Tietosuojaseloste – Markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Fira Oy
Osoite: c/o Fira Oy, Teknobulevardi 3-5, 001530 Vantaa
Y-tunnus: 2768803-6
Yhteyshenkilö: [Jonas Meling, jonas.meling@fira.fi]

Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri (”Markkinointirekisteri”).

Johdanto

Fira Oy ja sen tytäryritykset (jatkossa ”Fira” tai ”me”) keräävät henkilödataa asiakkaistaan sekä fira.fi -verkkopalvelussa yhteystietonsa jättäneistä käyttäjistä markkinointitarkoituksia varten.

Tässä tietosuojaselosteessa käsitellään niitä periaatteita, joiden mukaisesti säilytämme ja käsittelemme Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja keräämme, miten käsittelemme henkilötietoja sekä miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta, mikäli tietojenkäsittelytapamme muuttuu tai päivittäminen on muuten tarpeen. Löydät ajantasaisen version kotisivuiltamme [fira.fi/tietosuoja/markkinointirekisteri]

Palvelumme saattaa sisältää elementtejä, jotka tarjoaa kolmas osapuoli. Tämä tietosuojaseloste ei kata kolmansien osapuolien tietojen käsittelyä tai yksityisyyden suojaa koskevia periaatteita emmekä ole vastuussa kolmansien osapuolien suorittamasta tietojen käsittelystä. Varmista tällaisten tahojen tietosuojaperiaatteet heidän omista selosteistaan.

Käsittelyn tarkoitus

Keräämme, säilytämme ja käytämme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Käytämme henkilötietoja pääasiassa omien palveluidemme toimittamiseen, palveluidemme ja tuotteidemme markkinointiin, asiakassuhteiden hallintaan, asiakasviestintään sekä markkinointimme kehittämiseen. Näitä pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

  • Omien palveluidemme toimittaminen sekä täyttääksemme sopimussuhteeseen perustuvat velvollisuutemme, kuten asiakaspalvelun sekä palveluun liittyvien tiedotteiden ja viestien välittämisen käyttäjille.
  • Laadun parantamiseksi, kehityssuuntauksien analysoimiseksi ja asiakaspalveluun
  • Voimme käsitellä tietojasi parantaaksemme palveluidemme ja tuotteidemme laatua esimerkiksi analysoimalla erilaisia palveluiden käyttöön liittyviä kehityssuuntauksia. Pyrimme käyttämään tähän tarkoitukseen aina kuin mahdollista anonyymia tietoa, josta henkilöä ei voida tunnistaa. Voimme käyttää tietoa asiakassuhteen hoitoon, asiakaspalveluun sekä kommunikaatioon.
  • Lain sallimissa puitteissa, saatamme käsitellä henkilötietoja myös palveluidemme ja tuotteidemme markkinoinnin toteuttamiseksi ja suoramarkkinointitarkoituksiin. Tämä voi pitää sisällään myös henkilötietojen käsittelyä ja analysoimista markkinoinnin tai palveluiden kohdentamista varten. Saatamme esimerkiksi näyttää kanavissamme kohdennettua markkinointiviestintää aikaisempaan kiinnostukseesi perustuen
  • Saatamme myös suostumuksesi perusteella lähettää sinulle sähköpostitse tiedotteita sekä markkinointiviestintää.
  • Haluamme jatkuvasti kehittää verkkopalveluamme. Tästä syystä saatamme hyödyntää henkilötietoja myös yrityksemme verkkopalvelun/-sivuston kehittämiseen ja siihen liittyvien prosessien ja työkalujen parantamiseen.

Fira käsittelee henkilötietojasi hoitaakseen sopimuksesta johtuvat velvollisuudet sopimuskumppaneitaan kohtaan sekä toimiakseen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Käsittelyn peruste on asiakassuhteen hoitaminen ja Firan oikeutettu etu. Saatamme myös pyytää suostumuksen joidenkin henkilötietojen käsittelyyn.

Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme henkilötietoja vain sen ajan, kun tietojen säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määritellyt tarkoitukset huomioon ottaen. Poistamme tai anonymisoimme henkilötiedot mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tietojen säilyttäminen ei ole tarpeellista.

Käsiteltävät tiedot ja niiden lähteet

Keräämme fira.fi -verkkopalvelun käyttäjistä tietoa käyttäjiltä itseltään sekä palvelun käytön yhteydessä. Saatamme kerätä asiakkaita koskevia avoimia tietoja julkisista lähteistä, kuten Linkedinistä ja muista sosiaalisen median kanavista. Henkilötietojen kerääminen ja käyttö on suunnitelmallista, ja vältämme tarpeetonta tietojen keräämistä ja säilyttämistä.

Kerättäviä tietoja voivat olla:

– Etu- ja sukunimi;

– sähköpostiosoite;

– puhelinnumero;

– titteli

– tieto markkinointiluvan antamisesta tai suoramarkkinoinnin, kuten sähköpostiviestien kieltämisestä

– henkilöiden itse antamat luokittelutiedot, kuten kiinnostuksen kohteet

– palautetiedot asiakas- tai verkkopalvelusta

Palvelun käytön yhteydessä voimme myös käsitellä mm. seuraavia asiakasta / käyttäjää koskevia henkilötietoja:

– ip-osoite

– Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot

– Evästeiden kautta kerättävät tiedot

– Verkkosivujemme käytöstä kerääntyvät tiedot

Evästeet

Käytämme lukuisia teknologioita, mukaan lukien evästeitä, kerätäksemme ja säilyttääksemme tietoa käyttäessäsi palveluamme ja internetsivujamme. Evästeet auttavat meitä laskemaan sivuillamme käyvien henkilöiden kokonaismäärän ja seuraamaan palvelumme ja internetsivujemme käyttöä. Tämä auttaa meitä parantamaan palveluamme. Käytämme myös evästeitä, jotka tekevät palvelumme ja internetsivujemme käytöstä sinulle helpompaa esimerkiksi muistamalla käyttäjätunnukset, salasanat tai (kieli)valinnat. Käytämme myös seuranta- ja analytiikkaevästeitä seurataksemme, miten käyttäjämme suhtautuvat tarjoamaamme palveluun. Saatamme hyödyntää evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen (kuten uudelleenmarkkinointiin) sekä markkinoinnin optimoimiseksi.

Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Voit estää evästeiden käytön selaimessasi tai asettaa selaimesi varoittamaan, kun evästeitä yritetään asentaa. Huomioithan, että näin tehdessäsi jotkin palvelun toiminnallisuudet eivät välttämättä toimi oikein. Saadaksesi lisätietoja evästeistä ja niiden poistamisesta, käy osoitteessa www.allaboutcookies.org.

Palvelumme käyttävät mm. Google Analyticsia, Hubspottia ja muita analytiikkatyökaluja luodakseen raportteja internetsivujemme käytöstä, jotta voimme parantaa sivujamme sekä palveluamme. Saadaksesi lisätietoa Google Analyticsista, käy osoitteessa http://www.google.com/analytics. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi lisäosan osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Henkilötietojen siirto ja luovutus

Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme, mikäli se on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia kumppaneitamme saattavat olla:

markkinoinnin konsultit, markkinointitoimistot, järjestelmätoimittajat sekä verkkopalvelumme kehittäjät. Teemme kirjallisen sopimuksen kumppaneidemme kanssa, ja käytämme vain sellaisia alihankkijoita jotka sitoutuvat henkilötietojen turvaamiseen. Tällaisissa tilanteissa henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Voimme myös käyttää kolmansia palveluntarjoajia, kuten maksupalvelujen, perintäpalvelujen ja analytiikkapalvelujen, tarjoajia suorittamaan tiettyjä henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä puolestamme.

Voimme myös siirtää tai luovuttaa henkilötietoja konserniyhtiöillemme ja liiketoimintamme jatkajalle muun muassa yritysjärjestelyiden, liiketoiminnan myynnin, sulautumisen, jakautumisen, konkurssin tai selvitystilan seurauksena.

Muutoin emme myy tai luovuta tietojasi ulkopuolisille.

Tietyissä tilanteissa tietojasi saatetaan siirtää ETA:n ulkopuolelle, koska osa käyttämistämme pilvipalveluista saattaa sijaita ETA:n ulkopuolella. Mikäli tietoa siirtyy ETA:n ulkopuolella, varmistamme, että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, ja että siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu. (https://www.privacyshield.gov )

Varmistamme aina, että mahdollinen tiedonsiirto toteutuu lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Mikäli sovellettava laki sitä vaatii, henkilötietoja voidaan myös siirtää tai luovuttaa viranomaisille.

Sinun oikeutesi

Tarkastusoikeus

Fira tarjoaa sinulle oikeuden tarkastaa sinua koskevat käsittelemämme henkilötiedot. Voit ottaa meihin yhteyttä pyytäen meitä kertomaan käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot sekä käsittelyn perusteen. Mikäli edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta, voimme vaatia pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksun.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on myös oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen ottamalla meihin yhteyttä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa esimerkiksi lainsäädännöllisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä tiedon siitä yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus vastustaa

Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä jatkossa, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeuksiesi käyttäminen

Voit käyttää yllämainittuja oikeuksiasi lähettämällä viestin yllä olevilla yhteystiedoilla. Meidän tulee tunnistaa sinut, jotta pystymme vastaamaan pyyntöösi. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi tarkistamiseen. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia. Mikäli koet henkilötietojesi käsittelymme olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojan valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka, taikka jossa väitetty henkilötietoasetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu. http://www.tietosuoja.fi/fi/yhteystiedot/nainkysytneuvoa.html

Tietoturva

Olemme suojanneet henkilörekisterimme asiattomalta pääsyltä erilaisin teknisin ja organisatorisin keinoin ja järjestelyin. Henkilötiedot on tallennettu palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat suojattu palomuurilla ja salasanoilla. Palvelimet on suojattu ulkopuolisilta. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan salassapitoon sitoutuneet henkilöt, joilla on työtehtäviensä perusteella perusteltu syy käsitellä henkilötietoja. Painotamme kuitenkin, että mikään internetin kautta tarjottu palvelu ei ole täysin tietoturvallinen.

Rekisteriselosteen päivitys

Saatamme tehdä päivityksiä tähän rekisteriselosteeseen toimintamme tai tietosuojapolitiikkamme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen.

Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.