkkuudella. Tämä tuo asiakkaillemme tukea päätöksentekoon ja antaa kaikille realistisen kuvan hankkeen lopputuloksesta, suunnitelmineen ja kustannuksineen.”

Firan asuntokirjasto tehostaa hankekehitystä, suunnittelua ja rakentamista − ensimmäinen kohde valmistui huomattavassa etuajassa.

Toimitilarakentaminen

Hiilijalanjälki minimiin ja energiatehokkuus maksimiin elinkaarimallilla – Tulevaisuuden rakentajien opinahjo, Myllypuron kampus, on Suomen ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettava ammattiopisto.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen rakentaminen käynnistyi keväällä 2021, ja se on Firan ensimmäinen elinkaarihanke.

Kaikessa otetaan huomioon hiilineutraaliustavoitteet ja tiukat energiatehokkuusvaatimukset. Fira toteuttaa hankkeen yhteistyössä Caverionin kanssa. Fira vastaa kampuksen arkkitehtuurista, rakennusteknisestä suunnittelusta ja rakentamisesta, Caverion puolestaan talotekniikasta ja kiinteistön kunnossapidosta sekä tavoitteiden mukaisesta energiankulutuksesta 20 vuoden ajan. Kampuksella opiskellaan rakennus- ja talotekniikkaa, ja myös itse rakennus toimii oppimisympäristönä. Kampus on suunniteltu vastaamaan Helsingin kaupungin hiilineutraaliustavoitteita ja tiukkoja energiatehokkuusvaatimuksia. Se rakennetaan A-energialuokkaan ja suomalaisen RTS-ympäristöluokituksen neljän tähden tasoon.

”Kampuksella sovelletaan viherkerroinmenetelmää, jossa huomioidaan, kuinka paljon tontilla on kasvillisuuspintoja ja hulevesiä viivyttäviä ratkaisuja suhteessa tontin pinta-alaan. Kosteusteknisesti oikea suunnittelu ja toteutus varmistetaan Kuivaketju10 järjestelmällä. Kampus rakennetaan myös täyttämään Terve Talo -kriteeristö ja S2-sisäilmastoluokitus.”

Rakentamisen elinkaariajattelu niin uudisrakentamisessa kuin saneerauksissakin on vuosi vuodelta yhä olennaisempaa. Siksi tarvitsemme Firan ja Caverionin kaltaisia osaajia.

Modernoisointi

Talotekniikan erityisosaaminen näyttelee korjausrakentamisessa isoa roolia, sillä sen merkitys rakennuksen elinkaaren, ympäristövaikutusten ja energiatehokkuuden kannalta on suuri.

Vahvat osaajat uudistavat korjausrakentamista yhdessä

Firan modernisointilinjassa on jo pitkään tehty yhteistyötä kiinteistötekniikkayhtiö Caverionin kanssa, ja yhä tiiviimpää jatkoa on luvassa.

”Haluamme olla asiakkaidemme mielestä se kaikkein paras korjausrakentaja ja mittaamme säännöllisesti, kuinka tyytyväisiä asiakkaamme meihin ovat. Caverionin kanssa tehtyjen projektien kohdalla asiakastyytyväisyys on ollut todella korkea: kaikkien projektien
asiakastyytyväisyyden keskiarvo on ollut 90/100”, kertoo Firan modernisointilinjan vetäjä Mika Lindvall.

Asiakastyytyväisyys on vienyt palkintopalleille asti. Työeläkeyhtiö Varma palkitsi Firan vuoden 2020 rakentajakumppanina erityisen hyvin sujuneesta vaativasta korjausrakentamishankkeesta. Fira toteutti Varmalle Helsingin Pitäjänmäessä Valimo Parkin toimistokiinteistön uudistustyöt, joissa Caverion oli mukana.

Yhdessä pystymme kehittämään koko rakennusalaa niin toimintatapojen kuin ympäristövaikutusten huomioimisenkin suhteen

Putkiremontit

Firan putkiremonttilinjassa työt etenevät tuotantojunissa. Hankkeiden valmistumisaika on näin saatu lähes puolitettua verrattuna perinteiseen työskentelytapaan. Junat ovat nostaneet niin tuottavuutta kuin asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttäkin.

Tuotantojunan kyydissä läpimenoaika puolittuu

”Perinteisesti rakennus- ja remonttihankkeissa kilpailutetaan ja aikataulutetaan aliurakat jokaiseen työrupeamaan erikseen, esimerkiksi putkiremonteissa kaikki aina purkutöistä laatoitukseen. Kun työporukka vaihtuu joka projektiin, oppimista ei pääse tapahtumaan, vaan jokainen aloittaa ikään kuin nollasta. Tämä hidastaa hankkeiden valmistumista”, toteaa Firan putkiremonttilinjan vetäjä Sami Kokkonen.

Firassa onkin päädytty työskentelemään modernilla ja tehokkaammalla tavalla: tuotantojunissa. Tuotantojunatyöskentely on sitä, että tarkkaan suunnitellut ja aikataulutetut työvaiheet seuraavat toisiaan peräperää kuin junan vaunut, ja sama henkilöstö jatkaa huoneistosta ja kohteesta toiseen sujuvasti ikään kuin tasatahtiin etenevä juna. Näin huoneiston valmistumisaika lyhenee perinteisestä noin 12 viikosta 6–8 viikkoon. Lisäksi materiaalihukka vähenee, kun ylijäämät saadaan siirrettyä suoraan seuraavaan kohteeseen.

Tuotantojuna on osoittautunut erinomaiseksi konseptiksi, jolla on saatu nostettua merkittävästi niin tuottavuutta kuin asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttäkin.

Vastuullisuus

Vastuullisuuden johtaminen Firassa

Voidaksemme entistä systemaattisemmin koordinoida Firan vastuullisuustyön kehitystä perustimme Firaan vastuullisuuden työryhmän keväällä 2021. Mukana ryhmässä on liiketoimintajohto sekä keskeisten toimintojen kuten ympäristön, hankinnan, talouden, viestinnän ja HR:n edustajat. Vastuullisuustyön etenemisen seurannan lisäksi ryhmässä jaetaan vastuullisuuteen liittyvää ajankohtaista tietoa ja parhaita käytäntöjä. Ryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa ja jatkaa kokoontumisia kerran kvartaalissa vuonna 2022.

Jokainen Firan liiketoimintalinja vastaa linjan vetäjän johdolla vastuullisuuden kytkemisestä osaksi liiketoimintaa. Vuoden aikana tehtiin linjakohtaista strategiatyötä, jossa vastuullisuusnäkökulmat olivat mukana yhtenä kolmesta strategisesta teemasta. Vastuullisuuteen liittyvät toimenpiteet ja tavoitteet tuodaan linjojen toimintasuunnitelmiin, joiden toteutumista seurataan rakentamisen johtoryhmässä ja vastuullisuustavoitteiden osalta vastuullisuuden työryhmässä.

Vastuullisuusohjelma

Firan vastuullisuusohjelmassa on
5 pääteemaa

  • Rakentamisen ja kiinteistöjen ilmastovaikutusten pienentäminen
  • Materiaali- ja energiatehokkuuden sekä kiertotalouden kehittäminen
  • Hyvinvoiva henkilöstö sekä turvallinen ja tasa-arvoinen työpaikka
  • Vastuullinen ja läpinäkyvä toimitusketju
  • Kannattava liiketoiminta ja hyvä hallinto

Rakennusalan uudistajana Fira Oy sitoutuu yhdessä kumppaniensa kanssa kehittämään ratkaisuja, jotka parantavat rakentamisen virtausta, pienentävät hiilijalanjälkeä ja vievät rakentamista kohti hiilineutraaliuutta.

Case: Ratkaisukehitys

Ilmastonmuutos vaatii rakennusalalta voimakkaita toimenpiteitä. Samaan aikaan rakentamisen tulee kantaa myös taloudellinen vastuunsa. Yhden vastauksen isoon haasteeseen tarjoaa Firan ratkaisukehityksen ainutlaatuinen toimintamalli, joka palvelee samaan aikaan sekä ilmastoa että kustannustehokkuutta.

Firan ratkaisukehitys säästää sekä ympäristöä että kustannuksia

”Meillä Firassa on oma uniikki metodimme ja syvällistä erityisosaamista rakentamisen kehittämisessä. Yhdistetyn ratkaisukehitys- ja laskentatiimimme voimin teemme runsaasti vertailevaa tutkimusta esimerkiksi runko- ja perustusvaihtoehdoista ja etsimme asiakkaallemme niin kustannusten kuin ympäristönkin kannalta optimaalisen ratkaisun”, toteaa Firan suunnittelupäällikkö Harri Isoherranen.

Firan toimintamallissa ratkaisukehitystiimi on heti hankkeen alkuvaiheesta lähtien tuottamassa optimaalisinta ratkaisuvaihtoehtoa rakennushankkeen toteuttamiseksi. Ratkaisukehitystiimin tekemän tietomallin avulla saadaan laskettua rakennuksessa käytettävät rakennusmassat, ja näin saadaan jo hankkeen alkuvaiheessa selville rakentamisen kustannukset ja rakentamisen aiheuttama hiilijalanjälki.

Me Firassa emme kuitenkaan tyydy tähän. Tästä alkaa ratkaisujen optimointi. Tämän ensimmäisen ratkaisuvaihtoehdon pohjalta tehty kustannus- ja hiilijalanjälkilaskelma tuo näkyväksi ne rakennusosat, joilla on suurin vaikutus rakentamisen kustannuksiin ja hiilijalanjälkeen. Optimoinnissa keskitymme näihin tärkeisiin rakennusosiin. Teemme erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista uuden tietomallin ja tämän pohjalta uuden laskelman. Lopputuloksena löydämme kustannusten ja hiilijalanjäljen kannalta optimaalisen ratkaisun.

Firan ratkaisukehityksen toimintamalli on luotu jo yli kymmenen vuotta sitten, ja sitä on jatkuvasti kehitetty ottamalla mukaan uusia ohjelmistotyökaluja sekä viime vuosina myös hiilijalanjälkilaskentaa. Ratkaisukehitys on luonteva jatkumo hankesuunnittelulle ja osa Firan palvelutarjoamaa erityisesti toimitilahankkeissa.

Fira Oy:n vastuullisuusraportti

Parantamalla rakentamisen virtausta pienennämme hiilijalanjälkeä
ja viemme rakentamista kohti hiilineutraaliuutta.

BUILDING MOVEMENT – UUDEN AJAN RAKENNUSLIIKE 
BUILDING MOVEMENT – UUDEN AJAN RAKENNUSLIIKE